archived
Beräknad läsningstid 3 min
Detta inlägg har arkiverats och kan innehålla inaktuellt information

Finland kan erbjuda ett bättre alternativ till Black Friday

Genom ett nytt sätt att konsumera minskar klyftan mellan specialerbjudanden och köpförbud. I den promomemoria som Sitra publicerat i dag betonas att Finland kan vara föregångare när det gäller att erbjuda lösningar som skapats genom den cirkulära ekonomin och rollmodell då det gäller att lösa den globala hållbarhetskrisen. Cirkulär ekonomi betyder att konsumtionen inte grundar sig på ägande utan på användningen av tjänster: att dela med sig, hyra och återvinna.

Författare

Samuli Laita

Ledande Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer

Publicerad

Fredagen den 24 november rusar människor i västvärlden runt i jakt på förmånliga erbjudanden. Handelns mål är att öka försäljningen och få en flygande start på julförsäljningen genom en dag med billiga priser kallad Black Friday. De konsumtionskritiska har skapat ett motangrepp i form av En köpfri dag, som även den firas på fredag. I den debatt som Sitra ordnar på fredag funderar man dessutom på hur den globala hållbarhetskrisen utmanar vårt samhälles välfärdsmodell.

Ökad konsumtion har konstaterats vara ett viktigt sätt att förbättra nationalekonomin och välfärden, men nu har vi ställts inför en ofrånkomlig förändring: för att vi ska kunna anpassa oss till de gränser som jordklotets bärkraft sätter, måste vi ändra på vårt sätt att konsumera. Varje år förbrukar vi alltför tidigt de resurser vår planet producerar. Särskilt slösaktiga är västländerna: i Finland inföll den så kallade överkonsumtionsdagen i år i början av april, medan den globalt sett inföll i början av augusti.

”Vi måste övergå från vår slösaktiga ekonomi som belastar klimatet till en ny, effektivare ekonomisk modell, en kolneutral cirkulär ekonomi, och detta måste ske mycket snabbt”, säger Sitras direktör Mari Pantsar.

I den promemoria som Sitra publicerat i dag, ”Ett offer, den som anpassar sig eller den som erbjuder lösningar?” analyseras Finlands eventuella roller i en global hållbarhetskris. Det betonas att det ligger i Finlands intresse att vara en föregångare som erbjuder lösningar som den cirkulära ekonomin skapat. Hållbarhetskrisen utmanar också vår nordiska välfärdsmodell eftersom grunden för vår välfärd har funnits i den ökande konsumtionen och den obegränsade tillgången till naturresurser och fossila bränslen.

Vi har i stor utsträckning varit bundna till att äga produkter och till förmögenhet. Klimatkrisen, överanvändningen av naturresurser och ekosystemens försämrade funktionsförmåga tvingar oss dock att uppdatera vår uppfattning om ekonomi och välfärd. Finland kan vara större än sin storlek och fungera som en modell för andra länder när det gäller att lösa hållbarhetskrisen.

Även städerna spelar en viktig roll i att påskynda nya hållbara lösningar.

”Städerna är med och bygger upp förutsättningarna för den cirkulära ekonomin: det är ofta enkelt att få tjänster, samanvändning och återvinning av material att fungera på platser där det finns mycket människor och fungerande sammanslutningar. Städernas ambitiösa mål gällande utsläppsminskning skapar en press att hitta fungerande lösningar för cirkulär ekonomi, allt från återvinning av material till stadscyklar och från matsvinnsrestauranger till träbyggande”, säger biträdande borgmästare Anni Sinnemäki från Helsingfors stadsmiljösektor.

”Jordklotets bärkraft sätter ett ramvillkor för den mänskliga verksamheten och skapandet av välfärd. Genom en rejäl, konkurrenskraftig cirkulär ekonomi tillsammans med en reformvänlig förvaltning och livslångt lärande skapas välfärdens nästa rond såsom Sitra visionerat den”, berättar Pantsar.

 

Direktsändning från SitraDebatt Evenemanget om jordklotets bärkraft kan följas 24.11. kl. 9-11 (på finska) här.

Tillställningens hashtag är #SitraDebatti.

Vad handlar det om?