Gå direkt till innehållet

UTVECKLINGSPROGRAMMET FIKSU ARKI GOES CHINA

Har du ett företag som planerar och vill växa internationellt och som har en lösning som gör konsumentens vardag hållbar? Utvecklingsprogrammet Fiksu arki goes China letar efter just dig!

AKTUELLT

VAD HANDLAR DET OM?

Utvecklingsprogrammet Fiksu arki goes China letar efter företag med produkter eller tjänster som hjälper konsumenterna att göra hållbara val i vardagen. Utvecklingsprogrammet lyfter fram dessa lösningar och hjälper till med att få ut lösningarna på marknaden, vidareutveckla dem och utvidga kundkretsen.

I utvecklingsprogrammet testas lösningarna först på marknaden i Finland och sedan i Kina. Lösningarna kan till exempel minska koldioxidavtrycket eller spara naturresurser, och de konsumenter som använder dem kan förbättra den ekologiska hållbarheten i vardagen. Vi letar efter lösningar som har att göra med boende, transport, mat, varor, tjänster och vardagen i övrigt.

Bland de sökande väljs tre företag ut som får delta i vårens utvecklingsprogram. Programmet stöder internationalisering och utvecklar lösningens införande på marknaden eller utvidgar kundkretsen i Finland och Kina med hjälp av kunniga och erfarna mentorer. Försök görs både med finländska och kinesiska konsumenter.

Ansökningstiden till programmet började den 5 februari 2019 och avslutades den 12 mars 2019. Utvecklingsprogrammet startar i april och försöken i Kina genomförs i maj.

Här kan du läsa utvecklingsprogrammets regler (på finska).

Ansökningsblankett (på utvecklingsprogrammets finska sidor).

KONTAKTA OSS

Vad handlar det om?