nyheter
Beräknad läsningstid 4 min

Att utnyttja data för att förnya affärsverksamheten lönar sig – en kostnadsfri verktygslåda finns nu tillgänglig för företagen 

Data är en betydande möjliggörare av ny affärsverksamhet för små och medelstora företag. Sitra har utvecklat ett program för förändringar i affärsverksamheten och verktyg för att utveckla databaserade tjänster. Materialet är nu öppet tillgängligt för alla.

Författare

Laura Seppälä

Chef, Kommunikation och samarbetsrelationer

Publicerad

Tillväxt genom data-programmet som Sitra utvecklat erbjuder finländska företag information och verktyg för att utveckla tjänster med hjälp av data. Med hjälp av materialen och verktygen som producerats i programmet kan företag och olika utbildnings- eller coachningsaktörer förverkliga coachningen flexibelt. Programmet, som särskilt är avsett för små och medelstora företag, syftar till en databaserad förnyelse av affärsverksamheten. Materialen erbjuder ett heltäckande informationspaket om dataekonomin och verktygen innehåller bland annat olika underlag, benchmark-material och videor.
 
Restaurang- och turismbranschen går mot en förändring
 
Verktygs och materialpaketet används för närvarande för att omstrukturera turism- och restaurangföretagens affärsverksamheter. Utvecklingscentralen för Informationssamhälle (Tieke) kommer i år att tillhandahålla coachning för branschens företag vid utvecklingen av databaserade tjänster. Pandemin påverkade turism- och restaurangbranschen på ett sätt som saknar motstycke och nu lär Ukrainas krig orsaka en nya hinder för resor. Nya lösningar behövs och möjligheter som tekniken erbjuder ska tas på allvar.  
 
“Nu ska man inte vila på sina lagrar. Verksamheterna måste förnyas och utvecklas för att svara på föränderliga kundförväntningar. Med materialen som Sitra utvecklat hittar företagen nya möjligheter och blir inspirerade till att pröva på nya tjänster”, säger Jari Salo som ansvarar för Tillväxt genom data-utbildningsprogrammet inom TIEKE.
 
Företagens konkurrenskraft stärks med hjälp av data
 
Informationsbehovet hos små och medelstora företag gällande databaserad affärsverksamhet är stort och företagen behöver stöd för sin utvecklingsresa. Sitras arbete med rättvis dataekonomi svarar på företagens behov av att få verktyg och spelregler för delning av data och vilja att öka sin konkurrenskraft genom data. I Finland har man inte ännu riktigt uppfattat värdet av data ur konkurrenskraftens synvinkel.  
 
“Data är en av de viktigaste råvarorna, som man ännu inte kan utnyttja i tillräcklig utsträckning. Bättre utnyttjande av data innebär bättre tjänster, en bättre kundupplevelse, ökad produktivitet i arbetet och därmed också bättre konkurrenskraft. Detta är också en central metod för att förverkliga den digitala och gröna övergången”, konstaterar Sitras projektledare Jyri Arponen
 
Coaching utgående ifrån företagets egen utgångspunkt 
 
Med hjälp av Tillväxt genom data-programmet kan företaget identifiera hur det kan utveckla nya databaserade tjänster samt skapa en uppfattning av de förmågor som behövs gällande en förändring. Programmet inleds med små steg – först genom att testa i liten skala och lära sig av det. Varje företag kan välja sin egen ambitionsnivå.  ”I praktiken erbjuder programmet en möjlighet till att utveckla databaserad affärsverksamhet utgående från varje företags egen utgångspunkt. För utbidningens genomföreare erbjuder Sitra expertstöd i att komma igång, så det lönar sig att ta ett modigt steg och höra av sig till oss”, uppmuntrar Arponen.

Vad handlar det om?