uutiset
Arvioitu lukuaika 5 min

Liikenteen tehostamista, päästöjen seurantaa ja teollisuuden uudistamista – Suomen ensimmäiselle Datatalouden kiinnostavimmat -listalle nousi yli 20 oivaltavaa ratkaisua

Useat listalle valitut ratkaisut pyrkivät datan avulla edistämään vihreää siirtymää. Datan uudenlainen hyödyntäminen voi luoda uutta liiketoimintaa, uudistaa yhteiskuntaa ja tuottaa hyvinvointia.

Kirjoittaja

Johanna Kippo

Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Suomen ensimmäinen Datatalouden kiinnostavimmat -lista nostaa esiin tämän hetken 24 kiinnostavinta dataratkaisua eri toimialoilta ja eri puolilta Suomea, aina Porista Joensuuhun ja Helsingistä Sodankylään. Listalle valitut ratkaisut hyödyntävät dataa esimerkiksi kestävyyskysymysten ratkomiseksi, koulujen opetuksessa, kuluttajien hyvinvoinnin parantamiseksi, teollisuuden ja maatalouden uudistamiseksi tai liikenteen tehostamiseksi. 
 
Listalle valituissa ratkaisuissa näkyy esimerkiksi Suomen edelläkävijyys yksilön oikeuksia kunnioittavissa niin kutsutuissa omadata-ratkaisuissa. Niissä palvelun käyttäjän on mahdollista hyötyä hänestä kerätystä datasta ja hallita sitä helpommin.  

Tällaisia ovat esimerkiksi Vastuu Groupin työnhakua sujuvoittava palvelu ja päivittäistavaraketjujen tarjoamat palvelut, joissa kuluttajat saavat käyttöönsä tietoa ostoksistaan esimerkiksi terveellisempien tai kestävämpien arjen valintojen tueksi. Suomen Olympiakomitean Suomisport-palvelu puolestaan kokoaa tietoa harrastajien liikkumisesta alan tutkimuksen käyttöön.  

Sitra valitsi ratkaisut uudelle listalle yhdessä datatalouden asiantuntijoista koostuneen arviointiraadin kanssa. Listalle pyrki lähes 80 ratkaisua Sitran järjestämässä avoimessa haussa. 

Projektijohtaja Laura Halenius Sitrasta on ilahtunut, että Suomesta löytyy datatalouden edelläkävijöitä useilta toimialoilta, niin suuria vakiintuneita yrityksiä kuin kasvuyrityksiä, julkisia organisaatioita sekä oppilaitoksia. Tarjolla on datavetoisia palveluja sekä yrityksille että kuluttajille. 

”Dataa hyödyntävät yritykset ovat tutkitusti muita tuottavampia ja näemme tästä hyviä esimerkkejä myös Suomessa. Haluamme kannustaa yhä useampia tarttumaan datan tarjoamiin mahdollisuuksiin ja kehittämään omia dataan pohjautuvia ratkaisuja”, Halenius sanoo. Hän oli mukana myös listan arviointiraadissa. 

Satelliitit päästövähennysten apureiksi ja orastavat innovaatiot esille 

Useat listalle valitut ratkaisut pyrkivät datan avulla edistämään vihreää siirtymää ja hillitsemään ilmastokriisiä. Ne tarjoavat työkaluja yrityksille esimerkiksi luontovaikutusten arviointiin ja seuraamiseen, hiilijalanjäljen laskemiseen ja ympäristöraportointiin. Näin tekevät esimerkiksi maatalous- ja elintarvikealan yritysten parissa työskentelevä Biocode ja rakennusalalla toimiva Materialisting. Ilmatieteen laitos ja Vaasan yliopisto puolestaan ovat hyödyntäneet satelliittien keräämää dataa päästöjen seurannan kehittämiseksi.  

”Esimerkiksi kiertotalous, jossa materiaalit ja niiden arvo pyritään pitämään yhä uudelleen kierrossa, tarvitsee toimiakseen dataa, joka liikkuu materiaalien, tuotteiden ja palveluiden mukana. Aiemmin digitalisaation vähäisyys on ollut kiertotalouden hidaste Suomessa. Nyt myös Euroopan unionin tiukentuva lainsäädäntö vie kiertotalouden kehitystä datalla eteenpäin”, sanoo Halenius. 

Datapohjaiset palvelut tarjoavat myös mahdollisuuksia kustannussäästöihin ja toiminnan tehostamiseen niin logistiikan alalla kuin uudistuvassa teollisuudessakin. Listalle nousi esimerkiksi merikuljetuksia ja satamien toimintaa tehostava Port Activity -sovellus, joka jakaa alusten ja satamien tietoa reaaliaikaisesti meriliikenteen eri toimijoille. Sen on kehittänyt Satakunnan ammattikorkeakoulu ja liikenteenohjausyhtiö Fintraffic.   

Osa listan ratkaisuista on vasta kokeiluasteella, muistuttaa asiantuntija Emma-Leena Kemppainen Sitran Data ja kilpailukyky -projektista, joka kirittää Suomea uudistumaan ja menestymään datatalouden mahdollisuuksia hyödyntäen. 

”Halusimme nostaa mukaan listalle myös varhaisessa kehitysvaiheessa olevia ratkaisuja, kiinnostavia pilotteja ja orastavia palveluita näyttääksemme datatalouden tulevaisuuden potentiaalia”, sanoo Kemppainen. 

Sitra koosti Datatalouden kiinnostavimmat -listan nyt ensi kertaa. Sitra on koonnut vuodesta 2016 alkaen suosittua listaa kiertotalouden kiinnostavimmista yrityksistä ja samalla auttanut eri toimijoita hahmottamaan kiertotalouden liiketoimintaa, yrityskenttää ja mahdollisuuksia.

Kaikki listalle nousseet ratkaisut

Biocode – laskee ja visualisoi ruokaketjun hiilijalanjäljen

Datatalouden sääntökirja – takaa tiedon jakamisen turvallisesti  

DigiOne – yhdistää koulujen pirstaleiset järjestelmät ja keventää opettajien työtä 
 
Eduten – datan avulla räätälöidyt matematiikan tehtävät parantavat oppimistuloksia 

Ilmatieteenlaitos – hiilipäästöjen ja hiilenkierron satelliittiseurannalla kehitetään mittaria valtioiden päästövähennysten seurantaan  

IOXIO – tarjoaa työkaluja datan jakamiseen, jotta syntyisi uutta liiketoimintaa 

Kansallinen kokeiluympäristö – yritykset ja julkiset toimijat testaavat datan jakamista maksutta kokeilualustalla eli Virtual Finland Testbedissä 

K-ryhmän K-Hyvinvointi -sovellus – palauttaa jäsenneltyä ja visualisoitua ostodataa takaisin kuluttajille 

Liikenteen dataekosysteemi – Fintraffic edistää liikenteen kehitystyötä  

Location Europe – tuo eri maiden kansallista paikkatietoa, meteorologista dataa ja tilastotietoa samalle alustalle   

Luotettava työntekijä -palvelu – työnhakijat ja tarjoajat kohtaavat aiempaa tehokkaammin Vastuu Groupin palvelussa  

Materialisting – auttaa rakentajaa tekemään kestävämpiä materiaalivalintoja 

Nordic Smart Government -yhteiskokeilu – yrityksen perustaminen digitaalisesti toiseen maahan  

Port Activity -sovellus – jakaa alusten ja satamien reaaliaikaista tietoa meriliikenteen toimijoille 

Prifina -ratkaisu – henkilökohtaisen terveys- ja liikuntadatan hallinnointi omassa datapilvessä 

Privaonin pilvipalvelu – antaa mallin ja työkaluja tietosuojasta huolehtimiseen 

SIX Mobile Machines -klusteri – akuista saatavan datan jakaminen akun valmistajien, käyttäjien ja kierrättäjien välillä 

S-ryhmän Omat ostot -sovellus – palauttaa jäsenneltyä ja visualisoitua ostodataa takaisin kuluttajille 

Suomisport – automatisoi seurojen ja liittojen tehtäviä ja tuottaa tietoa liikunnasta  

Telia Crowd Insights – tarjoaa dataa ihmisjoukkojen liikkeistä päätöksenteon tueksi  

Tritom-datanvälityspalvelu – yritykset ja tutkimustahot välittävät toisilleen dataa salatusti ja luotettavasti 

Ulkoministeriön Virtual Finland -hanke – digitaalinen palvelupolku maahantulijoille 

Vaasan yliopiston Spacecasting-projekti – satelliittidatan käyttöä yritysten menestyksen ennakointiin tai vastuullisuuden arviointiin   

Älytehdasmalli – Konecranesin, Danfossin ja Fastemsin valmistavan teollisuuden kokeilu todisti datan jakamisen hyödyt 

Mistä on kyse?