nyheter
Beräknad läsningstid 3 min

Företagen till utvecklingsprogrammet Fiksu arki goes China har valts ut

Sitras nya företagsutvecklingsprogram stöder internationaliseringen av konsumentlösningar för en hållbar vardag. Air0 Oy, StepOne Tech Oy och Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy har valts ut till utvecklingsprogrammet Fiksu arki goes China.

Författare

Sanna Autere

Publicerad

Sitras program Fiksu arki goes China inleddes i april 2019 och letade efter inhemska företag som vill växa internationellt och som har en produkt eller tjänst som hjälper konsumenten att göra hållbara val i vardagen och minska sitt koldioxidavtryck.

”Varje företag som valts med till utvecklingsprogrammet främjar konsumenternas hållbara vardag på olika sätt. Med Air0 Oy:s produkter kan man på ett nytt innovativt sätt energieffektivt rengöra inomhusluften där hemma. StepOne Tech Oy:s produkter kan användas för att på ett betydande och kostnadseffektivt sätt skära ner på privatbilaranas utsläpp och Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:s miljöfostringslösningar bidrar till att göra en hållbar livsstil mer allmän. Dessutom har alla lösningar som valts med redan en aktiv kundkrets i Finland”, säger Sitras expert Saara Rimon.

I valet betonades särskilt de egenskaper produkterna och tjänsterna har som möjliggör en hållbar vardag, bevis på att lösningarna är enkla att använda samt teamens beredskap för internationalisering.

Förra våren visade Sitras utvecklingsprogram Fiksu arki att stora och små företag tillsammans smidigt kan utveckla konsumentlösningar för en hållbar vardag. Programmet erbjöd en fungerande ram för sparrande av företagens produktutveckling och tillväxt genom försök. Nu tyglas programmet till att stöda de finländska företagens internationalisering och utveckling av förståelsen för kunderna.

Företagen som deltar i utvecklingsprogrammet lär sig ett smidigt sätt att utveckla sin affärsverksamhet med hjälp av försök. Arbetet sker tillsammans med affärsstrateger och tjänsteutformare. Målet är att företagen bättre ska kunna utvärdera potentialen hos sin lösning som underlättar en hållbar vardag och kraven som internationaliseringen ställer.

Utvecklingsprogrammet erbjuder företagen ett sätt att testa hur den internationella konsumentmarknaden skiljer sig från den inhemska och hur marknadsföringen och kommunikationen bör se ut i praktiken. Försöken stöder lösningarnas införande på marknaden och fortsatta utveckling samt utvidgar kundkretsen.

”I slutet av programmet har företagen en bild av om det lönar sig att försöka sig på den internationella marknaden och vad som krävs för att klara sig där. Företagen har lärt sig både kundorienterad planering och försökskultur, och har konkret förändrat sin produkt eller verksamhet för att lösa de mest kritiska problemen i sin affärsverksamhet”, berättar Sitras expert Saara Rimon.

Ansökan till utvecklingsprogrammet Fiksu arki goes China var öppen 5 februari–12 mars 2019. Under april utför företagen försök i Finland och försöken i Kina sker i maj.

Vad handlar det om?