cases
Beräknad läsningstid 1 min

Tyhy-SIB

Centrala fakta om det resultatbaserade projektet som främjar arbetshälsan (Tyhy-SIB).

Publicerad

Mål            

 • Att främja arbetshälsan och stärka arbetsförmågan

Beställare              

 • Den offentliga sektorns organisationer som arbetsgivare: Magistraten i Sydvästra Finland, Nurmijärvis Aleksia-affärsverk, Savon koulutuskuntayhtymä, Ylä-Savon SOTE

Målgrupp

 • Kundorganisationens arbetsgivare, sammanlagt cirka 1 600 personer

Resultatmätare

 • Sjukfrånvarodagar (175 euro/dag)
 • Färre sjukfrånvarodagar per organisation jämfört med utgångsläget

Projektförvaltare

 • FIM Vaikuttavuussijoitukset Oy (tidigare Epiqus Oy)

Tjänsteleverantörer

 • Aino Health Management Oy, Headsted Oy, Tietotaito Group Oy

Projekttid

 • Inleddes 2015
 • Treårigt avtal/organisation
 • Upphör för den sista kundorganisationens del våren 2020

Investerare                                   

 • Sitra, Me-fonden, Henri Kulvik

Fondens storlek                         

 • 0,6 miljoner euro

Annat

 • Europas första SIB som främjar arbetshälsan
 • Nordens första SIB

(sidan uppdaterad 9/2019)

Mer information:

 • Nyhetsartikeln: Finlands första SIB-projekt gav bättre arbetsförmågeledning – målen uppnåddes delvis (20.9.2019)
 • Artikeln: Hur står det till med SIB-avtalet om arbetshälsa? (25.1.2018)
 • Pressmeddelandet (Epiqus Oy, Me-fonden och Sitra) på finska (10.11.2015)

Vad handlar det om?