nyheter
Beräknad läsningstid 5 min

Cirkulär ekonomi väcker hopp och ger möjligheter i en krisepok

Cirkulära lösningar som presenteras i det femte World Circular Economy Forum kan hjälpa till att lösa kriserna för klimatet och den biologiska mångfalden, men vi behöver ett starkt ledarskap och nya allierade för att kunna vidta avgörande åtgärder.

Författare

David J. Cord

Journalist

Publicerad

World Circular Economy Forum har öppnat i Toronto, Kanada, i en orolig men hoppfull tid. WCEF hålls strax efter att den olycksbådande nya IPCC-rapporten om klimatet släpptes och strax innan den första delen av COP15-förhandlingarna om biologisk mångfald och klimatkonferensen COP26 börjar. WCEF2021 har möjlighet att fungera som katalysator för att vända IPCC-rapportens larmerande slutsatser till ledarskap för att agera på COP26 och vidare.

”Jag hoppas att WCEF kommer att inspirera beslutsfattare, företagsledare, investerare och alla andra i att ta ledarskap vid den cirkulära övergången”, sade Jyrki Katainen, överombudsman på Sitra, under invigningen.

Naoko Ishii, vice vd och direktör vid University of Tokyos Center for Global Commons, sammanfattade den globala atmosfären under denna kritiska period.

”Vi har inte gjort tillräckliga framsteg. Endast nio procent av naturresurserna återförs till produktionscykeln, medan resten förbränns, begravs på deponier eller dumpas i havet”, sade Ishii. ”Vi behöver ledarskap från företag, myndigheter och medborgare samtidigt. Vi måste utmana det gamla systemet och konstruera en ny modell. Den cirkulära ekonomin är allas ansvar.”

Små och medelstora företag spelar en avgörande roll i den cirkulära övergången

Vår gamla linjära ekonomiska modell för ”take-make-waste” är ohållbar. Vi behöver en ekonomisk modell som inte fokuserar på att producera fler varor, utan istället bygger på tjänster som delning, hyra och återvinning. Material ska inte överges, men i cirkulära affärsmodeller används de för att göra nya produkter om och om igen.

Deltagarna på WCEF betonar att dessa cirkulära lösningar inte bara är ett kraftfullt verktyg för att mildra klimatförändringar, de kan också hjälpa till att hantera förlusten av biologisk mångfald.

Tima Bansal, professor i strategi vid Ivey Business School, tog upp små och medelstora företags viktiga roll: ”Små och medelstora företag är flexibla, smidiga, bra på produktdesign” – allt som är avgörande för att skapa framgångsrika cirkulära affärsmodeller.

Jan Raes, global hållbarhetsrådgivare för ABN AMRO Bank, håller med. ”För närvarande är energisystemet systemiskt utformat på ett linjärt sätt”, sade han. ”Små och medelstora företag har stora möjligheter vid energiomställningen. Batterier, solpaneler och vindkraftverk måste alla hanteras på ett cirkulärt tillvägagångssätt.”

Kanada uppmanar till en ökad ambitionsnivå

För första gången hålls WCEF i Nordamerika. Kanada tillför ny energi och ett unikt tillvägagångssätt för cirkulära lösningar.

”Jag är stolt över att Kanada är den första nordamerikanska värden för WCEF”, säger Christine Hogan, biträdande minister för miljö och klimatförändringar i Kanada. ”Vi måste höja vår cirkulära ambitionsnivå och ta vara på den cirkulära möjligheten.”

Kanada har ett mångsidigt tillvägagångssätt för övergången till en cirkulär ekonomi, allt från smarta stadslösningar till ursprungsbefolkningars filosofier. Jennifer McKelvie, stadsråd i Toronto, förklarade att folket i Toronto varit ledande inom cirkulär verksamhet på grannskapsnivå. Ursprungsbefolkningarnas respekt för jorden är något att lära av och lyssna på överallt.

”Cirkulära lösningar är en inneboende egenskap hos utsprungssamhällen, inte bara för ekonomin utan också i samhället och miljön”, förklarade Dakota Norris från Gwich’in First Nation. Han är representant för urbefolkningen i Kanadas Sustainable Development Advisory Council.

Vi behöver en ny definition på lycka

Den första dagen på WCEF2021 behandlade några av de mest angelägna frågorna kring klimat och biologisk mångfald, som plast och individers roll. Hotet mot vår planet är sådant att vi måste tänka om och omdefiniera vissa av samhällets gamla övertygelser.

”Vi har växt upp i ett system där överkonsumtion är normen”, säger Emma Sairanen från Finlands ungdomsråd Allianssi, som för närvarande arbetar på Sitra. ”Nu måste vi hitta nya definitioner på lycka som passar planetens gränser.”

Slutmålet för den cirkulära ekonomin är långsiktig mänsklig lycka. Michael Regan, administratör för America’s Environmental Protection Agency, sade: ”Uppgiften är att säkerställa att denna övergång involverar alla människor och att alla samhällen, särskilt de underbetjänade och belastade med föroreningar, delar de folkhälsa och miljöfördelar som denna omvandling kommer att ge.”

Allas ansvar

Men innan vi kan ta del av fördelarna med cirkularitet måste vi implementera cirkulära lösningar. IPCC-rapporten visade att vi inte har gjort tillräckligt. Vi måste höja vår ambitionsnivå och vidta avgörande åtgärder. Att lösa krisen för klimat och biologisk mångfalds kräver ledarskap. Vi behöver ledare för att knyta nya partnerskap med allierade från alla delar av samhället, inklusive regeringar, företag, arbetare, investerare och ideella organisationer.

Som Sitras direktör Mari Pantsar sade: ”Vi måste alla ta ansvaret för ledarskapet inom de resurser och inflytande som vi har. I en demokrati måste vi alla bidra.”

Om du vill veta mer om vad du kan göra för att bli en ledare inom den cirkulära övergången, besök WCEF2021.

Den 14 och 15 september tog WCEF2021 itu med kopplingarna mellan cirkulär ekonomi, biologisk mångfald och naturresurser. Deltagarna demonstrerade hur man kommunicerar cirkularitet, hur det kan se ut i samhällen och hur företag och länder kan bygga en väg mot cirkuläritet.

Vad handlar det om?