uutiset
Arvioitu lukuaika 4 min

Kiertotalous herättää toivoa ja tarjoaa mahdollisuuksia kriisien aikakaudella

Viidennessä Maailman kiertotalousfoorumissa esitellyt kiertotalouden ratkaisut voivat auttaa ratkaisemaan ilmastoon ja luonnon monimuotoisuuteen liittyviä kriisejä, mutta päättäväiset toimet edellyttävät vahvaa johtajuutta ja uusia liittolaisia.

Kirjoittaja

David J. Cord

Journalisti

Julkaistu

Maailman kiertotalousfoorumi WCEF järjestettiin virtuaalisena Kanadan Torontosta vaikeina, mutta toiveikkaina aikoina: heti IPCC:n uuden, uhkaavan ilmastoraportin julkaisun jälkeen ja juuri ennen YK:n biodiversiteettikokouksen (COP15) ensimmäisen osan ja COP26‑ilmastokokouksen alkamista. WCEF2021 voi toimia muutoksen käynnistäjänä ja kääntää IPCC:n raportin johtopäätöksistä nousseen huolen johtajuudeksi toimia COP26:ssa ja sen jälkeisissä toimissa.

”Toivon, että WCEF innostaa päättäjiä, yritysjohtajia, sijoittajia ja kaikkia muita ottamaan johtavan roolin kiertotalouteen siirtymisessä”, Sitran yliasiamies Jyrki Katainen sanoi foorumin avajaisissa.

Tokion yliopiston Global Commons ‑keskuksen johtaja Naoko Ishii kuvaili maailmanlaajuista ilmapiiriä näinä kriittisinä aikoina.

”Emme ole edistyneet riittävästi. Vain yhdeksän prosenttia luonnonvaroista palautuu tuotantokiertoon ja loput poltetaan, haudataan kaatopaikoille tai heitetään mereen”, Ishii kertoi. ”Tarvitsemme johtajuutta yhtä aikaa yrityksiltä, hallituksilta ja kansalaisilta. Meidän on haastettava vanha järjestelmä ja suunniteltava uusi malli. Kiertotalous koskee meitä kaikkia.”

Pk-yrityksillä on tärkeä rooli kiertotalouteen siirtymisessä

Vanha lineaarinen talousmallimme, jossa tuotteita valmistetaan, käytetään ja heitetään pois, on kestämätön. Tarvitsemme talouden, jossa ei keskitytä tuottamaan enemmän tavaroita, vaan joka perustuu jakamisen, vuokraamisen ja kierrätyksen kaltaisiin palveluihin. Materiaaleja ei heitetä pois, vaan kiertotalouden Kiertotalous Talousmalli, jossa ei tuoteta jatkuvasti lisää tavaroita, vaan kulutus perustuu omistamisen sijasta palveluiden käyttämiseen: jakamiseen, vuokraamiseen sekä kierrättämiseen. Materiaaleja ei lopuksi tuhota, vaan niistä syntyy yhä uudelleen uusia tuotteita. Avaa termisivu Kiertotalous liiketoimintamalleissa niitä käytetään aina uudelleen ja uudelleen uusien tuotteiden valmistamiseen.

WCEF:n osallistujat korostivat, että kiertotalouden ratkaisut ovat tehokas keino hillitä ilmastonmuutosta, ja lisäksi ne voivat auttaa luontokadon torjumisessa.

Ivey Business Schoolin strategian professori Tima Bansal nosti esiin pienten ja keskisuurten yritysten tärkeän roolin: ”Pk-yritykset ovat joustavia, ketteriä ja hyviä tuotesuunnittelussa” – se kaikki on ratkaisevan tärkeää onnistuneiden kiertotalouden liiketoimintamallien kehittämisessä.

ABN AMRO Bankin maailmanlaajuinen kestävän kehityksen neuvonantaja Jan Raes yhtyi tähän näkemykseen. ”Tällä hetkellä energiajärjestelmä on systeemisesti suunniteltu lineaarisesti”, Raes totesi. ”Pk-yrityksillä on hieno mahdollisuus energia-alan siirtymässä. Akkujen, aurinkopaneelien ja tuulivoimaloiden hallinnassa on sovellettava kiertotalouden lähestymistapaa.”

Kanada vaatii kunnianhimoisempaa toimintaa

WCEF järjestettiin nyt ensimmäistä kertaa Pohjois-Amerikassa. Kanada toi uutta energiaa ja ainutlaatuisen lähestymistavan kiertotalouden ratkaisuihin.

”Olen ylpeä siitä, että Kanada on WCEF:n ensimmäinen pohjoisamerikkalainen isäntä”, Kanadan varaympäristö- ja ilmastonmuutosministeri Christine Hogan sanoi. ”Tarvitsemme lisää kunnianhimoa kiertotaloustoimiin, ja meidän on tartuttava kiertotalouden mahdollisuuksiin.”

Kanada soveltaa kiertotalouteen siirtymisessä monitahoista lähestymistapaa, jossa huomioidaan niin älykkäät kaupunkiratkaisut kuin alkuperäiskansojen elämänkatsomuskin. Toronton kaupunginvaltuutettu Jennifer McKelvie kertoi torontolaisten vetävän kiertotaloustoimintaa naapurustotasolla. Alkuperäiskansojen kunnioitus maapalloa kohtaan on jotain sellaista, mistä kaikki voivat oppia.

”Kiertotalouden ratkaisut kuuluvat luontaisesti alkuperäiskansojen yhteiskuntiin, ei vain talouden vaan myös yhteiskunnan ja ympäristön osalta”, selitti Gwich’in-alkuperäiskansan edustaja Dakota Norris. Hän toimii alkuperäiskansojen edustajana Kanadan kestävän kehityksen neuvoa-antavassa toimikunnassa.

Onnellisuus on määriteltävä uudelleen

WCEF2021-tapahtuman ensimmäisenä päivänä käsiteltiin kiireellisimpiä ilmastoon ja luonnon monimuotoisuuteen liittyviä kysymyksiä, kuten muovia ja yksilöiden roolia. Maapalloon kohdistuva uhka on sellainen, että meidän on mietittävä ja määriteltävä uudelleen tiettyjä yhteiskunnan vanhoja uskomuksia.

”Meidät on kasvatettu järjestelmässä, jossa ylikulutus on normi”, sanoi Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssin Emma Sairanen, joka työskentelee parhaillaan harjoittelijana Sitralla. ”Nyt meidän on löydettävä onnellisuudelle uusia määritelmiä, jotka sopivat maapallon kantokyvyn rajoihin.”

Kiertotalouden tavoitteena on ihmisten pitkän aikavälin onnellisuus. Amerikan ympäristönsuojeluviraston johtaja Michael Regan sanoi: ”Tehtävänä on varmistaa, että siirtymään otetaan mukaan kaikki ihmiset ja että kaikki yhteisöt, erityisesti heikommat ja saastumisesta kärsivät, pääsevät osallisiksi siirtymän tuomista kansanterveydellisistä ja ympäristöhyödyistä.”

Yhteinen vastuu

Ennen kuin voimme päästä osallisiksi kiertotalouden hyödyistä, meidän on kuitenkin toteutettava kiertotalouden ratkaisuja. IPCC:n kuudes raportti osoitti, että emme ole tehneet tarpeeksi. Meidän on toimittava entistä kunnianhimoisemmin ja ryhdyttävä päättäväisiin toimiin.

Ilmastoon ja luonnon monimuotoisuuteen liittyvien kriisien ratkaiseminen vaatii johtajuutta. Johtajien on luotava uusia kumppanuuksia kaikkia yhteiskunnan osia edustavien liittolaisten, kuten hallitusten, yritysten, työntekijöiden, sijoittajien ja voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen, kanssa.

Sitran johtaja Mari Pantsar totesi: ”Meidän kaikkien on otettava vastuu johtamisesta niiden resurssien ja vaikutusmahdollisuuksien puitteissa, joita meillä on. Demokratiassa meidän kaikkien on osallistuttava.”

Foorumin kahtena jälkimmäisenä päivänä (14. ja 15. syyskuuta) WCEF2021:ssa käsiteltiin kiertotalouden, luonnon monimuotoisuuden ja luonnonvarojen välisiä yhteyksiä. Osallistujat kertoivat, miten kiertotaloudesta voi viestiä, miltä se voi näyttää yhteisöissä ja miten yritykset ja maat voivat rakentaa tiensä kohti kiertotaloutta.

Lue lisää tämänvuotisen maailman kiertotalousfoorumin WCEF2021‑sivustolta.

Mistä on kyse?