archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Seuraava erä kerää tietoa kansainvälisten työpajojen avulla

Seuraava erä -visiotyön tavoitteena on luoda uusi ja edistyksellinen yhteiskunnallinen visio, jossa ihmisten hyvinvoinnin ohella huomioidaan planeettamme ekologinen kantokyky. Visiotyötä tukevat osaltaan asiantuntijatyöpajat sekä kuuden hengen kansainvälinen työryhmä.

Kirjoittaja

Jenna Lähdemäki-Pekkinen

Asiantuntija (pitkällä vapaalla), Ennakointi

Julkaistu

Seuraava erä -työn taustalla on ajatus siitä, että vaikka olemme kiistatta suuren murroksen kynnyksellä, silti yllättävän harva esittää kysymyksen “minne haluamme olla menossa?” Millaisia töitä ja tuloja haluamme? Mikä on demokratian ja ihmisten itsenäisen järjestäytymisen tulevaisuus? Entä mikä merkitys kasvulla on kaikessa tässä?

Tulevina vuosikymmeninä ihmiskunta tulee todennäköisesti luomaan ennennäkemättömän määrän vaurautta. Siitä huolimatta riskinä on, että suuri määrä ihmisiä syrjäytyy ja planeettamme kantokyky eli kyky säilyttää elämän edellytykset vaarantuu.

Seuraava erä -hankkeen tavoitteena on lisätä tietoisuutta ja ymmärrystä nykyisin käynnissä olevista sosiaalisista muutoksista sekä oikeudenmukaisen yhteiskunnan rakentamisesta.

Seuraava erä saattaa sen vuoksi yhteen erilaisia ihmisiä, hankkeita ja organisaatioita vuoden 2017 aikana järjestettävien kansainvälisten työpajojen avulla. Asiantuntijatyöpajat järjestetään ajankohtina, jolloin käsiteltävistä aiheista julkaistaan myös Seuraavan erän taustoittavia muistioita.

Jokaisessa työpajassa 30–45 kunkin alan asiantuntijaa pohtii teemoja ja kokoaa ideoita avoimen ja tulevaisuuteen suuntautuneen yhteiskunnan rakentamiseksi, tutkii ilmiöiden välisiä yhteyksiä ja pyrkii löytämään keinoja näiden ideoiden jalostamiseksi ja eteenpäin viemiseksi.

Kansainvälinen työryhmä tukee ja haastaa visiotyötä

Seuraava erän kansainvälisen työryhmän (The Next Era task group) tavoitteena on olla mukana luomassa uutta ja edistyksellistä yhteiskunnallista visiota, joka tähtää ihmiskunnan hyvinvoinnin ja planeettamme kantokyvyn ja kohtaamiemme ekologisten haasteiden yhteen sovittamiseen.

Työryhmän tärkein tehtävä on auttaa Sitraa ja Demos Helsinkiä määrittelemään kestävän hyvinvoinnin vision avaintekijät ja varmistaa siten visiotyön merkitys globaalilla tasolla 2000-luvun haasteiden edessä.

Seuraava erä -työryhmään kuuluvat seuraavat asiantuntijat.

  1. Eeva Luhtakallio, apulaisprofessori, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, Tampereen yliopisto, Suomi
  2. Matthew Taylor, toimitusjohtaja, RSA (Royal Society for the encouragement of Arts, Manufactures and Commerce), Britannia
  3. Tomas Björkman, perustaja, Ekskäret Foundation, Ruotsi
  4. Tuija Talvitie, toiminnanjohtaja, CMI (Crisis Management Initiative), Suomi
  5. Chor Pharn Lee, päästrategisti, Centre for Strategic Futures, Singapore
  6. Dino Patti Djalal, perustaja, Foreign Policy Community of Indonesia.

Mistä on kyse?