nyheter
Beräknad läsningstid 2 min

Den nya regelboken vägleder i utvecklingen av tjänster av rättvis dataekonomi

Den nya versionen av regelboken för rättvis dataekonomi tillhandahåller ramar för säker och transparent datadelning, samt verktyg och kontraktsmallar för att underlätta byggandet av ett datanätverk. Regelboken kan laddas ner från Sitras hemsida både på finska och på engelska.

Författare

Kirsi Suomalainen

Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer

Publicerad

I regelboken för rättvis dataekonomi (version 1.1 på finska och på engelska) beskrivs de juridiska, affärsmässiga, tekniska och administrativa regler som organisationer följer i datanätverket när de delar data med varandra. Regelboken tar särskild hänsyn till etiska principer och till kraven på människors integritet och dataskydd.

Regelboken består av olika exempel på avtalsmallar, en mängd kontrollfrågor, ett utkast av uppförandekoden (Code of Conduct) och andra verktyg som har hjälpt författare till datanätverkets regelbok att bättre än för närvarande ta hänsyn till de särskilda kraven i den nya samarbetsmodellen.

Den nya versionen innehåller små ändringar, såsom finslipade avtalstexter och tydligare instruktioner. Den mest betydande förbättringen är en regelboksversion på finska som innehåller exempel på avtalsmallar. Den kompletterar rättvis dataekonomis redskapspaketet vid sidan av den engelska versionen.

“Regelboken underlättar utvecklingen av digitala tjänster i enlighet med principerna för en rättvis dataekonomi. Regelboken vidareutvecklas alltjämt bland annat med hjälp av feedback från IHAN-företagsprogrammets deltagare och ihan.fi-testplattforms användare”, berättar den ledande experten Jyrki Suokas från Sitra.

Regelboken har tagits fram som en del av Sitras IHAN-projekt för rättvis dataekonomi. Regelboken är ett praktiskt verktyg för banbrytande företag som utvecklar sin verksamhet genom data och skapar nya produkter och tjänster i enlighet med en rättvis dataekonomi.

Vad handlar det om?