Julkaistu 19.12.2017

Keskustelun tavoitteiden määrittely

Miksi?

Tavoitteet tekevät näkyväksi sen, mihin keskustelulla pyritään. Selkeä tavoite auttaa määrittelemään, miksi keskustelu järjestetään, mitä sillä tavoitellaan ja mitä keskustelun jälkeen tapahtuu. Tavoite luo pohjan suunnittelun muille vaiheille, kuten auttaa määrittelemään kohderyhmän, hahmottamaan kutsumiseen tarvittavat resurssit, toimivimmat kutsutavat, vastuut ja käytetyt menetelmät.

Dialogin tyypillisimmät tavoitteet ovat:

  1. Ymmärryksen lisääminen käsiteltävästä aiheesta
  2. Yhteisölle tärkeiden asioiden tunnistaminen
  3. Erilaisten näkökulmien ja niiden takana olevien syiden ymmärtäminen
  4. Ristiriitatilanteen ennaltaehkäisy tai ratkaisu

 

Lataa pohja keskustelun suunnitteluun sekä tutustu keskustelun vaiheisiin.

Mistä on kyse?

Työkaluja keskustelun suunnitteluun

Hyvän keskustelun eli dialogin suunnitteluun kannattaa varata aikaa. Kokosimme parhaat vinkit ja ideat keskustelujen suunnittelemiseksi. Käy kaikki työkalut läpi huolellisesti – se auttaa arvioimaan tarvittavan ajan ja muut resurssit.

“Vaikka keskustelun suunnittelu otti paljon aikaa, itse keskustelu oli mahtava kokemus ja hieno huomata että olemme kaikki ihmisten puolella yrittäen luoda yhteistä näkemystä ja toimintaa parempaa yhteiskuntaa kohti.”

– Erätauko-tapahtuman osallistuja

Katso myös työkalut osioista Keskustelun aikana ja Keskustelun jälkeen.

 

Lisää työkaluja

Näillä suunnittelu käyntiin.

Käytännön oppeja dialogista

Näin homma toimii.

Mistä on kyse?