archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Pähkinänkuoressa: Hyvinvoinnin seuraava erä

Hyvinvoinnin seuraava erä on Sitran visio tulevaisuuden kestävästä hyvinvointiyhteiskunnasta. Sen tarkoituksena on herättää keskustelua siitä, millaista yhteiskuntaa eri toimijat haluavat rakentaa – sillä pitkän tähtäimen keskustelu on ollut vähäistä.

Kirjoittaja

Jenna Lähdemäki-Pekkinen

Asiantuntija (pitkällä vapaalla), Ennakointi

Julkaistu

Emme voi yhteiskuntana tavoitella jotain, jota emme osaa kuvitella. Siksi tarvitsemme visioita eli kuvia toivotusta tulevaisuudesta ja myös keskustelua erilaisista visioista – ne auttavat näkemään reittejä toivottavaan tulevaisuuteen. Uskottava visio tunnistaa sellaisia muutostarpeita, joista voi nähdä merkkejä jo tässä päivässä. Samaten, vision on hyvä kiinnittyä sellaisiin vahvuuksiin ja lähtökohtiin, jotka luovat luottamusta, että meillä on kykyä tehdä visio todeksi.

Toiveemme Sitrassa on, että yhä useampi vastuullinen yhteiskunnallinen toimija kertoisi oman visionsa, eli tarinansa siitä, minkälaista yhteiskuntaa he tavoittelevat. Tätä tavoitetta vauhdittamaan tuomme keskusteluun myös oman näkemyksemme siitä, miltä Suomen seuraavat vuosikymmenet voisivat näyttää.

Tämän tekstin lopussa löytyvissä kalvoissa tiivistämme näkemyksemme Hyvinvoinnin seuraavasta erästä eli reilusta ja kestävästä yhteiskunnasta.

Vision tärkeät ainesosat ovat:

  1. megatrendit, jotka asettavat eunaehdot ja joista käsin valitaan mihin toiminnalla vastataan,
  2. edistyksellinen yhteiskuntapolitiikka,
  3. arjen taso sekä
  4. ihanteet ja arvot.

Megatrendit maalaavat visiolle pelikentän. Yhtenä pelikentän ulottuvuutena toimii se, kuinka paljon muutosta megatrendeihin vastaaminen meiltä vaatii: paljon muutosta vai vain vähän. Toisena ulottuvuutena on se, näkeekö megatrendit ensisijaisesti uhkana vai mahdollisuutena. Hyvinvoinnin seuraavassa erässä lähdemme siitä, että megatrendeihin vastaaminen vaatii paljon muutosta ja että megatrendit voi nähdä mahdollisuutena niiden aiheuttamista haasteista huolimatta.

Jotta hyvinvoinnin seuraava erä toteutuisi, tarvitaan toimia koko yhteiskunnan tasolla.

Vision peräänkuuluttama edistyksellinen yhteiskuntapolitiikka ymmärtää maapallon kantokyvyn rajoihin sopeutumisen välttämättömyyden ja kiireellisyyden, sekä kansainvälisen yhteistyön ja -instituutioiden edut vakauden kannalta. Suomalainen vahvuus, teknologia, voidaan jatkossakin valjastaa täysimittaisesti tuottamaan hyvinvointia. Yhteiskuntapolitiikan painopisteiksi tarvitaan satsauksia reiluun ja kilpailukykyiseen kiertotalouteen, elinikäiseen oppimiseen ja hallinnon rooliin edistyksen vauhdittajina.

Arjen kokemuksena Hyvinvoinnin seuraava erä -tarkoittaisi toteutuessaan sitä, että työ ja työelämä näyttäytyvät mahdollisuuksina ja ihmiset voivat luottaa perusturvaan. Jokaisella on mahdollisuus oppia ja kasvaa ihmisenä läpi elämän. Toimiva demokratia, nähdyksi ja kuulluksi tuleminen, dialogi ja yhdessä tekeminen vahvistavat osallisuutta ympäröivään yhteiskuntaan.

Pohjoismaiset ihanteet ja arvot ovat Hyvinvoinnin seuraava erä -vision keskiössä. Pohjoismaiset yhteiskunnat tekee erityisiksi yhdistelmä ihanteita ja rakenteita, joissa korostuvat samaan aikaan yhdenvertaisuus, ihmisten laaja autonomia, sukupuolten tasa-arvo, vahva oikeusvaltioperiaate, demokratia sekä reiluus. Nämä arvot ja ihanteet ohjenuorana on mahdollista rakentaa hyvinvointia myös tulevaisuudessa, mutta niitä ei voi pitää itsestään selvyytenä.

Katso täältä kalvot Hyvinvoinnin seuraavasta erästä.

Mistä on kyse?