nyheter
Beräknad läsningstid 5 min

Dessa insiktsfulla datadrivna lösningar kan medföra framgång för Finland

Mer än 20 affärs- och organisationslösningar har blivit inkluderade på Finlands första lista över mest intressanta lösningarna inom dataekonomi. Nya sätt att använda data kan skapa ny affärsverksamhet, förnya samhället och generera välbefinnande.

Författare

Johanna Kippo

Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer

Publicerad

Finlands första lista över de mest intressanta lösningarna inom dataekonomi uppmärksammar 24 av de mest intressanta datalösningarna från olika branscher och olika delar av Finland, allt från Björneborg till Joensuu och Helsingfors till Sodankylä. De lösningar som blivit valda använder data för att lösa hållbarhetsfrågor, i skolutbildningen, för att förbättra konsumenternas välfärd, för att modernisera industrin och jordbruket eller för att göra transporterna effektivare.  

De nominerade lösningarna återspeglar till exempel Finlands banbrytande roll i så kallade My Data-lösningar som respekterar individuella rättigheter. Lösningarna gör det möjligt för tjänsteanvändare att dra nytta av och lättare hantera det data som samlats in om dem. 

Bland lösningarna som valts med på listan finns till exempel Vastuu Groups jobbsökningstjänst och tjänster som erbjuds av livsmedelskedjor, där konsumenterna kan få tillgång till information om sina inköp för att stödja till exempel hälsosammare eller mer hållbara vardagsval. Finlands olympiska kommittés Suomisport-tjänst samlar i sin tur in information om individers motionerade. Informationen används för forskning inom fältet. 

Sitra valde ut lösningarna till den nya listan tillsammans med en utvärderingspanel bestående av experter inom dataekonomi. Nästan 80 lösningar sökte till listan genom en öppen ansökningsomgång som Sitra ordnade.  

Laura Halenius, projektledare på Sitra, är glad över att det finns pionjärer inom dataekonomi i flera sektorer i Finland, inklusive stora etablerade företag, tillväxtföretag, offentliga organisationer och läroanstalter. Datadrivna tjänster är tillgängliga för både företag och konsumenter.  

”Datadrivna företag är enligt forskning mer produktiva än andra, och vi ser goda exempel på detta i Finland. Vi vill uppmuntra allt fler företag att ta vara på de möjligheter som data erbjuder och utveckla egna datadrivna lösningar”, säger Halenius. Hon var också med i listans utvärderingspanel. 

Satellitdata kan användas för att minska utsläpp – listan inkluderar också framväxande innovationer

Flera av de lösningar som valts till listan strävar efter att främja den gröna omställningen och mildra klimatkrisen med hjälp av data. De erbjuder företag verktyg för att bedöma och övervaka sin påverkan på naturen, beräkna sitt koldioxidavtryck och genomföra miljörapportering. Detta gör till exempel Biocode, som arbetar med företag inom jordbruks- och livsmedelssektorn, och Materialisting, som arbetar inom byggsektorn, medan Finlands meteorologiska institut och Vasa universitet har använt data som samlats in av satelliter för att förbättra övervakningen av utsläpp.

”Till exempel cirkulär ekonomi, som syftar till att hålla material och deras värde i cirkulation, förutsätter data som rör sig med material, produkter och tjänster. Tidigare har den cirkulära ekonomin i Finland bromsats av bristen på digitalisering. Just nu driver också den skärpta lagstiftningen i Europeiska unionen framåt den cirkulära ekonomin med hjälp av data”, säger Halenius.

Datadrivna tjänster erbjuder också möjligheter till kostnadsbesparingar och operativ effektivitet, både inom logistik och inom den omställande industrin. Till exempel blev Port Activity, en applikation som effektiviserar sjötransporter och hamnverksamhet genom att dela realtidsinformation om fartyg och hamnar åt olika aktörer inom sjötrafiken, inkluderad på listan. Applikationen utvecklades av Satakunta University of Applied Sciences och trafikhanteringsföretaget Fintraffic.

”En del av lösningarna på listan är fortfarande i försöksstadiet”, påpekar Emma-Leena Kemppainen, expert i ett projekt i Sitra som syftar till att stöda Finland i att utnyttja de möjligheter som dataekonomin erbjuder för framgång och att främja omställningen.

”Vi ville inkludera lösningar i ett tidigt utvecklingsskede, intressanta pilotprojekt och uppväxande tjänster för att synliggöra dataekonomins framtida potential”, säger Kemppainen.

Detta är första gången som Sitra sammanställer en lista över de mest intressanta lösningarna inom dataekonomin. Sitra har sedan år 2016 sammanställt en populär lista över de mest intressanta företagen inom den cirkulära ekonomin, som hjälper olika aktörer att förstå affärsverksamheten, affärslandskapet och möjligheterna inom den cirkulära ekonomin.

Vad handlar det om?