Kooste
Arvioitu lukuaika 10 min

Tässä ne ovat – 24 kiinnostavaa datatalouden ratkaisua Suomesta

Listalle valitut ratkaisut hyödyntävät dataa esimerkiksi kestävyyskysymysten ratkomiseksi, koulujen opetuksessa, kuluttajien hyvinvoinnin parantamiseksi, teollisuuden ja maatalouden uudistamiseksi ja liikenteen tehostamiseksi.

Kirjoittajat

Emma-Leena Kemppainen

Asiantuntija, Datatalouden tiekartta

Tarmo Toikkanen

Johtava asiantuntija, Datatalouden tiekartta

Julkaistu

Sitran julkaisema Suomen ensimmäinen Datatalouden kiinnostavimmat -lista esittelee 24 erilaista datatalouden ratkaisua.

Sitra haluaa listan avulla kannustaa suomalaisia toimijoita kehittämään uudenlaista liiketoimintaa ja arkea parantavia palveluita datan avulla.

Listalle haki kaikkiaan 76 ratkaisua. Datatalouden asiantuntijaraati valitsi mukaan kattauksen erityyppisiä datan hyödyntämisen edelläkävijäratkaisuja.

Tutustu listan ratkaisuihin ja tarinoihin niiden takana alla olevista linkeistä. Ratkaisut on jaoteltu sen mukaan, ovatko ne palveluja kuluttajille, toisille yrityksille vai datatalouden infrastruktuuriratkaisuja.

Kaikki listalle valitut ratkaisut

Biocode – laskee ja visualisoi ruokaketjun hiilijalanjäljen

Datatalouden sääntökirja – takaa tiedon jakamisen turvallisesti  

DigiOne – yhdistää koulujen pirstaleiset järjestelmät ja keventää opettajien työtä 
 
Eduten – datan avulla räätälöidyt matematiikan tehtävät parantavat oppimistuloksia 

Geo E3:n Location Europe – tuo eri maiden kansallista paikkatietoa, meteorologista dataa ja tilastotietoa samalle alustalle   

Ilmatieteenlaitos – hiilipäästöjen ja hiilenkierron satelliittiseurannalla kehitetään mittaria valtioiden päästövähennysten seurantaan  

IOXIO – tarjoaa työkaluja datan jakamiseen, jotta syntyisi uutta liiketoimintaa 

Kansallinen kokeiluympäristö – yritykset ja julkiset toimijat testaavat datan jakamista maksutta kokeilualustalla eli Virtual Finland Testbedissä 

K-ryhmän K-Hyvinvointi -sovellus – palauttaa jäsenneltyä ja visualisoitua ostodataa takaisin kuluttajille 

Liikenteen dataekosysteemi – Fintraffic edistää liikenteen kehitystyötä  

Luotettava työntekijä -palvelu – työnhakijat ja tarjoajat kohtaavat aiempaa tehokkaammin Vastuu Groupin palvelussa  

Materialisting – auttaa rakentajaa tekemään kestävämpiä materiaalivalintoja 

Nordic Smart Government -yhteiskokeilu – yrityksen perustaminen digitaalisesti toiseen maahan  

Port Activity -sovellus – jakaa alusten ja satamien reaaliaikaista tietoa meriliikenteen toimijoille 

Prifina -ratkaisu – henkilökohtaisen terveys- ja liikuntadatan hallinnointi omassa datapilvessä 

Privaonin pilvipalvelu – antaa mallin ja työkaluja tietosuojasta huolehtimiseen 

SIX Mobile Machines -klusteri – akuista saatavan datan jakaminen akun valmistajien, käyttäjien ja kierrättäjien välillä 

S-ryhmän Omat ostot -sovellus – palauttaa jäsenneltyä ja visualisoitua ostodataa takaisin kuluttajille 

Suomisport – automatisoi seurojen ja liittojen tehtäviä ja tuottaa tietoa liikunnasta  

Telia Crowd Insights – tarjoaa dataa ihmisjoukkojen liikkeistä päätöksenteon tueksi  

Tritom-datanvälityspalvelu – yritykset ja tutkimustahot välittävät toisilleen dataa salatusti ja luotettavasti 

Ulkoministeriön Virtual Finland -hanke – digitaalinen palvelupolku maahantulijoille 

Vaasan yliopiston Spacecasting-projekti – satelliittidatan käyttöä yritysten menestyksen ennakointiin tai vastuullisuuden arviointiin   

Älytehdasmalli – Konecranesin, Danfossin ja Fastemsin valmistavan teollisuuden kokeilu todisti datan jakamisen hyödyt 

Palvelut kuluttajille

Luotettava työntekijä – Työnhaku sujuvoituu, kun työntekijä voi jakaa tietonsa rekrytoijille sekunneissa

Vastuu Groupin kehittämä Luotettava työntekijä -palvelu mahdollistaa työnhakijalle omien tietojen jakamisen helposti ja turvallisesti eri rekistereiden sekä koulutus- ja työnhakupalveluiden välillä.

Palvelun avulla työnhakijat ja työn tarjoajat voivat löytää toisensa helpommin. Samalla rakentuu työnhakijoiden, työllistymispalveluiden, työnantajien ja koulutuksen tarjoajien välinen verkosto, jossa tiedon jakamisesta hyötyvät kaikki osapuolet. Työnhakija voi itse päättää, mitä tietoja palvelu hänestä saa ja mille tahoille niitä voidaan jakaa eteenpäin.

Ratkaisu helpottaa työnhakua ja osaamisen kehittämistä sekä tuo yhteen työnhakijat ja työnantajat, työllistymistä edistävät palvelut ja koulutuksen tarjoajat.

Eduten – Tekoäly avuksi matematiikan opinnoissa

Opettajilla on vain rajallisesti aikaa tarjota yksilöityjä haasteita kullekin oppijalle. Tutkimusperustainen tekoälyllä ryyditetty harjoittelualusta pitää oppijat sopivan haasteen ääressä ja parantaa oppimistuloksia.

Eduten-alusta perustuu suomalaisille koululaisille tuttuun Turun yliopistossa kehitettyyn ViLLE-ympäristöön, jota tarjotaan nyt oppijoille ympäri maailman. Järkevä ja eettinen tekoälyn käyttö parantaa oppimista, suomalaisen tietosuojatason mukaisesti.

Suomisport – Urheiluyhteisön arjen helpotusta yhteisen alustan avulla

Suomalaiset urheiluseurat pyörivät pääosin vapaaehtoisvoimin. Vuonna 2015 liitot ja seurat toivoivat Olympiakomitealta helpotusta hallinnolliseen taakkaansa. Syntyi Suomisport-palvelu helpottamaan urheiluyhteisön arkea, jotta hallintoa olisi vähemmän ja aikaa liikkumiseen jäisi enemmän. Lajiliitot ja seurat voivat hoitaa alustan avulla toimintaansa, kehittää seuratoimintaa ja tuottaa tietoa tutkimuksen ja huippu-urheilun tueksi.

Alustan käyttö varmistaa, että urheilijoiden henkilötietoja käsitellään tietosuojasäädösten mukaisesti, ei paperilla kentän laidalla ja exceleissä. Samalla syntyy uudenlaista tietoa urheilusta.

Prifina – Omat tiedot talteen hyvinvointisovelluksista datapilveen

Monessa hyvinvointisovelluksessa käyttäjän henkilökohtainen data jää sovelluksen tai ohjelmistoyrityksen haltuun. Prifina tarjoaa reilumman ratkaisun, jossa ihmiset hallinnoivat esimerkiksi terveys- ja liikuntadataansa omien datapilvien avulla.

Ratkaisu haluaa kannustaa hyvinvointialan yrityksiä kehittämään yksilöiden datasta uusia palveluita, jotka toimivat suojatusti käyttäjien datapilvissä. Ratkaisu laajentaa kuluttajien valinnanvaraa tuomalla markkinoille suomalaisen sovelluksen, jossa hyvinvointisovelluksista kerääntynyt tieto ei jää sovelluksen tarjoajalle.

Dataa ostoksista – Asiakkaat saavat päivittäistavarakaupan kanta-asiakasohjelmien keräämää ostosdataa käyttöönsä

Päivittäistavarakaupat ja erikoisliikkeet keräävät asiakkaistaan kanta-asiakasohjelmiensa kautta valtavan määrän dataa. Suomen suurimmat päivittäistavaraketjut K- ja S-ryhmä antavat dataa takaisin asiakkailleen tiedoksi jalostettuna.

Asiakkaat voivat hyödyntää tietoa halutessaan esimerkiksi kulutustottumustensa tarkasteluun tai valitakseen terveellisempiä tai kestävämpiä tuotteita. Ostosdatan antamista asiakkaille näin jalostettuna voi pitää edelläkävijätoimintana.

Palvelut yrityksille

Avaruusdata – Satelliittidatalla nähdään ilmakehän ja ympäristön tila reaaliaikaisesti

Satelliittidatan analyysillä saadaan objektiivista mittaustietoa ilmakehän, luonnon ja rakennetun ympäristön tilasta, lähes reaaliaikaisesti.

Suomessa on maailman huippuosaamista Sodankylän kansallisessa satelliittidatakeskuksessa sekä kaupallisten että julkisrahoitteisten satelliittien keräämän datan hyödyntämisestä uusiin käyttötarkoituksiin. Eri tietolähteitä yhdistämällä voidaan rakentaa luotettavia malleja vaikkapa hiilidioksidipäästöjen mittaamiseen tai yritysten menestyksen ennakointiin, kuten Vaasan yliopistossa tehdään. 

Telia Crowd Insights – Tieto ihmisvirtojen liikkeistä auttaa päätöksenteossa

Mihin kannattaa perustaa kahvila? Paljonko ihmisiä kulkee missäkin? Jo vuoden vanhat tilastot saattavat olla monelle yrittäjälle vanhentuneita. Sen sijaan mobiilioperaattorin tuottama data voi tarjota luotettavaa ja ajantasaista tietoa ihmisjoukkojen liikkumisesta.

Mobiilioperaattoreilla on valtavasti dataa ihmisten liikkumisesta. Telia Crowd Insights -palvelu on esimerkki siitä, miten anonymisoitu data ihmisvirroista on paketoitu datatuotteeksi, jolle löytyy kysyntää.

Port Activity -sovellus – Jaettu tieto sujuvoittaa meriliikennettä ja auttaa vähentämään päästöjä

Satakunnan ammattikorkeakoulussa kehitetty sovellus tehostaa satamien toimintaa. Sovelluksen avulla kaikki satamassa ja laivassa tietävät, mihin laituriin alus tulee, mihin aikaan, millaisia nostureita tai muita koneita purkamiseen tai lastaamiseen tarvitaan. Jo yli 20 sataman käyttämällä sovelluksella pyritään vähentämään myös laivaliikenteen hiilipäästöjä.

Kun dataa jaetaan meriliikenteen toimijoiden kesken satamien toiminta voi sujuvoitua ja tehostua. Kun merimatkoja onnistutaan optimoimaan, vähentää se myös meriliikenteen päästöjä.

Materialisting – Rakennusmateriaalien koko elinkaarta koskevat tiedot auttavat tekemään kestäviä valintoja

Rakentaminen tuottaa merkittävän osan kasvihuonekaasupäästöistä ja jätteestä maailmanlaajuisesti.  Joensuulainen Materialisting on rakennusalan ammattilaisille tarkoitettu alustapalvelu, joka auttaa vertailemaan rakennusmateriaalien ilmasto- ja luontovaikutuksia.

Vihreää siirtymää edistävät palvelut ovat rakennusalalla välttämättömiä. Palvelut, jotka tähtäävät rakennusmateriaaleja koskevan ympäristödatan saatavuuden parantamiseen ja ymmärtämisen helpottamiseen edistävät muutosta, johon myös uudistuva lainsäädäntö tähtää.

Privaon – Teknologia auttaa yrityksiä sopeutumaan sääntelyyn

Digitaalisia teknologioita ja palveluja koskevan sääntelyn määrä kasvaa. Privaon tarjoaa niin kutsuttua sääntelyteknologian (engl. regtech) ratkaisua, jonka tarkoituksena on auttaa organisaatioita toimimaan sääntöjen mukaisesti Privaonin kehittämän järjestelmän avulla.

Tulevaisuudessa sääntelyn yhä kehittyessä tarve vastaaville ratkaisuille voi vahvistua, koska ne auttavat yrityksiä ja organisaatioita toimimaan sääntelyn edellyttämällä tavalla.

Biocode – Maatalous- ja elintarvikealan yrityksille helpompi tapa laskea ja raportoida hiilijalanjälkensä

Uusi kestävyysraportointidirektiivi edellyttää yrityksiltä muun muassa niiden toiminnan ja arvoketjun päästöjen raportointia tilinpäätösten yhteydessä. Raportoinnin sisältämä kasvihuonekaasujen päästölaskenta on ollut etenkin pienille toimijoille vaativaa.

Biocode on elintarvikealan yrityksille, tuottajille ja viljelijöille suunnattu hiilijalanjälkilaskuri, joka mittaa ja raportoi ruokaketjun hiilijalanjäljen. Se helpottaa tuotteen hiilijalanjäljen laskentaa sen koko elinkaaren ajalta.

Tämän tyyppisiä laskureita kehittävät myös muut toimijat, usein omille alihankintaverkostoilleen. Biocode tuo vastaavan ratkaisun useampien ulottuville.

GeoE3-alusta, Location Europe – Rikastettu paikkatieto koko Euroopan alueelta yritysten käyttöön

Yritysten ja julkisten toimijoiden käyttöön kehitetty alusta kokoaa eri Euroopan maiden meteorologista tietoa, tilastotietoa ja paikkatietoa. Viheliäisten ongelmien ratkomiseen tarvitaan ajantasaista, luotettavaa ja helposti yhdisteltävää tietoa.

Eri laitosten tuottaman datan yhdistäminen ja rikastaminen mahdollistaa monenlaisia vihreän siirtymän edistämiseen tarvittavia ratkaisuja yli toimialojen ja valtioiden rajojen.

Infrastruktuuriratkaisut

Älytehdas – Valmistava teollisuuden älytehtaan prototyypissä eri valmistajien laitteet välittävät dataa toisilleen

Modernissa tehtaassa on monien valmistajien laitteita, joiden tulisi toimia saumattomasti yhteen. Älytehdasmallissa laitteet välittävät tietoa toisilleen VTT:n hallinnoiman eurooppalaisen standardin mukaisesti helpottaen tehtaan tuotantoa ja yksittäisten valmistajien kehitystyötä.

Tamperelaisen DIMECC:n vetämässä kokeilussa Danfossin, Konecranesin ja Fastemsin laitteet keskustelivat onnistuneesti keskenään. Tie on avattu tulevaisuuden älytehtaiden koostamiseen sekä niihin sopivien komponenttien valmistajille.

Sääntökirja ja liikenteen dataekosysteemi – Liikenteestä tulee kaikille sujuvampaa, kun dataa jaetaan yhteisten pelisääntöjen mukaan

Suomessa liikennealan toimijat ovat muodostaneet yhteisen dataekosysteemin, eli dataa jakavan yhteistyöverkoston. Liikenne sujuvoituu erilaisia ja eri toimijoiden tarjoamia tietoja yhdistämällä, mutta tällainen yhteistyö edellyttää yhteiset pelisäännöt. Datatalouden sääntökirjamallin avulla on tehty yhteisiä pelisääntöjä liikenteelle ja myös muille toimialoille. 

Dataekosysteemin merkitys vain lisääntyy EU:n data-avaruuksien eli datan jakamisen tietoalueiden valmistuessa. Yritysten kannattaakin ymmärtää, miten näihin yhteistyömalleihin pääsee mukaan.

IOXIO ja DataSpace Europe – Pk-yrityksetkin voivat päästä helpommin mukaan datatalouteen valmiilla ratkaisuilla

Jaettu data on raaka-ainetta, jota ei vielä juurikaan hyödynnetä yritysten tuotekehityksessä, julkisten toimijoiden palveluiden sujuvoittamisessa käyttäjille tai uusissa innovaatioissa.

IOXIO:n ratkaisussa rakennetaan luotettavaa datan jakamisen tietoaluetta käytettäväksi tietyllä toimialalla ja toimialojen välillä. DataSpace Europen Tritom-datanvälityspalveluilla varmistetaan, että kaikenkokoisten toimijoiden dataa liikutellaan ja käytetään tietoalueella eli data-avaruudessa sovitulla tavalla ja luotettavasti.

Tällaiset ratkaisut helpottavat datan jakamista ja välittämistä usean toimijan välillä yhteisiä sääntöjä noudattaen.

Kansallinen kokeiluympäristö – Maksuton kokeiluympäristö datan jakamisen testaamiseen

Kansallinen kokeiluympäristö on julkisrahoitteinen alusta dataa jakavien yhteistyöverkostojen luomiseen ja testaamiseen. Kokeilualustalla on pilotoitu mm. akkudatan jakamiseen perustuvaa kokeilua, yrityksen digitaalista perustamista toiseen Pohjoismaahan ja maahantulon helpottamista.

Julkisen sektorin tarjoama kokeiluympäristö mahdollistaa yritysten ja organisaatioiden datan jakamiseen liittyvien käyttötapauksien testaamisen maksutta ja matalalla kynnyksellä.

Artikkelissa kuvataan Kansallinen kokeiluympäristö -alustan toimintaa sekä sen avulla tehtyjä pilotteja. Niissä on kokeiltu yrityksen perustamista toiseen Pohjoismaahan, digitaalista palvelupolkua maahantulijalle sekä akkudatan jakamista.

DigiOne – Suomessa kehitetty alusta yhdistää koulujen pirstaleiset järjestelmät

Opetuksessa on käytössä monia järjestelmiä, joihin tieto voi juuttua. Tiedon manuaalinen siirto paikasta toiseen vie aikaa opetuksesta tai sen suunnittelusta.

DigiOne-alustan on tarkoitus koota yhteen opettajan, oppijan, rehtorin, huoltajan ja koulun hallinnon käyttämät tiedot, järjestelmät ja palvelut peruskoulussa ja lukiossa ja tarjota myös kotimainen vaihtoehto koulutuksen yhteistyöverkostoille.

Mistä on kyse?