uutiset
Arvioitu lukuaika 2 min

Fiksu arki goes China -kehitysohjelman yritykset valittu

Sitran uusi yrityskehitysohjelma tukee kestävän arjen kuluttajaratkaisujen kansainvälistymistä. Air0 Oy, StepOne Tech Oy ja Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy on valittu mukaan Fiksu arki goes China -kehitysohjelmaan.

Kirjoittaja

Sanna Autere

Julkaistu

Huhtikuussa alkavaan Fiksu arki goes China -ohjelmaan etsittiin kansainvälistä kasvua hakevia kotimaisia yrityksiä, joiden tuote tai palvelu auttaa kuluttajaa tekemään kestäviä arjen valintoja ja pienentämään hiilijalanjälkeään.

”Kukin kehitysohjelmaan valituista yrityksistä edistää kuluttajien kestävää arkea eri tavalla. Air0 Oy:n tuotteilla pystytään uudella innovatiivisella tavalla energiatehokkaasti puhdistamaan sisäilmaa kotona, StepOne Tech Oy:n tuotteella voidaan vähentää yksityisautojen päästöjä merkittävästi ja kustannustehokkaasti ja Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n ympäristökasvatusratkaisulla edistetään kestävän elämäntavan yleistymistä. Lisäksi kaikilla mukaan valituilla ratkaisuilla on jo Suomessa aktiivinen asiakaskunta”, sanoo Sitran asiantuntija Saara Rimon.

Valinnassa painotettiin erityisesti tuotteiden ja palveluiden kestävää arkea mahdollistavia ominaisuuksia, näyttöjä ratkaisujen helppokäyttöisyydestä sekä tiimien kansainvälistymisvalmiutta.

Viime keväänä Sitran Fiksu arki -kehitysohjelma osoitti, että isot ja pienet yritykset voivat yhdessä ketterästi kehittää uusia kestävän arjen kuluttajaratkaisuja. Ohjelma tarjosi toimivan raamin yritysten tuotekehityksen ja kasvun sparraamiseen kokeilujen kautta. Nyt ohjelma valjastetaan tukemaan suomalaisyritysten kansainvälistymistä ja asiakasymmärryksen kehittymistä.

Kehitysohjelmassa yritykset oppivat ketterän tavan kehittää liiketoimintaansa kokeilujen avulla. Työtä tehdään yhdessä liiketoimintastrategien ja palvelumuotoilijoiden kanssa. Tavoitteena on, että yritykset pystyisivät paremmin arvioimaan kestävää arkea helpottavan ratkaisunsa potentiaalia ja kansainvälistymisen vaatimuksia.

Kehitysohjelma tarjoaa yrityksille mahdollisuuden kokeilla, miten kansainvälinen kuluttajamarkkina eroaa kotimaisesta ja kuinka markkinointia ja viestintää kannattaa käytännössä tehdä. Kokeilut tukevat ratkaisujen markkinoille tuloa, jatkokehitystä sekä asiakaskunnan laajentamista.

”Ohjelman lopuksi yrityksillä on kuva siitä, kannattaako kansainvälisille markkinoille pyrkiä ja mitä siellä pärjääminen vaatii. Yritykset ovat oppineet asiakaslähtöistä suunnittelua ja kokeilukulttuuria, sekä konkreettisesti muuttaneet tuotettaan tai toimintaansa liiketoimintansa kannalta kriittisimpien ongelmien ratkaisemiseksi”, kertoo Sitran asiantuntija Saara Rimon.

Fiksu arki goes China -kehitysohjelman haku oli auki 5.2.-12.3.2019. Huhtikuun aikana yritykset tekevät kokeiluja Suomessa ja Kiinan kokeilut tehdään toukokuussa.

Ota yhteyttä

Mistä on kyse?