uutiset
Arvioitu lukuaika 1 min

Datakumppanuuksista vauhtia liiketoimintaan

Opit olemassa olevista liiketoiminnallisista ekosysteemeistä osoittavat, että yhteistyö ja datan jakaminen eri kokoisten kumppanien välillä tuovat yrityksille uudenlaisia kasvun mahdollisuuksia.

Kirjoittaja

Julkaistu

Suomalaiset yritykset toimivat jo kymmenissä, jopa sadoissa liiketoimintaekosysteemeissä, joissa arvoa rakennetaan yhteistyössä. Näiden olemassa olevien ekosysteemien rakenteista, tarkoituksista ja toimialoista on paljon opittavaa.

Sitran englanninkielinen työpaperi Business ecosystems are creating new business opportunities for asymmetric partners kokoaa yhteen löydöksiä tutkimuksesta, joka käsitteli pienten ja keskisuurten yritysten välisiä datan jakamisen kumppanuuksia ja yhteistyötä ekosysteemeissä.

Tutkimustulokset osoittavat, että eri kokoiset yritykset hyötyvät sekä strategisella että toiminnallisella tasolla yhteistyöstä ja datan jakamisesta. Yritykset onnistuivat esimerkiksi vähentämään kustannuksia ja riskejä sekä tavoittamaan uusia asiakassegmenttejä ja uusia liiketoiminnan lähteitä.

Työpaperi on osa Sitran reilun datatalouden projektia, joka tarjoaa työkaluja ja ratkaisuja kilpailukykyisten eurooppalaisten datamarkkinoiden rakentamiseen. Reilussa datataloudessa dataa jaetaan eettisesti, läpinäkyvästi ja yhteisillä pelisäännöillä. Syksyn 2020 ja alkuvuoden 2021 aikana toteutettavassa Sitran IHAN-yritysohjelman pilotissa 22 suomalaista pk-yritystä lähti rakentamaan uutta liiketoimintaa datasta reilun datatalouden periaatteiden mukaisesti.

Ota yhteyttä

Mistä on kyse?