Gästskribent
Beräknad läsningstid 5 min

Genom rökridån mot transparent och rättvis dataekonomi

Inom dataekonomin förtjänas förtroende genom transparenta handlingssätt som respekterar människorna. Detta är en konkurrensfördel, ingen begränsning.

Författare

Jani Koskinen

Forskardoktor, Åbo universitet, handelshögskolan, informationssystemsvetenskap

Publicerad

Autonomi – människans självständiga åtgärder och förmåga att besluta i frågor som berör en själv – är en väsentlig värdering inom filosofin och i handlingar där individen respekteras. I syfte att förverkliga detta inom dataekonomin förutsätts transparens vilken verkar ha gått förlorad och det verkar inte heller finnas veklig vilja, för att inte tala om intresse för att rätta till förhållandet.

Ordet rökridå beskriver väl den moderna nätverkande världen och särskilt affärsverksamheten som bedrivs i den. Om du tänker på all information som samlas, används och delas vidare gällande dig är det tämligen säkert att du kan göra dig en tydlig bild av det eller beskriva det. När det samtidigt droppar in information om missbruk och du märker att reklamen på webbsidorna anknyter till sökningar du nyligen gjort uppstår inom kort en bild av att du endast är ett objekt som man vill dra nytta av på något sätt. Sorgligt, men den här bilden av nuläget stämmer!

Måste vi nöja oss med modellen av påtvingat förtroende?

Den moderna dataekonomin baseras på så omfattad insamling av information om dig som möjligt och omvandling av data till råvara för företagens affärsverksamhet. Trots att det har gjorts försök att styra detta med hjälp av lagstiftningsåtgärder, till exempel i form av dataskyddsförordningen, GDPR) verkar det som om situationen egentligen inte har förbättrats utan i stället har individens kontroll över information som berör en själv i den nätverkande världen gått förlorad.

Problemet här är att individen själv inte har faktiska möjligheter att kontrollera hur information som gäller en själv sprids om man inte tar till en radikal lösning och slutar använda webbtjänster. Det här emellertid i våra dagar inte en förnuftig, för att inte tala om tänkbar möjlighet. Vi har alltså förlorat vår egen autonomi i nätet och är tvungna att förlita oss på att vår information inte missbrukas utan tillräckliga möjligheter att försäkra oss om det. Antti Hakkala beskrev mycket träffande fenomenet i sin doktorsavhandling som påtvingat förtroende. Vi måste ha förtroende eftersom vi inte har något alternativ!

Spelet är inte förlorat. Med nya handlingsmodeller rättvis dataekonomi för oss alla.

Har vi alltså förlorat vår autonomi för gott? Jag vägrar tro det. Jag tror att vi kan ändra på situationen både med hjälp av lagstiftning och nya handlingsmodeller.

I Sitras IHAN-projektet har människoorienteringen lyfts fram i dataekonomins fokus. Människoorienterad dataekonomi Dataekonomi Ett delområde inom ekonomin där insamling och utnyttjande av data är en central del av verksamheten. Öppna termsidan Dataekonomi betyder att människan inte enbart är ett ansiktslös informationskälla i syfte att skapa ekonomisk nytta utan en aktiv aktör bland andra aktörer. Utgående från svaren i medborgarenkäten som Sitra lät genomföra lyftes behovet av säkerhet, kontroll över egna uppgifter, sekretess och tydlighet fram som krav på dataekonomin. Alla dessa förutsätter transparens.

Om vi förmår skapa ett nytt system för dataekonomi som baserar sig på transparens och respekt för individen kan vi få tillbaka vår autonomi i nätet. Syftet skulle också gynna affärsverksamheten eftersom människornas förtroende gentemot ansvarsfulla aktörer kan utgöra en konkurrensfördel, inte en begränsning. Åtminstone vore jag redo att dela mer information med aktörer som jag kan lita på och som öppet på ett begripligt språk berättar om hur de använder mina uppgifter.

Alla människor och ansvarsfulla företag borde anta den här utmaningen om rättvis dataekonomi Rättvis dataekonomi Det delområden inom ekonomi som fokuserar på att skapa tjänster och produkter som utgår från data etiskt. Rättvis betyder att individernas rättigheter skyddas och att alla intressentgruppers behov beaktas i dataekonomin. Öppna termsidan Rättvis dataekonomi . Vi ska kräva transparens och respekt för individen av aktörer som samlar in uppgifter om oss. Annars står vi inför en framtid där människorna endast ses som datadelare som man försöker pressa all nytta ur.

Läs mer:

Rapport på engelska: Ethical framework for a fair, human-centric data economy

#IHAN #dataekonomi #GDPR

Sitras besökarbloggar ger röst åt framtidsaktörer inom olika områden. Skribenterna berättar nödvändigtvist inte om Sitras arbete/agenda, utan mer om sina egna tankar om aktuella ärenden som anknyter till Sitras arbete eller resultat. Jani Koskinen är forskardoktor vid Åbo uninversitets handelshögskolan.

Vad handlar det om?