archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Resurssi-itkusta pitää siirtyä resurssi­viisauteen

Työtä pitää rikastaa elämyksiä tuottavaksi ja paljon perusammattitaitoa laajemmaksi. Tämä tarkoittaa yhdessä tekemistä ja asiakaslähtöisyyttä. On tiedettävä, mikä on asiakkaalle merkityksellistä, arvokasta ja elämyksellistä. On tuotettava elämyksiä, jotka toteuttavat asiakkaiden unelmia.

Kirjoittaja

Simo Kaksonen

Kehitysjohtaja, Järvi-Saimaan Palvelut Oy

Julkaistu

Työn rikastaminen on jokapäiväisen työn kehittämistä. Lähtökohtana on oman työn tekeminen uudella tavalla. On huomattava, mikä asiakkaalle on merkityksellistä, arvokasta ja elämyksellistä. Lämmin vesi ja saranoillaan pysyvä ovi eivät enää nykypäivänä riitä hyvään asiakaskokemukseen kuntienkaan palvelutuotannossa. Asiakkaalle pitää jäädä positiivista kerrottavaa palvelukokemuksesta.

Tulevaisuuden palvelutuotanto tuottaa elämyksiä, jotka toteuttavat asiakkaiden unelmia. Jotta tässä onnistutaan, on panostettava yhdessä tekemiseen ja muutettava organisaatioita asiakaslähtöiseksi. Miten toimitaan yhdessä? Miten käännetään perinteinen tuotantolähtöinen organisaatio aidosti asiakaslähtöiseksi? Miten saadaan työinnostus ja tuottavuus kohtaamaan?

Lämmin vesi ja saranoillaan pysyvä ovi eivät enää riitä hyvään asiakaskokemukseen kuntienkaan palvelutuotannossa.

Resurssi-itkusta pitää siirtyä resurssiviisauteen. Järvi-Saimaan Palvelut Oy:ssä tieto ja osaaminen on saatu virtaamaan kaikille hommattujen tablettien ja sosiaalisen median avulla. Tehtävänimikkeet on muutettu elämyskokeiksi, sisustaviksi siivoojiksi, digitalkkareiksi, maisemamuotoilijoiksi ja maankäyttömestareiksi. Näin on otettu ensimmäisiä askeleita työn rikastamisen suuntaan.

Työtä on tehtävä täysin uudella tavalla, digitaalisesti ja sosiaalisesti yhdessä. Yhdessä asiakkaiden kanssa. Palvelutuotannossa kuntien ja työpaikkojen rajat tulevat häviämään. Työtehtävät monipuolistuvat ja tekijöiltä vaaditaan moniammatillista osaamista.

Monipuolinen ja laadukas palvelu johtavat pitkiin asiakassuhteisiin. Tästä seuraa työtä ja toimeentuloa myös väljästi asutuilla alueilla. Uuden toimintamallin avulla elinvoima on lisääntynyt ja innovatiivinen toimintakulttuuri lähtenyt lentoon Järvi-Saimaan Palvelut Oy:ssä. Kokeilut, uuden oppiminen ja taloudellinen tulos ovat saaneet piristysruiskeen. Työn rikastaminen lisää työinnostusta ja positiivisia asiakaskokemuksia. Se näkyy hymyinä sekä asiakkaiden että palvelutuottajien kasvoilla.

Oman työn valokuvaaminen, kokeilujen ja osaamisen jakaminen tekevät jokapäiväisen työn näkyväksi. Tämä on yksi keino rikastaa työtä ja avaa avoimen, julkisen keskustelu- ja kehittämiskanavan. Se imee puoleensa positiivisuutta ja kannustaa tekemään ja yrittämään entistä enemmän. Kaikki tämä on mahdollista ilman lisäkustannuksia, kun osaamme ja haluamme hyödyntää olemassa olevia resursseja.

Uudistaminen vaatii rohkeutta yhdessä tekemiseen, moniammatillisuuteen, monipuolisuuteen ja tulosten jakamiseen. Kaikki pitää saada saman tiedon äärelle riippumatta toimipisteiden lukumäärästä ja sijainnista. Järvi-Saimaan Palvelut Oy:ssä tarkistetaan tietoja tableteista ja kuvat viedään Pinterestiin. Blogeja luetaan ja kommentoidaan ahkerasti. Yhteisissä työpajoissa ja työn rikastamoissa rakennetaan luottamusta. Perustyö tehdään huolellisesti ja laadukkaasti. Näin jää varaa työn rikastamiseen ja uuden toimintakulttuurin jalostamiseen. Tämä voi tarkoittaa laulamista tai rosvopaistin tekemistä majavasta. Kokeiluja ja rajojen ylittämisiä on katsottava hyvällä.

Rohkaistu uudistumaan ja rikastamaan työtä itse! Näin rikastat asiakkaan kokemusta. Tee työsi huolellisesti ja uudista samalla – yhdessä. Ilolla ja innostuksella!

Järvi-Saimaan Palvelut Oy sai Työelämäpalkinnon 2017. Sosiaali- ja terveysministeriö, Sitra ja Työsuojelurahasto myönsivät palkinnon yhdeksälle työpaikalle. Tutustu Työelämäpalkinnon saajien uudistamisen resepteihin ja poimi innostavimmat keinot työpaikallesi.

#työelämäpalkinto

Mistä on kyse?