nyheter
Beräknad läsningstid 3 min

Företagens ansvar sträcker sig till data

Data har blivit världens mest värdefulla råvara för affärsverksamhet och en resurs som bör betraktas som en del av en ansvarsfull affärsverksamhet. Sitra, FIBS och en grupp banbrytande företag i Finland kavlade upp ärmarna och började bygga en bro mellan data och företagsansvar.

Författare

Publicerad

Traditionellt uppdelas företagsansvar i ekonomiskt och socialt ansvar samt ansvar som tas för miljön. Företagsansvar är sammankopplat med såväl mänskliga rättigheter, hållbar utveckling, sociala faktorer som god förvaltning.

Samtidigt har data ökat i betydelse inom affärsverksamhet. Till exempel är utnyttjande av persondata i företag under lupp, då allt fler kunder kräver transparens i hur företagen utnyttjar data samt en möjlighet att påverka hur deras data används. I Sitras internationella enkät uppger 42 procent av respondenterna uppger att bristen på förtroende gentemot tjänsteleverantörer hindrar dem från att anlita digitala tjänster.

En rättvis användning av data en medför i bästa fall en ny konkurrensfördel åt företaget. I en genuint människoorienterad företagsverksamhet är hållbar användning och hantering av data en integrerad del av företagsansvaret. Definitionen av förhållandet mellan dessa två, data och företagsansvar, har bara börjat.

Sitra började behandla, definiera och avgränsa ämnet tillsammans med FIBS och några banbrytande företag inom verkstadsserien Data som en del av företagsansvar. Tänkandet som utvecklats i och med detta har sammanställts i Sitras publikation Företagens ansvar sträcker sig till data. Publikationen i PM-format presenterar bland annat tre teser för företag intresserade av ansvarsfull användning av data i företagsverksamheten samt några exempel på användningsområden inom nuvarande affärsverksamhet.

Det finns ett tydligt behov av att inkludera användning av data som en del av företagens ansvar. Dataansvar ses som en verksamhet som genomsyrar alla delområden inom företagsansvar. Resan har precis börjat, och den fortsätter. Vi behöver fler banbrytande företag i arbetet.

Företagens ansvar sträcker sig till data
Publikationen baserar sig på resultaten från verkstadsserien Data som en del av företagsansvar, som Sitra och FIBS koordinerade februari–juni 2020, och på tänkandet som utvecklades utifrån verkstäderna. I verkstäderna deltog representanter för tiotals företag och organisationer av olika storlekar och för den offentliga sektorn i Finland.

Projektet IHAN – Rättvis dataekonomi
Sitra bearbetade ämnet som en del av IHAN®-projektet för rättvis dataekonomi. Projektet främjar en mer livskraftig europeisk servicemarknad, där data flödar friare än i nuläget mellan företag och andra aktörer av olika storlek, sömlöst, transparent och med gemensamma spelregler. I en människoorienterad, rättvisdataekonomi har människorna rätt till integritet och enkel hantering av sina data. Samtidigt har människor möjlighet att dela sina data med företag som kan erbjuda dem allt mer specificerade tjänster.

Kontakta oss

Vad handlar det om?