uutiset
Arvioitu lukuaika 3 min

Suomi voi toimia datatalouden suunnannäyttäjänä – Sitran tiekartta tarjoaa tähän eväät

Tulevaisuuden datataloudessa toteutuvat sekä yksilönsuoja että nykyistä laajemmat datan hyödyntämismahdollisuudet. Sitran tiekartta sisältää askeleet, joilla digitalisaatiosta saadaan kaikki hyöty irti ja luodaan Suomeen talouskasvua.

Kirjoittajat

Laura Halenius

Projektijohtaja, Data ja kilpailukyky

Kirsi Suomalainen

Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Sitran kesäkuussa 2019 julkaisema Reilun datatalouden tiekartta on keskustelunavaus kohti kestävää ja kilpailukykyistä datataloutta. Tiekartta on suomenkielinen, tiivistetty versio aiemmin keväällä Sitran ja Lisbon Councilin julkaisemasta A Roadmap for a fair data economy -raportista. Alkuperäinen raportti perustuu eurooppalaisten päättäjien haastatteluihin.

Sitran tiekartassa ehdotetaan suomalaisille ja eurooppalaisille päättäjille ja yrityksille realistisia askeleita otettaviksi seuraavan viiden vuoden aikana, jotta digitalisaatiosta voidaan ottaa kaikki hyöty irti:

  1. Viedään nykyinen EU-sääntely käytäntöön yhdessä julkisen sektorin, kuluttajajärjestöjen ja yritysten kanssa.
  2. Julkinen sektori näyttää esimerkkiä datan käytössä ja auttaa luomaan kysyntää teknologialle, standardeille ja palveluille.
  3. Kiihdytetään uusien palveluiden ja ekosysteemien kasvua etenkin julkishallinnollisilla aloilla, kuten terveys-, liikenne-, ympäristö-, koulutus- ja rahoitussektoreilla.
  4. Valtiot, standardointiorganisaatiot ja yritykset varmistavat yhteistyössä, että avoimet standardit ja toteutustavat ovat käytössä etenkin identiteetin ja suostumuksen hallinnan osalta.
  5. Valtionhallinto, kansalaisjärjestöt ja päätöksentekijät huolehtivat, että ihmiset ymmärtävät uudet dataoikeutensa ja yritykset ymmärtävät niiden tarjoamat mahdollisuudet.

”Suomi on viime aikoina pärjännyt ilahduttavan hyvin EU-maiden digitalisaatiota mittaavissa vertailuissa, kuten The Digital Economy and Society Index – DESI ja Digibarometri 2019. Emme kuitenkaan osaa ennakkoluulottomasti hyödyntää digitalisaation uusia liiketoimintamahdollisuuksia”, sanoo projektijohtaja Jaana Sinipuro Sitrasta.

Datan nykyistä paremmalla hyödyntämisellä on suuret mahdollisuudet edistää yksilön hyvinvointia, eurooppalaisten yritysten kilpailukykyä ja julkisia palveluita. Tämä vaatii nykyisen datan vapaata liikkumista edistävän EU-sääntelyn tehokasta käytäntöönpanoa, julkisen sektorin antamaa esimerkkiä datankäytöstä, kaupallisten ekosysteemien luomista, infrastruktuurin kehittämistä ja reilun datatalouden idean edistämistä.

Uusi hallitusohjelma luo hyvät edellytykset Suomelle

Uudella hallituksella on erinomaiset edellytykset luoda kasvua johtamalla digitalisaatiota ja tietopolitiikkaa. Antti Rinteen hallitusohjelman painotukset tukevat hyvin sitä, että Suomi ottaa suunnannäyttäjän roolin eurooppalaisessa datataloudessa, jos vain rohkeutta riittää.

Hallitusohjelma sisältää useita Sitran tiekartassakin ehdotettuja toimenpiteitä. Ohjelman yhtenä tavoitteena on vahvistaa kansalaisten oikeutta digitaalisiin henkilökohtaisiin tietoihinsa ja yksityisyyden suojaan omadataperiaatteiden mukaisesti. Lisäksi tavoitteena on, että kansalaiset saavat oikeuden luvittaa itsestään kertynyttä tietoa muiden palveluiden käyttöön. Ohjelma sisältää myös kirjaukset julkisten tietovarantojen avaamisen lisäämisestä, vaatimuksen avoimista rajapinnoista tietojärjestelmähankinnoissa ja lupauksen datan jakamisen edistämisestä yritysten välillä ekosysteemien sisällä.

”Olen erittäin ilahtunut hallitusohjelman kirjauksista. Uskon, että juuri dataa eri lähteistä yhdistämällä löytyvät innovatiivisimmat mahdollisuudet uusiin toimintatapoihin ja kuluttajalähtöisiin palveluihin”, analysoi johtaja Antti Kivelä Sitrasta.
”Jos hallitusohjelman digitalisaatiota koskevat kirjaukset toteutetaan, on edessä suuria muutoksia. Digitalisaatio ja datatalous eivät katso toimialojen tai hallinnon rajoja. Vaaditaankin uudenlaista yhteistyötä. Keskeiseksi kysymykseksi nousee, miten tätä muutosta johdetaan”, jatkaa Kivelä.

#IHAN

Mistä on kyse?