Beräknad läsningstid 1 min

Diskussionens skeden och mål – Börja här

Publicerad

Diskussionens skeden:

Diskussionens skeden hjälper dig att bilda en uppfattning om diskussionens olika steg från början till slut.

Ladda till näst ner planeringsguiden som hjälper dig att genomföra diskussionen. I planeringsguiden finns frågor som hjälper dig vidare.

Diskussionens mål:

Ett tydligt mål hjälper dig att fastställa varför diskussionen ordnas. Vilket behov möter diskussionen, vad eftersträvar den och vad hoppas man ska hända efter den? Diskussionens behov och mål kan vara två olika saker. Det lönar sig inte att ordna diskussionen utan ett tydligt behov.

Målet kan vara till exempel att

  1. Öka förståelse om ämnet som behandlas
  2. Förstå olika perspektiv och orsakerna som ligger bakom dem
  3. Behandla ämnen tillsammans före beslutsfattande eller som en del av beredningen
  4. Stärka känslan av delaktighet hos människor med olika utgångspunkter eller från olika organisationer
  5. Förbinda sig till ämnet som behandlas
  6. Förebygga eller jämka konflikter

Projekt

Rondpaus

Kan vem som helst diskutera samhällsfrågor på ett konstruktivt sätt och börja engagera sig i dem? Det här tar vi reda på i projektet Rondpaus.

Publicerad

Tips för diskussionens skeden och frågor för planeringen

Fler verktyg

Med de här kan man börja planera.

Praktiska lärdomar om dialogen

Så fungerar det.

Vad handlar det om?