Debatt
Beräknad läsningstid 4 min

Standarder är inte kreativitetens slut, utan dess början

I en global rättvis dataekonomi ger standarder företagens internationalisering och tillväxt stöd och ny fart. Dessutom möjliggör standarder innovationer.

Författarna

Katri Korhonen

Expert, Konkurrenskraft genom data

Publicerad

Data spelar en framträdande roll i företagens innovationsverksamhet, och allt fler företag vill utveckla nya databaserade produkter och tjänster för kunderna. Att kombinera data från olika datakällor är ett arbetskrävande moment redan inom ett enda företag, och problemen flerdubblas när vi börjar tala om att dela data mellan företag. Utveckling av ny affärsverksamhet som bygger på data kräver att den existerande tekniken utvecklas på ett nytt sätt och enligt nya spelregler – standarder.

Tills vidare har branschspecifika lösningar tagits fram, främst som punktinsatser. Ett exempel är direktivet för betaltjänster inom finansbranschen (PSD2), som gör det möjligt för tredjeparter att få åtkomst till individuella kontouppgifter med kontoägarens tillstånd. I stället för separata tekniska lösningar, som är ineffektiva, behövs gemensamt avtalade förfaringssätt. Standarder är absolut inte lösningen på hela problemet, men de kan hjälpa oss att dela och kombinera data enklare och snabbare än i dag i enlighet med färdigt definierade regler och gränsytor.

Det internationella utvecklarsamfundet i Sitras projekt för rättvis dataekonomi har redan diskuterat vilka element som i sista hand borde beaktas när de tekniska komponenterna för delning av data standardiseras. De viktigaste av dessa kravspecifikationer, dvs. hanteringen av samtycken, identitetshantering och loggning har i Sitras projekt paketerats till en förstandard som godkänts av den europeiska standardiseringsorganisationen CEN. I praktiken uttrycker förstandarden uppfattningen av de ledande experterna i branschen om ämnet, och i enlighet med dess namn är förstandarden det första steget i den officiella standardiseringsprocessen.

Standarder säkerställer effektiviteten och möjligheten att snabbt skala upp innovationer i dataekonomin.

Tekniska lösningar i enlighet med de nya kravspecifikationerna är en väsentlig del av utvecklingen av tjänster enligt tankemodellen för rättvis dataekonomi. Okej, det här är klart. Men var och hur kan man testa utvecklingen av sådana tjänster? I juni släppte Sitra den första versionen av testbädden ihan.fi, där serviceleverantörer kan testa referensarkitektur enligt de nya kravspecifikationerna. De tjänster som byggs i enlighet med kravspecifikationerna är formbundna och kompatibla med andra tjänster som tagits fram i enlighet med förstandarden.

Bra, nu har vi testat vår serviceidé på plattformen och konstaterat att den är utmärkt. Hur ska vi gå vidare? I innovationsprocesser ska idéerna inte bara testas utan även skalas upp. I den globala ekonomin ger standarder stöd och ny fart åt företagens internationalisering och tillväxt. När tjänsterna tas fram efter samma standard behöver man inte använda tid eller pengar för att skräddarsy innovationer separat för varje land. Till exempel tjänster som utvecklas i enlighet med dessa kravspecifikationer är kompatibla. De kan betecknas som förenliga med principerna för rättvis dataekonomi och kan också marknadsföras som sådana.

När allting är osäkert kan man lita på standarderna.

Testbädden och förstandardiseringen är de första stegen mot snabbare uppskalning av databaserade innovationer. Hur skulle ditt företag kunna gripa denna chans för att snabbt ta språnget till en mer rättvis dataekonomi? Läs mer om innehållet av testbädden Ihan.fi (på engelska) och om hur standarder kan snabba upp ditt företags innovationer i praktiken. Ställ in siktet på fullversionen av testbädden som kommer att släppas i slutet av året och fundera redan nu på vilka nya serviceidéer du skulle kunna testa på testbädden!

Vad handlar det om?