nyheter
Beräknad läsningstid 3 min

En betydande del av IKT-sektorns utsläpp uppstår i internationella leveranskedjor

Att granska en enskild sektors eller ett enskilt företags utsläpp skapar en bristfällig bild av miljökonsekvenserna, säger Etlas färska studie som finansierats av Sitra.

Författare

Antti Lehtinen

Expert (på lång ledighet), Kommunikation och samarbetsrelationer

Publicerad

Informations- och kommunikationstekniksektorns (IKT-sektorn) miljöpåverkan uppstår på tre olika sätt: genom sektorns eget koldioxidavtryck, anskaffningar och konsekvenser för de övriga sektorerna i ekonomin. Att enbart fokusera på sektorns egna utsläpp leder ofta till missvisande slutsatser om branschens koldioxidavtryck.

Etlas studie ”Informaatiosektorin kasvihuonekaasupäästöt toimitusketjussa” (”Informationssektorns växthusgasutsläpp i leveranskedjan”, Etla Raportti 121) erbjuder ny information om leveranskedjornas utsläpp i branschen.

Enligt studien kommer över 60 procent av den finska IKT-sektorns anskaffningar från utlandet. Detta betyder att även utsläppen till stor del uppstår utanför Finlands gränser.

Anskaffningar görs i branscher med stora utsläpp och i länder med en orenare energiproduktion än Finland. Av dessa anledningar är anskaffningarnas växthusgasutsläpp över 77 gånger större jämfört med informationssektorns egna växthusgasutsläpp.

”Digitaliseringen är ett globalt fenomen som berör alla sektorer och hela samhället. Detta ställer också nya krav på bedömningen av miljökonsekvenser”, säger Lotta Toivonen, expert inom cirkulär ekonomi på Sitra.

Att endast rapportera utsläpp som uppstår inom IKT-sektorn eller i företagens verksamhet ger därför en bristfällig bild av miljökonsekvenserna.

”Att utelämna anskaffningarnas klimatutsläpp från företagets totala utsläpp är samma sak som att lämna bort anskaffningarna från företagets omsättning”, förklarar Timo Seppälä, ledande forskare på Etla.

Strömningstjänstföretagens anskaffningar, som inte registreras i Finlands statistik, faller helt utanför granskningen. Utsläppen från sådana företag som verkar med en ”Over the top”-affärsmodell registreras i statistiken i landet där företaget är registrerat, något som försvårar rapporteringen av faktiska utsläpp.

Traditionell branschvis utsläppsrapportering räcker inte längre till

I studien föreslås att fokus för mätning och rapportering av utsläpp ska flyttas mot analyser som täcker hela värdekedjan. Företagen bör särskilt uppmärksamma utsläppen vid anskaffningsbeslut och ledning.

”Företagen inom IKT-sektorn bör identifiera sin roll som ett led i långa, globala och i många fall relativt icke-transparenta värdekedjor”, fortsätter Lotta Toivonen.

I studien föreslås också att ministerierna bör utreda strömningstjänstföretagens större konsekvenser på Finlands digitala ekonomis koldioxidavtryck och utsläpp. Alla företag bör avkrävas en mer detaljerad utsläppsrapportering.

Läs den färska forskningsrapporten ”Informaatiosektorin kasvihuonekaasupäästöt toimitusketjussa” (”Informationssektorns växthusgasutsläpp i leveranskedjan”) (Etla Raportti 121).

Vad handlar det om?