Live
Kom med i Försvarsdialoger för demokratin
Evenemang

Kom med i Försvarsdialoger för demokratin

Vad betyder demokratin för dig? Hur kan vi försvara demokratin i vardagen?

Rysslands attack mot Ukraina har synliggjort att livet i ett demokratiskt samhälle inte är en självklarhet. Särskilt mitt i kriser måste man aktivt försvara demokratin och agera för att stärka dess värderingar. Grunden för demokratin är ett sätt att leva som även berör dina gemenskaper och i dess kärna är friheten att vara sig själv och jämställdheten mellan olika människor. I grund och botten baserar sig demokratiskt liv på vardagliga gärningar såväl hemma, på arbetsplatser, i skolor och i hobbyer som i kommunernas och statens administration samt i riksdagen.

Försvarsdialoger för demokratin erbjuder möjligheter att samlas för att behandla den aktuella krisen konstruktivt och fundera över sätt att stärka demokratin i din egen gemenskap, i Finland och i världen.

Vi bjuder in dig för att organisera konstruktiva diskussioner om att försvara demokratin före 31 Juli.

Syftet är att bättre förstå vad demokratin betyder för var och en. Vad bekymrar oss och vilka saker inger förtroende i den här krisen? Vad kan vi göra för att försvara demokratin? Vad får dig, din gemenskap, organisation eller våra beslutsfattare att agera för att stärka demokratin?

På grundval av det material som skapas vid dialogerna görs en sammanfattning om hur individer och gemenskaper kan stärka demokratin med sin egen verksamhet samt hur försvarandet av den lokala, nationella och internationella demokratin hänger samman. Finansministeriet skickar sammanfattningen även till de statliga och kommunala förvaltningarna.

Främjande av demokratin i olika gemenskaper och livsområden stärker ett förverkligande av folkväldet i hela samhället, såsom jämställdhet mellan medborgare, yttrandefrihet och rättsstatsprincipen. Detta möjliggör även att vi kan leva utan rädsla för godtycke och i lugn och ro får yttra våra olika åsikter. Demokratins interna styrka skyddar samhället även mot externa attacker.

Hur deltar man?

Det är lätt att delta, och det kräver inte stor satsning av den som ordnar diskussionen. Det viktigaste är en vilja att delta!

  • Kombinera försvarande av demokratin med ett ämne som är viktigt för er som till exempel: ”Vad betyder demokratin för oss och hur kan vi stärka och försvara den?”, ”Vad betyder demokratin för oss i Rovaniemi/Esbo/Lahtis och hur kan vi stärka och försvara den?”, ”Vad betyder demokratin för vår klass/vår arbetsgemenskap/vår hobbyklubb och hur kan vi stärka och försvara den?”
  • Du kan anmäla dig på förhand som diskussionsorganisatör via denna länk, senast 30.6.
  • Du får mer instruktioner om att verkställa diskussionen via e-post.

Vi samlar en lista över diskussioner som ordnas runtom i landet under dagen i slutet av denna sida. Sammanfattningen av diskussionerna publiceras för alla att utnyttja på evenemangsidan.

Diskussionen kan ordnas som 2, 3 eller 4 timmar lång, antingen på distans eller ansikte mot ansikte.

Om du i stället för att ordna en diskussion vill delta i en försvarsdialog för demokratin som talare kan du på listan se en för dig passande dialog att delta i!

Målet för dagen är ett stort antal dialoger ordnade av olika aktörer runtom i Finland och Europa där deltagarna får föra en varierande diskussion, höra varandras åsikter, sänka skiljemurar mellan olika föreställningar, förstå nytt, dela iakttagelser och tillsammans bygga en syn på vad försvarande av demokratin i praktiken betyder i olika sammanhang.

Krisen utlöst av Rysslands attack har lyft fram att människor har ett stort behov av och en vilja att diskutera situationen och finna sätt att stärka demokratin, men det har inte funnits tillräckligt med platser för diskussion.

Du behövs! Välkommen med!

Försvarsdialogerna för demokratin samordnas av DialogAkademinDialogpaus-stiftelsen, Sitra, statsrådets kansli och finansministeriet.

Alla aktörer som redan anmält sig för att ordna diskussioner finns på finska webbsidan. Listan uppdateras varje vecka.

Vad handlar det om?