nyheter
Beräknad läsningstid 3 min

Finland kan agera vägvisare inom dataekonomi – Sitras färdplan erbjuder verktyg för detta

Framtidens dataekonomi tillgodoser individens skydd och erbjuder större möjligheter att utnyttja data. Sitras färdplan innehåller steg för att få ut all nytta av digitaliseringen och skapa ekonomisk tillväxt i Finland.

Författarna

Laura Halenius

Projektledare, Vägkarta for en rättvis dataekonomi, Sitra

Kirsi Suomalainen

Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer, Sitra

Publicerad

Handlingsplanen för en rättvis dataekonomi (på finska) som Sitra publicerade i juni 2019 är ett diskussionsuppslag som siktar mot en hållbar och konkurrenskraftig dataekonomi. Handlingsplanen är en sammanfattning av rapporten A Roadmap for a fair data economy som Sitra och Lisbon Council publicerade tidigare i våras. Den ursprungliga rapporten är baserad på intervjuer med europeiska beslutsfattare.

Sitras handlingsplan föreslår realistiska steg för finländska och europeiska beslutsfattare och företag under de kommande fem åren för all nytta ska kunna dras av digitaliseringen:

  1. Den nuvarande EU-regleringen ska omsättas i praktiken tillsammans med den offentliga sektorn, konsumentorganisationer och företag.
  2. Den offentliga sektorn ska föregå med exempel i dataanvändning och hjälper till att skapa en efterfrågan på teknologi, standarder och tjänster.
  3. Tillväxten av nya tjänster och ekosystem ska accelereras i synnerhet inom den offentliga förvaltningen, som hälso-, trafik-, miljö-, utbildnings- och finansieringssektorerna.
  4. Stater, standardiseringsorganisationer och företag ska tillsammans säkerställa att öppna standarder och genomförandesätt används i synnerhet när det gäller identitets- och samtyckeshantering.
  5. Statsförvaltningen, medborgarorganisationer och beslutsfattare ska se till att människorna förstår sina nya datarättigheter och företagen inser vilka möjligheter de erbjuder.

”Finland har på senare tid klarat sig mycket väl i jämförelser som mäter EU-ländernas digitalisering, som The Digital Economy and Society Index – DESI och Digibarometri 2019. Vi kan emellertid inte fördomsfritt utnyttja de nya affärsmöjligheter som digitaliseringen erbjuder”, säger projektledare Jaana Sinipuro på Sitra.

Ett bättre utnyttjande av data har stora möjligheter att främja såväl individens välfärd som europeiska företags konkurrenskraft och offentliga tjänster. Detta kräver att EU-regleringen som främjar fri datarörlighet genomförs effektivt, att den offentliga sektorn ger exempel på dataanvändning, att kommersiella ekosystem skapas, att infrastrukturen utvecklas och att idén om en rättvis dataekonomi främjas.

Det nya regeringsprogrammet skapar goda förutsättningar för Finland

Den nya regeringen har utmärkta möjligheter att skapa tillväxt genom att leda digitalisering och informationspolitik. Prioriteringarna i Antti Rinnes regeringsprogram ger ett bra stöd för att Finland ska axla rollen som vägvisare inom europeisk dataekonomi, såvida det finns mod för det.

Regeringsprogrammet innehåller flera åtgärder som också föreslås i Sitras handlingsplan. Ett av målen i programmet är att stärka medborgarnas rätt till sina digitala personliga uppgifter och integritetsskydd i enlighet med principerna för egna data. Ett annat mål är att medborgarna ska få rätt att ge andra tjänster tillstånd att använda data som insamlats om dem. Programmet innehåller även punkter om att öka öppnandet av datalager, ett krav på öppna gränssnitt i it-systemupphandlingar och ett löfte om främjande av datadelning inom ekosystem mellan företag.

”Jag är mycket glad över regeringsprogrammets innehåll. Jag tror att de mest innovativa möjligheterna för nya verksamhetssätt och konsumentorienterade tjänster hittas genom att kombinera data från olika källor”, analyserar direktör Antti Kivelä på Sitra.
”Om digitaliseringspunkterna i regeringsprogrammet genomförs, står vi inför stora förändringar. Digitalisering och dataekonomi överskrider sektors- och förvaltningsgränserna. Därför krävs ett nytt slags samarbete. En central fråga blir hur denna förändring ska ledas”, säger Kivelä.

Vad handlar det om?