uutiset
Arvioitu lukuaika 3 min

ICT-sektorin päästöistä merkittävä osa syntyy kansainvälisissä toimitusketjuissa

Yksittäisen sektorin tai yrityksen päästöjen tarkastelu antaa puutteellisen kuvan ympäristövaikutuksista, kertoo Sitran rahoittama Etlan tuore tutkimus.

Kirjoittaja

Antti Lehtinen

Asiantuntija (pitkällä vapaalla), Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Informaatio- ja viestintäsektorin (ICT-sektori) ympäristövaikutukset syntyvät kolmea kautta: sektorin omasta hiilijalanjäljestä, hankinnoista ja vaikutuksista talouden muihin sektoreihin. Keskittyminen vain sektorin omiin päästöihin johtaa usein harhaanjohtaviin johtopäätöksiin toimialan hiilijalanjäljestä.

Sitran rahoittama Etlan tutkimus Informaatiosektorin kasvihuonekaasupäästöt toimitusketjussa (Etla Raportti 121) tarjoaa uutta tietoa alan toimitusketjujen päästöistä.

Tutkimuksen mukaan Suomen ICT-sektorin hankinnoista yli 60 prosenttia tulee ulkomailta. Tämä tarkoittaa, että myös päästöjä syntyy huomattava määrä Suomen rajojen ulkopuolella.

Hankintoja tehdään paljon päästöjä aiheuttavilta toimialoilta ja Suomea epäpuhtaamman energiatuotannon maista. Näistä syistä hankintojen kasvihuonekaasupäästöt ovat yli 77-kertaiset verrattuna informaatiosektorin omiin kasvihuonekaasupäästöihin.

“Digitalisaatio on globaali ilmiö, joka koskettaa kaikkia sektoreita ja koko yhteiskuntaa. Tämä asettaa myös ympäristövaikutusten arvioinnille uusia vaatimuksia”, kertoo Sitran kiertotalousasiantuntija Lotta Toivonen.

Vain ICT-sektorin tai sen yritysten omasta toiminnasta syntyvien päästöjen raportointi antaakin puutteellisen kuvan ympäristövaikutuksista.

”Hankintojen ilmastopäästöjen jättäminen pois yrityksen kokonaispäästöistä on sama asia kuin hankintojen osuuden jättäminen pois yrityksen liikevaihdosta”, avaa Etlan johtava tutkija Timo Seppälä.

Kokonaan tarkastelun ulkopuolelle jäävät suoratoistopalveluyritysten hankinnat, jotka eivät rekisteröidy Suomen tilastoihin. Tällaisten ”Over the top” -liiketoimintamallilla toimivien yritysten päästöt kirjataan yrityksen rekisteröintimaan tilastoihin, mikä vaikeuttaa päästöjen todellista raportointia.

Perinteinen toimialakohtainen päästöjen raportointi ei enää riitä

Tutkimuksessa ehdotetaan, että päästöjen mittaamisen ja raportoinnin painopistettä tulisi siirtää koko arvoketjun kattaviin analyyseihin. Yritysten tulisi kiinnittää erityistä huomiota päästöihin hankintapäätöksissä ja johtamisessa.

“ICT-sektorin yritysten tulisi tunnistaa roolinsa osana pitkiä, globaaleja ja monesti suhteellisen läpinäkymättömiä arvoketjuja”, jatkaa Lotta Toivonen.

Tutkimuksessa ehdotetaan myös, että ministeriöiden tulisi selvittää suoratoistopalveluyritysten laajemmat vaikutukset Suomen digitalouden hiilijalanjälkeen ja päästöihin. Kaikilta yrityksiltä tulisi edellyttää yksityiskohtaisempaa päästöjen raportointia.

Lue tuore tutkimusraportti Informaatiosektorin kasvihuonekaasupäästöt toimitusketjussa (Etla Raportti 121).

Mistä on kyse?