Live
Seuraava erä Tokiossa: Uusi visio yhteiskunnallisesta edistyksestä
Työpaja

Seuraava erä Tokiossa: Uusi visio yhteiskunnallisesta edistyksestä

Mille toivo ja luottamus tulevaisuuden suhteen rakentuvat, jos emme voi luottaa yhteen kehittyneiden yhteiskuntien peruslupauksista: siihen, että talous tulee kasvamaan ja parantamaan ihmisten elämää? Kun tämä yhteiskuntiemme peruspilari horjuu, kuinka jatkamme eteenpäin?

Kaikki kehittyneet yhteiskunnat ovat valtavan murroksen keskellä. Toisin kuin teollisella aikakaudella, talouskasvu ei tulevaisuudessa automaattisesti merkitse edistystä. Tarvitsemme uudenlaista ja monimuotoisempaa tapaa käsitellä edistystä yhteiskunnissa, joissa kansalaisten materiaaliset perustarpeet on pääosin tyydytetty ja ihmisten toiveet keskittyvät enemmän muihin kuin materiaalisiin tarpeisiin.

Tokiossa järjestettävään yhteiskunnallista edistystä käsittelevään Seuraava erä -työpajaan kutsutut osallistujat määrittelevät uudelleen edistyksen käsitettä 2000-luvun kehittyneissä yhteiskunnissa. Työpajan ohjelma rakentuu esityksistä ja lisäksi yhteiskehittämiselle perustuvavasta co-creation-osuudesta työryhmissä.

Esitysten aiheet

  • Aging societies: Teppo Turkki, Sitra, Suomen Tokion-suurlähetystö
  • Changing working life and changing identities: Daiki Kanaoka, FabCafe
  • Sustainable economic policy leadership courses: Jenna Lähdemäki, Sitra

Muut esitykset varmistuvat myöhemmin.

Tilaisuuteen osallistuvat myös Demos Helsingin perustaja Aleksi Neuvonen ja Helsingin yliopiston yliopistotutkija Timo Miettinen.

Tokion työpaja kuuluu Seuraava erä -työpajojen sarjaan, joka kokoaa yhteen ihmisiä, hankkeita ja organisaatioita vuoden 2017 aikana. Asiantuntijatyöpajat järjestetään ajankohtina, jolloin Seuraava erä -hankkeen aiheista julkaistaan myös tutkimuksia. Jokaisessa työpajassa 30–45 kunkin alan asiantuntijaa pohtii teemoja ja kokoaa ideoita avoimen ja tulevaisuuteen suuntautuneen yhteiskunnan rakentamiseksi, tutkii ilmiöiden välisiä yhteyksiä ja pyrkii löytämään keinoja näiden ideoiden jalostamiseksi ja eteenpäin viemiseksi.

 

Työpajat ja Seuraava erä -muistiot:

 

Seuraava erä, on Sitran ja Demos Helsingin yhteinen visiotyö. Työn tavoitteena on luoda uusi ja edistyksellinen yhteiskunnallinen visio, joka tähtää nykyisen yhteiskuntamallimme uudistamiseen, hyvinvoinnin seuraavaan erään.

Mistä on kyse?