UTVECKLINGSPROGRAMMET FIKSU ARKI GOES CHINA

Har du ett företag som planerar och vill växa internationellt och som har en lösning som gör konsumentens vardag hållbar? Utvecklingsprogrammet Fiksu arki goes China letar efter just dig!

AKTUELLT

nyheter

Företagen till utvecklingsprogrammet Fiksu arki goes China har valts ut

nyheter

Företag, ansök till ett utvecklingsprogram som stöder internationalisering av lösningar för en hållbar vardag som stöder internationalisering!

VAD HANDLADE DET OM?

Utvecklingsprogrammet Fiksu arki goes China letade efter företag med produkter eller tjänster som hjälpte konsumenterna att göra hållbara val i vardagen. Utvecklingsprogrammet lyfte fram dessa lösningar och hjälpte till med att få ut lösningarna på marknaden, vidareutveckla dem och utvidga kundkretsen.

I utvecklingsprogrammet testades lösningarna först på marknaden i Finland och sedan i Kina. Lösningarna kan till exempel minska koldioxidavtrycket eller spara naturresurser, och de konsumenter som använder dem kan förbättra den ekologiska hållbarheten i vardagen. Vi letar efter lösningar som har att göra med boende, transport, mat, varor, tjänster och vardagen i övrigt.

Bland de sökande valdes tre företag ut som fick delta i vårens utvecklingsprogram. Programmet stödde internationalisering och utvecklade lösningens införande på marknaden eller utvidgade kundkretsen i Finland och Kina med hjälp av kunniga och erfarna mentorer. Försök gjordes både med finländska och kinesiska konsumenter.

Ansökningstiden till programmet började den 5 februari 2019 och avslutades den 12 mars 2019. Utvecklingsprogrammet startade i april och försöken i Kina genomfördes i maj.

Här kan du läsa utvecklingsprogrammets regler (på finska).

Ansökningsblankett (på utvecklingsprogrammets finska sidor).

KONTAKTA OSS

personer
Saara Rimon
Ledande Expert, Natur och vardag & PSLifestyle
personer
Markus Terho
Projektledare, Natur och vardag & PSLifestyle
personer
Lari Rajantie
personer
Sanna Autere

Vad handlar det om?