blogg
Beräknad läsningstid 6 min

Finland kan vid sidan av Tyskland och Frankrike bli ett av de främsta länder i att använda hälsoapplikationer

Tänk om patienterna erbjöds digitala hälsoapplikationer tillsammans med eller i stället för läkemedel? Det finns redan lämpliga lösningar för bland annat depression, cancerbehandling, fysioterapi och opioidberoende. Många applikationer är mer effektiva än nuvarande behandlingar och dessutom är deras biverkningar obefintliga jämfört med läkemedel. Varför utvecklar vi inte en modell i linje med Tysklands och Frankrikes och tar en ledande ställning inom digitala hälsoapplikationer?

Författarna

Markus Kalliola

Projektledare, Lösningar för välbefinnandet

Publicerad

För att kunna utnyttja hälsoapplikationer som en del av patientens vård måste de först utvärderas. Detta kräver en gemensam verksamhets- och ersättningsmodell, precis som för läkemedel. Tyskland publicerade redan 2019 sin utvärderingsmodell (DiGA). Enligt modellen kan applikationer erbjudas till alla patienter genom nationell utvärdering och ersättning. Frankrike slöt sig till de främsta föregångarna och publicerade en bearbetad version av Tysklands modell våren 2023. Finland borde också sluta sig till dessa föregångare så fort som möjligt.

Enligt Sitras utredningar och pilotprojekt erbjuder digitala behandlingsformer, såsom hälsoapplikationer, nya metoder som medför konsekvenser för varje skede i hälso- och sjukvården, allt från att upprätthålla hälsan till vård av sjukdomar och rehabilitering. De underlättar vardagen för patienterna och vårdpersonalen, erbjuder aktuell information om till exempel hur rehabiliteringen framskrider och begränsar kostnaderna för hälso- och sjukvården.

Sitra har rekommenderat Finland att ta i bruk en nationell modell (på finska) för att utnyttja digitala applikationer inom hälso- och sjukvården. Det aktuella läget i Finland är oklart: Det är ojämlikt för patienterna och svårbegripligt för företag som utvecklar hälsoapplikationer. De digitala behandlingar som är tillgängliga för medborgarna beror på patientens bostadsort. Välfärdsområdena gör mycket överlappande arbete inom sina upphandlingar.

En modell som baserar sig på regionala upphandlingsförfaranden är inte lockande för företag, eftersom en sådan modell inte uppmuntrar till att skapa innovativa lösningar. Detta beror på att riktlinjerna för enskilda upphandlingsförfaranden i huvudsak bygger på nuvarande behov i stället för på helt nya verksamhetsmodeller. Dessa hinder kan dock övervinnas med ordentligt samarbete.

Hälsoapplikationer stöds av evidens i flera länder och redan två länder i Europa har utvecklat utvärderings- och ersättningsmodeller för dem. Vi borde utnyttja de lärdomar som andra länder samlat in och sträva efter att placera oss bland de främsta. Detta kräver samarbete, som vi är skickliga på. Som vägledning kan vi använda till exempel våra utredningar, de erfarenheter och lärdomar vi samlat in under de pilotprojekt som slutförs senare i vår samt Tysklands och Frankrikes beprövade modeller.

Läs mer

Sammanställning

Digitala hälsoapplikationer gör vardagen smidigare, men besparingarna skapas med en fördröjning

Intervju

För en app vågar och kommer man ihåg att berätta

Intervju

Det svåraste beroendet

Leena Karjalainen hymyilee onnellisena , taustalla järvi ja koivuja. Päällä tarra, jossa lukee digiterapia-ohjelma.
Intervju

Behöver jag den här munsbiten?

Onnikka-appen testades i Mellersta Finland.
Sammanställning

Fyra procent viktminskning med mobilapp

Intervju

En selleristjälk på morgonen håller hungern borta

Läkaren och sjuksköterskan tittar på hälsoappen från telefonen. Sjuksköterskan drar på sig handskar.
nyheter

Digitala applikationer inom hälsovården lättar vardagen och minskar kostnader – patienter och yrkespersoner längtar efter fler verktyg för att behandla sjukdomar

Plock

MS-patienter i Uleåborg testar en hälsoapplikation för hantering av utmattning

Plock

Patienter använder smarttelefoner för att mäta effekterna av sina läkemedel – samtidigt byggs dataekonomin upp

blogg

Digital terapi tillgodoser patienternas informationsbehov och stödjer vård och rehabilitering

Erilaisista itsensä mittaamiseen käytettyjä älylaitteita
nyheter

Sitra samlar med hjälp av pilotprojekt in erfarenheter av att använda hälsoapplikationer inom vården

nyheter

Sitra utlyser ett förfarande för ansökan om finansiering för utveckling av digitala terapier

publikationer

Digitala terapier (sammanfattning)

Vad handlar det om?