blogg
Beräknad läsningstid 5 min

Finland kan vid sidan av Tyskland och Frankrike bli ett av de främsta länder i att använda hälsoapplikationer

Tänk om patienterna erbjöds digitala hälsoapplikationer tillsammans med eller i stället för läkemedel? Det finns redan lämpliga lösningar för bland annat depression, cancerbehandling, fysioterapi och opioidberoende. Många applikationer är mer effektiva än nuvarande behandlingar och dessutom är deras biverkningar obefintliga jämfört med läkemedel. Varför utvecklar vi inte en modell i linje med Tysklands och Frankrikes och tar en ledande ställning inom digitala hälsoapplikationer?

Författarna

Johannes Ahlqvist

Expert, Hälsodata 2030

Markus Kalliola

Projektledare, Hälsodata 2030

Publicerad

För att kunna utnyttja hälsoapplikationer som en del av patientens vård måste de först utvärderas. Detta kräver en gemensam verksamhets- och ersättningsmodell, precis som för läkemedel. Tyskland publicerade redan 2019 sin utvärderingsmodell (DiGA). Enligt modellen kan applikationer erbjudas till alla patienter genom nationell utvärdering och ersättning. Frankrike slöt sig till de främsta föregångarna och publicerade en bearbetad version av Tysklands modell våren 2023. Finland borde också sluta sig till dessa föregångare så fort som möjligt.

Enligt Sitras utredningar och pilotprojekt erbjuder digitala behandlingsformer, såsom hälsoapplikationer, nya metoder som medför konsekvenser för varje skede i hälso- och sjukvården, allt från att upprätthålla hälsan till vård av sjukdomar och rehabilitering. De underlättar vardagen för patienterna och vårdpersonalen, erbjuder aktuell information om till exempel hur rehabiliteringen framskrider och begränsar kostnaderna för hälso- och sjukvården.

Sitra har rekommenderat Finland att ta i bruk en nationell modell (på finska) för att utnyttja digitala applikationer inom hälso- och sjukvården. Det aktuella läget i Finland är oklart: Det är ojämlikt för patienterna och svårbegripligt för företag som utvecklar hälsoapplikationer. De digitala behandlingar som är tillgängliga för medborgarna beror på patientens bostadsort. Välfärdsområdena gör mycket överlappande arbete inom sina upphandlingar.

En modell som baserar sig på regionala upphandlingsförfaranden är inte lockande för företag, eftersom en sådan modell inte uppmuntrar till att skapa innovativa lösningar. Detta beror på att riktlinjerna för enskilda upphandlingsförfaranden i huvudsak bygger på nuvarande behov i stället för på helt nya verksamhetsmodeller. Dessa hinder kan dock övervinnas med ordentligt samarbete.

Hälsoapplikationer stöds av evidens i flera länder och redan två länder i Europa har utvecklat utvärderings- och ersättningsmodeller för dem. Vi borde utnyttja de lärdomar som andra länder samlat in och sträva efter att placera oss bland de främsta. Detta kräver samarbete, som vi är skickliga på. Som vägledning kan vi använda till exempel våra utredningar, de erfarenheter och lärdomar vi samlat in under de pilotprojekt som slutförs senare i vår samt Tysklands och Frankrikes beprövade modeller.

Läs mer

Vad handlar det om?