Puheenvuoro
Arvioitu lukuaika 3 min

Standardit eivät ole luovuuden loppu, vaan alku

Globaalissa reilussa datataloudessa standardit tukevat ja vauhdittavat yritysten kasvua maan rajojen yli. Standardit toimivat myös kansainvälisten innovaatioiden mahdollistajina.

Kirjoittajat

Katri Korhonen

Asiantuntija, Data ja kilpailukyky

Anna Wäyrynen

Julkaistu

Yritysten innovaatiotoiminnassa datalla on suuri rooli ja yhä useammat yritykset pyrkivät kehittämään uusia datapohjaisia tuotteita ja palveluita asiakkailleen. Datan yhdistely eri tietolähteistä on kuitenkin jo yhdenkin yrityksen sisällä työlästä, ja pulmat moninkertaistuvat entisestään, kun aletaan puhua datan jakamisesta yritysten välillä. Dataan pohjautuvan uuden liiketoiminnan kehittäminen edellyttää olemassa olevan teknologian hyödyntämistä uudella tavalla ja uusilla pelisäännöillä – standardeja.

Toistaiseksi on luotu lähinnä pistemäisiä toimialakohtaisia ratkaisuja kuten rahoitustoimialan maksupalveludirektiivi (PSD2), joka mahdollistaa kolmansien osapuolten pääsyn yksilön tilitietoihin tilinomistajan luvalla. Tehottomien yksittäisten teknologisten ratkaisujen sijaan tarvitaan yhteisesti sovittuja toimintatapoja. Standardit eivät varmasti ratkaise koko ongelmaa, mutta voivat auttaa meitä jakamaan ja yhdistelemään dataa nykyistä helpommin ja nopeammin valmiiksi määriteltyjen sääntöjen ja rajapintojen mukaisesti.

Sitran reilun datatalouden hankkeen kansainvälisessä kehittäjäyhteisössä on jo pohdittu, mitä asioita datan jakamisen teknisten komponenttien standardisoinnissa tulisi lopulta huomioida. Näistä vaatimusmäärittelyistä tärkeimmät eli suostumuksenhallinta, identiteetinhallinta ja lokitus on Sitran hankkeessa paketoitu eurooppalaisen CEN-standardisointiorganisaation hyväksymäksi esistandardiksi. Esistandardi on käytännössä alan parhaiden asiantuntijoiden näkemys aiheesta ja nimensä mukaisesti virallisen standardointiprosessin ensiaskel.

Standardit varmistavat tehokkuuden ja innovaatioiden skaalauksen nopeasti datataloudessa.

Uusien vaatimusmäärittelyjen mukaiset teknologiaratkaisut ovat olennainen osa reilun datatalouden ajatusmallin mukaisten palvelujen kehittämistä. Selvä asia, mutta missä ja miten tällaisten palvelujen rakentamista voisi kokeilla? Kesäkuussa Sitra julkaisi ensimmäisen version Ihan.fi-kokeilualustasta, jossa palvelukehittäjät voivat testata uusien vaatimusmäärittelyjen mukaista referenssiarkkitehtuuria. Vaatimusmäärittelyiden mukaan rakennetut palvelut ovat määrämuotoisia ja yhteensopivia muiden esistandardin mukaisesti toteutettujen palveluiden kanssa.

Hyvä, nyt on kokeiltu palveluideaa alustalla ja todettu se erinomaiseksi. Miten tästä eteenpäin? Innovaatioprosesseissa ideoiden kokeilun lisäksi tarvitaan skaalaamista. Globaalissa taloudessa standardit tukevat ja vauhdittavat yritysten kasvua maan rajojen yli. Kun palvelut toteutetaan saman standardin mukaisesti, ei ole tarpeen käyttää aikaa tai rahaa innovaatioiden räätälöimiseen maakohtaisesti. Esimerkiksi juuri näiden vaatimusmäärittelyjen mukaiset palvelut ovat yhteensopivia, voidaan tunnistaa reilun datatalouden palveluiksi ja myös markkinoida sellaisina.

Kun kaikki on epävarmaa, standardeihin voi luottaa.

Ensimmäiset askeleet datapohjaisten innovaatioiden skaalaamisen nopeuttamiseksi on otettu kokeilualustan ja esistandardisoinnin myötä. Voisiko tässä olla mahdollisuus yrityksellesi ottaa loikka uuteen nykyistä reilumpaan datatalouteen nopeasti? Lähde tutustumaan Ihan.fi-kokeilualustan sisältöön ja lue, miten standardit voivat käytännössä nopeuttaa yrityksesi innovaatioita. Virittäydy loppuvuodesta julkaistavaan kokeilualustan täysversioon ja pohdi jo nyt mitä uusia palveluideoita voisit alustalla testailla!

Mistä on kyse?