archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Keskustelun vaiheet ja tavoitteet – Aloita tästä

Julkaistu

Keskustelun vaiheet:

Keskustelun vaiheet auttavat sinua hahmottamaan keskustelun eri askeleet alusta loppuun.

Lataa seuraavaksi keskustelun suunnittelupohja, joka auttaa sinua toteuttamaan keskustelun. Suunnittelupohjasta löydät kysymyksiä, jotka auttavat sinua eteenpäin.

 

Keskustelun tarve ja tavoitteet:

Selkeä tarpeen määrittely auttaa sinua hahmottamaan, miksi keskustelu järjestetään ja mitä muutosta halutaan saada aikaan. Keskustelun tavoite auttaa määrittelemään, mihin keskustelussa halutaan pyrkiä, millaista ”lopputulosta” tavoitellaan ja mitä keskustelun jälkeen toivotaan tapahtuvan. Keskustelun tarve ja tavoite voivat olla kaksi eri asiaa. Ilman selkeää tarvetta ei keskustelua kannata järjestää.

Dialogi tähtää ymmärryksen lisäämiseen käsiteltävästä aiheesta, muista ihmisistä tai itsestä. Tavoitteen voi muodostaa seuraavasti: ”Keskustelun tavoitteena on syventää ymmärrystä aiheesta X.” Ymmärryksen lisäksi tavoitteena voi olla esimerkiksi ”Tasavertainen kohtaaminen x, y ja z välillä” tai ”Osallisuuden rakentaminen X asiaan ja/tai keskustelijaryhmän kesken. Huomaathan, että dialogissa ei lähtökohtaisesti pyritä ratkaisuihin vaan lisäämään ymmärrystä – älä siis muodosta ratkaisutavoitteita dialogille.

Esimerkki dialogin tavoitteesta Lahden Erätauosta kasvusta ja edistyksestä 1.11.2018.:
Tavoitteena on syventää ymmärrystä edistyksestä Lahdessa ja saada eri näkökulmia esille.

Esimerkki ratkaisutavoitteesta, joka ei sovi dialogin tavoitteeksi:
Tilaisuuden tavoitteena on ideoida ratkaisuja nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi Tampereella.
(Dialogin tavoitteeksi muutettuna: Tilaisuuden tavoitteena on syventää ymmärrystä nuorten syrjäytymisestä Tampereella)

Tavoitteena voi olla esimerkiksi

  • Ymmärryksen lisääminen käsiteltävästä aiheesta, muista ihmisistä tai itsestä
  • Erilaisten näkökulmien ja niiden taustalla olevien syiden ymmärtäminen
  • Yhteinen aiheiden käsittely ennen päätöksentekoa tai osana valmistelua
  • Tasavertainen kohtaaminen
  • Osallisuuden tunteen vahvistaminen eri lähtökohdista tai organisaatioista tuleville ihmisille
  • Sitoutuminen käsiteltävään aiheeseen
  • Ristiriitatilanteen ennaltaehkäisy tai haasteiden ennakointi

Mistä on kyse?