blogg
Beräknad läsningstid 5 min

Sju tips för den som tar fram en vision

Läs om sju viktiga lärdomar och principer för att ta fram en vision.

Författarna

Jenna Lähdemäki-Pekkinen

Expert (på lång ledighet), Förutse

Publicerad

Vi har sammanställt sju lärdomar och principer som har visat sig vara nyttiga i Nästa rond-visionsarbetet. Här är de, var så god!

1. Reflektera en stund över behovet av en vision

Efterfrågan på visioner eller önskvärda framtidsbilder beror särskilt på i vilken omfattning gemenskaper, sammanslutningar eller organisationer behöver förändras i framtiden. Om du står inför en berg-och-dalbana kan det vara en bra idé att ha en vision. En vision skapar åt gemenskapens medlemmar en förankringspunkt på lång sikt, och visioner hjälper oss att se vägar mot en önskvärd framtid.

2. Skapa tillsammans!

För att en vision på riktigt ska styra verksamheten och inte bara bli ett dammigt papper, ska man ha många människor som deltar i att ta fram visionen. En vision kan inte bara vara en skapelse som görs av några människor. Därför lönar det sig att bjuda med till visionsarbetet experter i den egna organisationen, men i bästa fall också andra intressentgrupper. Kan du få dina samarbetspartner att delta i att skapa din vision?

Du kan analysera närmare de viktigaste intressentgrupperna för din vision till exempel med hjälp av detta verktyg.

3. Utnyttja kollektiv intelligens!

När du börjar skapa en vision, intervjua dina kollegor:

  • Vad är särskilt viktigt för dem i den stora bilden av organisationen, dvs. visionen?
  • Vad betyder visionen för dem?
  • Vilka svar bör en vision svara på?
  • Hur har världen förändrats sedan visionen för din organisation senast har uppdaterats (om det har funnits en vision)?
  • Vilka önskemål har de för de arbetssätt som används för att skapa en vision?

4. Låt bli krångligt språk

Man kanske har en fin tankekonstruktion, men försöken att beskriva den exakt leder ofta till frånstötande krångelsvenska. Därför är det ofta ett bättre alternativ att välja en kort och sympatisk sammanfattning som vision – och genom den kan man sedan vid behov förklara den fina tanken som ligger i bakgrunden.

5. Fall inte för frestelsen att använda en påklistrad slogan

När man finslipar visionens språk så att det blir lockande, finns risken att man kommer fram med en konstgjord slogan. Risken är stor om visionens kommunikativa design görs i efterhand av olika människor än de som tog fram själva innehållet. Det värsta är emellertid om man inte ens egentligen har någon vision, utan om man för att ersätta den endast beställer en reklamslogan som stilmässigt inte passar in i organisationens sätt att arbeta eller dess presentatörers stil. Då kan visionen bli en pinsam klyscha som främst används för att skämta.

6. Glöm renlärighet

I bästa fall sammanfattar visionen betydelser som är viktiga för gemenskapens medlemmar. För att detta ska ske måste man acceptera att var och en tolkar betydelser och visionen som återspeglar dem ur sina egna utgångspunkter. Åtminstone under tidigare år fokuserade processer för implementering av visionen (eller värderingar) ofta på metoder, med vilka var och en lärde sig utantill ramsan helt ”rätt”. Detta är en metod som gör det svårt att uppnå personligt engagemang. En bra vision definierar inte en önskvärd framtid för exakt. Det ska vara möjligt att tolka visionen på olika sätt, men emellertid så att den väcker en vilja till liknande verksamhet.

7. Försök inte behaga alla

Som en motsättning till hårklyveri döljer sig i visionsarbetet frestelsen att finna ett resultat som alla kan förbinda sig till och som inte sårar någon. Då kommer man antingen fram till ett självklart resultat eller något intetsägande som erbjuder alla allt. En sådan vision tilltalar ingen.

Vad handlar det om?