caset
Arvioitu lukuaika 1 min

Tyhy-SIB

Keskeiset faktat työhyvinvointia edistävästä tulosperusteisesta hankkeesta(Tyhy-SIB).

Julkaistu

Tavoite            

 • Työhyvinvoinnin edistäminen ja työkyvyn vahvistaminen

Tilaaja              

 • Julkisen sektorin organisaatiot työnantajina: Lounais-Suomen maistraatti, Nurmijärven Aleksia-liikelaitos, Savon koulutuskuntayhtymä, Ylä-Savon SOTE

Kohderyhmä

 • Asiakasorganisaatioiden työntekijät, yhteensä noin 1 600 henkilöä

Tulosmittari

 • Sairauspoissaolopäivä (175 euroa/päivä)
 • Sairauspoissaolopäivien organisaatiokohtainen vähenemä lähtötilanteeseen verrattuna

Hankehallinnoija

 • FIM Vaikuttavuussijoitukset Oy (aik. Epiqus Oy)

Palveluntuottajat

 • Aino Health Management Oy, Headsted Oy, Tietotaito Group Oy

Toteutusaika

 • Käynnistynyt vuonna 2015
 • Kolmen vuoden sopimus /organisaatio
 • Päättyy viimeisen asiakasorganisaation osalta keväällä 2020

Sijoittajat                                   

 • Sitra, Me-säätiö, Henri Kulvik

Rahaston koko                         

 • 0,6 milj. euroa

Muuta

 • Euroopan ensimmäinen työhyvinvointia edistävä SIB
 • Pohjoismaiden ensimmäinen SIB

(tiedot päivitetty 9/2019)

Lue lisää!

Mistä on kyse?