Julkaistu 19.12.2017

Keskustelun vaiheet ja tavoitteet - Aloita tästä

Keskustelun vaiheet:

Keskustelun vaiheet auttavat sinua hahmottamaan keskustelun eri askeleet alusta loppuun.

Lataa seuraavaksi keskustelun suunnittelupohja, joka auttaa sinua toteuttamaan keskustelun. Suunnittelupohjasta löydät kysymyksiä, jotka auttavat sinua eteenpäin.

 

Keskustelun tavoitteet:

Selkeä tavoite auttaa määrittelemään, miksi keskustelu järjestetään. Mihin tarpeeseen keskustelu vastaa, mitä sillä tavoitellaan ja mitä keskustelun jälkeen toivotaan tapahtuvan? Keskustelun tarve ja tavoite voivat olla kaksi eri asiaa. Ilman selkeää tarvetta keskustelua ei kannata järjestää.

Tavoitteena voi olla esimerkiksi

  1. Ymmärryksen lisääminen käsiteltävästä aiheesta
  2. Erilaisten näkökulmien ja niiden taustalla olevien syiden ymmärtäminen
  3. Yhteinen aiheiden käsittely ennen päätöksentekoa tai osana valmistelua
  4. Osallisuuden tunteen vahvistaminen eri lähtökohdista tai organisaatioista tuleville ihmisille
  5. Sitouttaminen käsiteltävään aiheeseen
  6. Ristiriitatilanteen ennaltaehkäisy tai sovittelu

Katso esimerkki tavoitteesta Lahden Erätauossa kasvusta ja edistyksestä.

 

Mistä on kyse?