nyheter
Beräknad läsningstid 4 min

Finländska medier kunde göra plats för framtidsinriktade EU-nyheter – Sitra analyserar hur Europeiska unionen diskuteras

EU:s framtid diskuteras knappt i de finländska EU-nyheterna. En framtidsinriktad debatt skulle främja Finlands förhandspåverkan och unionens långsiktiga utveckling. Mediernas uppmärksamhet stjäls av enskilda initiativ.

Publicerad

De finländska mediernas rapportering om Europeiska unionen fokuserar på nya direktiv och förordningar samt på effekterna av deras genomförande. Huvudfokus ligger på kostnader och praktiska åtgärder, snarare än på beslutens bredare bakgrund eller mål. Det finns fortfarande en stark uppfattning om att EU innebär beslut som finländarna måste anpassa sig till. Ledarartiklar behandlar EU på ett mer omfattande sätt än övriga nyhetsmedier. De ser på unionen som en helhet och beskriver initiativens bakgrund. 

Uppgifterna kommer från en analys som Meedius International genomfört åt Sitra och som beskriver hur Europeiska unionen diskuteras och rapporteras i de finländska medierna. Analysen utfördes av Sitras utbildningsfunktion, som ordnar en ledarskapsutbildning om EU:s framtid för finländska politiker och beslutsfattare.  Analysperioden var från januari till september 2023 och källmaterialet bestod av Finlands huvudmedier, landskapstidningar, utvalda affärstidningar och politiska specialpublikationer. Dessutom omfattade analysen EU-debatten på nyhetstjänsten X. 

Pantflaskor och strömming i rampljuset

På basis av uppgifterna beskriver finländska nyhetsmedier inte bakgrunden och målen för EU:s beslutsfattande, och det förekommer ingen omfattande diskussion om EU:s framtida inriktning.

Valet till Europaparlamentet sker i juni och efter det väljs nya kommissionärer.

Riikka Marjamäki, ledande expert på Sitra, anser att det är viktigt att Finland diskuterar i vilken riktning vi vill att unionen ska utvecklas. Vi behöver en framåtblickande EU-journalistik. 

”Vi lever i en spänd global situation, där EU uppmanas att svara på utmaningarna i en föränderlig värld. Mitt i turbulensen är det viktigt att kunna blicka framåt. Vi behöver en framåtblickande inställning till EU-frågor så att vi kan spela vår roll i att utforma unionens framtid”, säger Marjamäki.

För närvarande är nyhetsbevakningen främst inriktad på enskilda initiativ. Perspektivet är ofta negativt och det görs ingen skillnad mellan stora och små frågor. Till exempel har begränsningen av sillfiske och EU:s planerade förändringar av flaskors pantsystem väckt oro.

Meedius analys visar att ledarskribenterna ser på unionen ur ett mer omfattande perspektiv. I ledarartiklarna från de medier som ingick i studien var de EU-frågor som behandlades oftast inriktade på att analysera situationen i Ukraina, EU:s yttre förbindelser samt klimat- och miljöfrågor.

Helhetsbilden av EU:s politik blir allt otydligare

Europeiska unionen genomgår en historisk förändringsperiod. Under de senaste åren har den hårdnande konkurrensen mellan supermakterna och den förändrade säkerhetsmiljön stått i fokus. Även demokratin och rättsstatsprincipen är hotade inom EU.

Timo Miettinen, senior advisor på Sitra och Europaforskare, säger att det finns utrymme för ett bredare spektrum av åsikter inom nyhetsbevakningen om EU.

”EU genomgår stora förändringar bland annat i fråga om statliga stöd och gemensamma investeringar. Samtidigt står det gemensamma beslutsfattandet stilla på många områden. Ändå domineras EU-nyheterna generellt av enskilda perspektiv som påverkar de finska konsumenternas vardag.” 

Meedius analys visar att finska politiker är de som hörs mest i EU-nyheterna. Finska EU-parlamentarikers och medborgares synlighet i media är ganska anspråkslöst.

Läs Medius analys här (på finska): Euroopan unioni suomalaisessa mediassa – aihe- ja keskusteluanalyysi

Vad handlar det om?