nyheter
Beräknad läsningstid 2 min

Datapartnerskap sätter fart på affärsverksamheten

Kunskapen från de befintliga affärsekosystemen visar att samarbete och datadelning mellan partners av olika storlek ger företagen nya tillväxtmöjligheter.

Författare

Publicerad

Finländska företag är redan verksamma i tiotals, till och med hundratals, affärsekosystem där värdet byggs upp i samarbete. Det finns mycket att lära om strukturerna, ändamålen och branscherna i dessa befintliga ekosystem.

Sitras engelskspråkiga arbetspapper Business ecosystems are creating new business opportunities for asymmetric partners sammanställer fynd från en undersökning om partnerskap och samarbete mellan små och medelstora företag och stora företag för datadelning i ekosystem.

Forskningsresultaten visar att företag av alla storlekar har nytta av samarbete och datadelning på både strategisk och operativ nivå. Större företag lyckades fungera smidigare, minskade sina kostnader och risker, medan mindre företag kunde nå nya kundsegment och tidigare onåbara källor till affärsverksamhet och tillväxt.

Arbetspappret är en del av Sitras projekt för rättvis dataekonomi, som erbjuder verktyg och lösningar för att bygga upp en konkurrenskraftig europeisk datamarknad. I rättvis dataekonomi delas data etiskt, transparent och med gemensamma spelregler. I pilotprojektet för Sitras IHAN-företagsprogram som genomförs hösten 2020 och början av 2021 började 22 finländska små och medelstora företag bygga upp ny affärsverksamhet ur data enligt principerna för en rättvis dataekonomi.

Vad handlar det om?