archived
Beräknad läsningstid 4 min
Detta inlägg har arkiverats och kan innehålla inaktuellt information

Resursgnället måste omvandlas till resursvishet

Arbetet måste berikas så att det börjar producera upplevelser och omfattar mycket mer än endast grundläggande yrkeskunskap. Detta förutsätter samarbete och kundorientering. Det är viktigt att veta vad som är betydelsefullt, värdefullt och upplevelserikt för kunden. Vi måste producera upplevelser som förverkligar kundernas drömmar.

Författare

Simo Kaksonen

Utvecklingsdirektör, Järvi-Saimaan Palvelut Oy

Publicerad

Att berika arbetet innebär att utveckla det dagliga arbetet. Utgångspunkten är att utföra det egna arbetet på ett nytt sätt. Vi måste förstå vad som är betydelsefullt, värdefullt och upplevelserikt för kunden. För en bra kundupplevelse krävs numera mer än varmt vatten och en dörr som hålls på gångjärnen även i kommunernas serviceproduktion. Kunden måste få någonting positivt att berätta om serviceupplevelsen.

Framtidens serviceproduktion producerar upplevelser som förverkligar kundernas drömmar. För att vi ska lyckas med detta måste vi satsa på samarbete och göra organisationerna kundorienterade. Hur arbetar vi tillsammans? Hur omvandlar vi en traditionell produktionsorienterad organisation till en genuint kundorienterad? Hur kan vi få arbetsmotivationen och produktiviteten att mötas?

För en bra kundupplevelse krävs numera mer än varmt vatten och en dörr som hålls på gångjärnen även i kommunernas serviceproduktion.

Resursgnället måste omvandlas till resursvishet. I företaget Järvi-Saimaan Palvelut Oy har kunskapen och kompetensen börjat flöda med hjälp av surfplattor som alla arbetstagare har fått och med hjälp av sociala medier. Uppdragsbeteckningarna har ändrats om till upplevelsekockar, inredande städare, digitala gårdskarlar, landskapsdesigners och markanvändningsmästare. På detta sätt har företaget tagit de första stegen mot att berika arbetet.

Arbetet måste utföras på ett helt nytt sätt, digitalt och socialt tillsammans. Tillsammans med kunderna. I serviceproduktionen kommer kommunernas och arbetsplatsernas gränser att försvinna. Arbetsuppgifterna blir mångsidigare och det krävs mer yrkesövergripande kompetens av arbetstagarna.

Mångsidig och högklassig service leder till långa kundrelationer. Detta leder i sin tur till arbete och utkomst även i glesbebyggda områden. Med hjälp av den nya verksamhetsmodellen har livskraften ökat och den innovativa verksamhetskulturen har fått luft under vingarna i Järvi-Saimaan Palvelut Oy. Experimenten, ny inlärning och det ekonomiska resultatet har fått en vitamininjektion. Då arbetet berikas ökar arbetsmotivationen och de positiva kundupplevelserna. Ett tecken på detta är leenden både på kundernas och serviceproducenternas läppar.

När det egna arbetet fotograferas och experimenten och kompetensen delas blir det dagliga arbetet synligt. Detta är ett sätt att berika arbetet och öppna en öppen, offentlig diskussions- och utvecklingskanal. Den drar till sig positivitet och sporrar arbetstagarna att arbeta och försöka ännu mer än tidigare. Allt detta kan göras utan merkostnader när vi kan och vill utnyttja de resurser som redan finns.

Reformer kräver mod att samarbeta, yrkesövergripande verksamhet, mångsidighet och att man delar med sig av resultaten. Alla måste få del av samma information oberoende av antalet verksamhetsställen och deras läge. Vid Järvi-Saimaan Palvelut Oy kontrolleras uppgifterna på surfplattor och bilderna exporteras till Pinterest. Bloggtexter läses och kommenteras aktivt. På gemensamma verkstäder med fokus på att berika arbetet byggs förtroende. Det grundläggande arbetet görs omsorgsfullt och bra. Då har man förutsättningar att berika arbetet och förädla en ny verksamhetskultur. Detta kan betyda att man till exempel sjunger eller gör en rövarstek av en bäver. Experiment och gränsöverskridanden måste tillåtas.

Fatta mod och våga förnya dig och berika arbetet själv! Då berikar du kundens erfarenhet. Gör ditt arbete omsorgsfullt och förnya det samtidigt – tillsammans med andra. Med glädje och entusiasm!

Järvi-Saimaan Palvelut Oy fick Arbetslivspriset 2017. Social- och hälsovårdsministeriet, Sitra och Arbetarskyddsfonden delade ut priset till nio arbetsplatser. Läs mer om vilka recept på förnyelse vinnarna av Arbetslivspriset rekommenderar och välj de mest intressanta metoderna för din arbetsplats.

#työelämäpalkinto

 

Vad handlar det om?