Kuva: Topias Dean, Sitra

Julkaistu 30.06.2020

Uusi sääntökirja ohjaa reilun datatalouden palvelujen kehittämistä

Reilun datatalouden sääntökirjan uusi versio tarjoaa raamit turvalliselle ja läpinäkyvälle datan jakamiselle sekä dataverkoston rakentamista helpottavia työkaluja ja sopimuspohjia. Sääntökirjan voi ladata Sitran verkkosivuilta suomen- ja englanninkielisenä.
Kirjoittaja
Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet, Sitra
Kirsi Suomalainen vastaa Hyvinvoinnin palveluoperaattorin, Kestävän talouspolitiikkakoulutuksen ja Työelämäpalkinnon viestinnästä. Työlistalla ovat myös Tajua Mut! -toimintamalli lasten ja nuorten kanssa tehtävään yhteistyöhön, digitaalinen palvelutori ja LATU-toimintamalli työyhteisön kehittämiseen.

Reilun datatalouden sääntökirjassa (versio 1.1) kuvataan oikeudelliset, liiketoiminnalliset, tekniset ja hallinnolliset säännöt, joita organisaatiot noudattavat dataverkostossa jakaessaan dataa keskenään. Sääntökirja huomioi erityisesti eettiset periaatteet ja ihmisten yksityisyyden sekä tietosuojan vaatimukset.

Sääntökirja koostuu mallisopimuspohjista, joukosta kontrollikysymyksiä, käytännesäännöstön luonnoksesta (Code of Conduct) ja muista työkaluista, joiden avulla dataverkoston sääntökirjan laatijat osaavat nykyistä paremmin ottaa huomioon uudenlaisen yhteistyömallin erityiset vaatimukset.

Uuteen versioon on tehty pieniä muutoksia kuten viimeistelty sopimustekstejä ja selkeytetty ohjeistusta. Merkittävin parannus on suomenkielinen sääntökirjaversio mallisopimuspohjineen. Se täydentää reilun datatalouden työkalupakkia englanninkielisen rinnalla.

”Sääntökirja helpottaa digitaalisten palvelujen kehittämistä reilun datatalouden periaatteiden mukaisesti. Sitä kehitetään edelleen muun muassa IHAN-yritysohjelman osallistujilta ja ihan.fi-kokeilualustan käyttäjiltä saatavan palautteen perusteella”, kertoo johtava asiantuntija Jyrki Suokas Sitrasta.

Sääntökirja on tuotettu osana Sitran reilun datatalouden IHAN-projektia. Se on käytännön työkalu edelläkävijäyrityksille, jotka kehittävät liiketoimintaansa datan avulla ja luovat uusia reilun datatalouden mukaisia tuotteita ja palveluja.

Ota yhteyttä
Johtava asiantuntija, IHAN- Ihmislähtöinen datatalous, Sitra

+358 (294) 618 497

jyrki.suokas@sitra.fi

Lue lisää

Suosittelemme

Tästä eteenpäin.

Mistä on kyse?