uutiset
Arvioitu lukuaika 3 min

Datan valjastaminen liiketoiminnan uudistamiseen kannattaa – maksuton työkalupaketti nyt yritysten saatavilla 

Data on pk-yrityksissä merkittävä uuden liiketoiminnan mahdollistaja. Sitra on kehittänyt liiketoiminnan muutokseen tähtäävän ohjelman ja työkalut datapohjaisten palvelujen kehittämiseen. Materiaalit ovat nyt avoimesti kaikkien hyödynnettävissä.

Kirjoittaja

Laura Seppälä

Päällikkö, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Sitran kehittämä Datasta kasvua –ohjelma tarjoaa suomalaisyrityksille tietoa ja työkaluja palvelujen kehittämiseen datan avulla. Ohjelmassa tuotettujen materiaalien ja työkalujen avulla yritykset ja erilaiset koulutus- tai valmennustahot voivat joustavasti toteuttaa valmennuksen. Erityisesti pk-sektorille tarkoitettu ohjelma tähtää liiketoiminnan datapohjaiseen uudistamiseen. Materiaalit tarjoavat kattavan tietopaketin datataloudesta ja työkalut sisältävät mm. erilaisia työstöpohjia, benchmark-aineistoa ja videoita. 

Ravintola- ja matkailuala muutoksen polulla

Työkalu- ja materiaalipakettia hyödynnetään paraikaa matkailu- ja ravintola-alan yritysten liiketoiminnan uudistamiseen. Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus (Tieke) toteuttaa kuluvana vuonna alan yrityksille valmennuksen datapohjaisten palveluiden kehittämisessä. Pandemia vaikutti matkailu- ja ravintola-alaan ennennäkemättömästi ja nyt Ukrainan sota aiheuttanee uuden iskun matkailuun. Uusia ratkaisuja tarvitaan ja teknologian tarjoamat mahdollisuudet on otettava tosissaan.  
 
“Laakereille ei voi jäädä lepäämään. Toimintaa on uudistettava ja kehitettävä vastaamaan muuttuviin asiakasodotuksiin. Sitran kehittämillä materiaaleilla yritykset löytävät uusia mahdollisuuksia ja innostuvat kokeilemaan uusia palveluja”, sanoo Tiekessä Datasta kasvua -valmennusohjelmasta vastaava Jari Salo

Datan avulla kiritetään yritysten kilpailukykyä

Tiedontarve datapohjaisesta liiketoiminnasta on pk-yrityksissä suuri, ja yritykset tarvitsevat kehitysmatkalleen tukea. Sitran työ reilun datatalouden parissa vastaa yritysten tarpeisiin saada työkaluja ja pelisääntöjä datan jakamiseen ja haluun nostaa kilpailukykyä datan avulla. Datan arvoa kilpailukyvyn kannalta ei Suomessa vielä kunnolla ymmärretä.  
 
“Data on yksi tärkeimpiä raaka-aineita, mutta sitä ei osata vielä hyödyntää tarpeeksi. Datan nykyistä parempi hyödyntäminen merkitsee parempia palveluita, parempaa asiakaskokemusta, työn tuottavuuden kasvua ja siten myös parempaa kilpailukykyä. Se on myös keskeinen keino digitaalisen ja vihreän siirtymän toteutumisessa”, Sitran projektijohtaja Jyri Arponen summaa. 

Valmennus yrityksen omista lähtökohdista käsin 

Datasta kasvua -ohjelman avulla yritys pystyy tunnistamaan, miten se voi kehittää uusia datapohjaisia palveluja, sekä hahmottaa muutoksessa tarvittavia kyvykkyyksiä. Liikkeelle lähdetään pienin askelin – ensin pienimuotoisesti kokeilemalla ja kokeiluista oppimalla. Jokainen yritys voi valita oman kunnianhimon tasonsa. 

”Käytännössä ohjelma tarjoaa mahdollisuuden datapohjaiseen liiketoiminnan kehittämiseen jokaisen yrityksen omista lähtökohdista käsin. Sitra tarjoaa valmennuksen toteuttajille asiantuntijatukea alkuun pääsemisessä, joten meihin kannattaa olla rohkeasti yhteydessä”, Arponen kannustaa.

Mistä on kyse?