Puheenvuoro
Arvioitu lukuaika 3 min

Reilusta datataloudesta vauhtia yritysten uudistumiseen

Jaettuun dataan perustuva uudenlainen liiketoiminta voivat olla monen yrityksen pelastusrengas taantuman aikana ja sen jälkeen. Itsekkyyden aika on ohi ja yhteistyö voimaa. Hae mukaan IHAN-yritysohjelmaan.

Kirjoittaja

Julkaistu

Yritykset ovat nähneet tähän asti datan omistamisen tärkeänä kilpailuetuna. Tämä ajatusmalli on tullut alustataloudesta. Facebookin, Googlen, Applen ja Amazonin kaltaiset suuret pelurit ovat kasvaneet kehittämällä palveluita ja hyödyntämällä verkossa keräämäänsä yksilödataa omaa etuaan tavoitellen. Yritykset ja yksilöt ovat viimeiset vuosikymmenet toimineet alustataloudessa itsekkäästi.

Nyt itsekkyyden aika on ohi ja yhteistyö selviämisen elinehto – yksilöille ja yrityksille.

Kilpailuetua voi saada jakamalla dataa yhdessä kumppaneiden kanssa reiluin pelisäännöin toimivissa dataverkostoissa.

Datan omistaminen ei tulevaisuuden datataloudessa enää tuota suurinta arvoa. Kilpailuetua ja menestystä voi saada jakamalla dataa yhdessä kumppaneiden kanssa dataverkostoissa – uudessa, nykyistä reilummassa datataloudessa. Uusi liiketoiminta perustuu toimialarajoja ylittävään datan jakamiseen sekä siihen kytkeytyviin innovatiivisiin palveluihin ja tuotteisiin.

Hyvä tarkoitus ei voi johtaa läpinäkyvyyden puuttumiseen. Esimerkiksi Kiinassa on pyritty taltuttamaan koronavirusta dataa yhdistämällä. Kaupungit ovat velvoittaneet ihmisiä asentamaan puhelimeensa sovelluksen, joka kertoo henkilön liikkeistä paikassa, jossa on todettu virusta. Pandemian pysäyttämiseksi on tarvittu dataa monesta eri tietolähteestä sekä yhteistyötä ja datan jakamista. Tarkoitus on ollut hyvä, mutta varmaa tietoa ei ole, miten ja mihin dataa käytetään kriisin jälkeen.

Kaupallisissa sovelluksissa läpinäkyvyyden merkitys on noussut jatkuvasti ja yleinen tietosuoja-asetus Tietosuoja-asetus (GDPR) Asetus (EU) 2016/679 eli Euroopan unionin uusi tietosuoja-asetus (GDPR) säätelee yksilön, yrityksen tai organisaation tekemää henkilötietojen käsittelyä EU:ssa. Avaa termisivu Tietosuoja-asetus (GDPR) on antanut Euroopalle mahdollisuuden olla esimerkkinä reilussa datataloudessa koko maailmalle. Sitran toteuttamassa kansalaiskyselyssä 43 prosenttia suomalaisvastaajista kertoo, että luottamuksen puute palveluntarjoajia kohtaan estää heitä käyttämästä digitaalisia palveluita. Peräti 71 prosenttia toivoi reilun datan merkkiä, joka kertoisi palveluiden toimivan läpinäkyvästi ja reiluin pelisäännöin. Tämän pitäisi herättää dataa hyödyntävät yritykset.

Sitran IHAN-yritysohjelma tarjoaa työkalut uuden dataa hyödyntävän liiketoiminnan kehittämiseen

IHAN-yritysohjelmassa pienet ja keskisuuret yritykset pääsevät uudistamaan liiketoimintaansa ja luomaan uusia datapohjaisia tuotteita ja palveluita – reilun datatalouden periaatteiden mukaisesti. Suomalaisilla pk-yrityksillä on ainutlaatuinen mahdollisuus hakea mukaan Sitran järjestämään maksuttomaan puolen vuoden mittaiseen yritysohjelman pilottiin.

Ohjelmaan valittavat 30 yritystä pääsevät tekemään strategisia päätöksiä datan hyödyntämiseen pohjautuvan liiketoiminnan kehittämisestä huippuasiantuntijoiden ohjauksessa. Palvelumuotoilun, liiketoimintamallien, teknologia-arkkitehtuurin, laki- ja sopimusasioiden sekä rahoituksen asiantuntijat varmistavat, että ohjelman aikana syntyneet kehittämisideat viedään käytäntöön. Yritykset muodostavat omia dataverkostojaan uusien datapohjaisten palveluiden ja tuotteiden saamiseksi markkinoille.

Nyt jos koskaan, yritysten ja ihmisten tulee puhaltaa yhteen hiileen. Voisiko yrityksesi toipua taantumasta uuden, yhteistyökumppaneidesi kanssa luodun liiketoiminnan avulla – reilusti yksilön oikeuksia kunnioittaen?

Tutustu ohjelmaan tarkemmin ja hae mukaan!

Katso myös yritysohjelmaa käsittelevä webinaari-tallenne.

Mistä on kyse?