Arvioitu lukuaika 2 min

Yritysvastuu ulottuu dataan

Data on noussut maailman arvokkaimmaksi liiketoiminnan raaka-aineeksi ja resurssiksi, jota tulisi tarkastella osana vastuullista liiketoimintaa. Sitra, FIBS ja joukko suomalaisia edelläkävijäyrityksiä käärivät hihat ja ovat rakentamassa nykyistä vahvempaa siltaa datan ja yritysvastuun välille.

Kuva: Topias Dean / Sitra

Kirjoittaja

Mira Nupponen

Julkaistu

Perinteisesti yritysvastuu jaetaan taloudelliseen, sosiaaliseen ja ympäristöstä kannettavaan vastuuseen. Yritysvastuu linkittyy niin ihmisoikeuksiin, kestävään kehitykseen, sosiaalisiin tekijöihin kuin hyvään hallintoonkin.

Samaan aikaan datan merkitys liiketoiminnassa on kasvanut. Esimerkiksi henkilödatan hyödyntäminen yrityksissä on suurennuslasin alla, kun yhä suurempi osa asiakkaista vaatii läpinäkyvyyttä yritysten tapoihin kerätä ja hyödyntää dataa sekä mahdollisuutta vaikuttaa datansa käyttöön. Sitran kansainvälisen kyselyn vastaajista 42 prosenttia kertoo, että luottamuksen puute palvelutarjoajia kohtaan estää heitä käyttämästä digitaalisia palveluita.

Reilu datan käyttö tuo yritykselle parhaimmillaan uutta kilpailuetua. Aidosti ihmislähtöisessä yritystoiminnassa kestävä datan käyttö ja hallinta on tiivis osa yritysvastuuta. Näiden kahden, datan ja yritysvastuun, välisen suhteen määrittely on vasta alussa.

Sitra lähti tarkastelemaan, määrittelemään ja rajaamaan aihetta yhteistyössä FIBSin ja muutaman kymmenen edelläkävijäyrityksen kanssa Data osaksi yritysvastuuta -työpajasarjassa. Sen myötä kehittynyt ajattelu on koottu Sitran Yritysvastuu ulottuu dataan -julkaisuun. Muistiomuotoinen julkaisu esittelee muun muassa kolme teesiä datavastuullisesta liiketoiminnasta kiinnostuneille yrityksille sekä muutaman käyttökohde-esimerkin nykyisestä liiketoiminnasta.

Tarve sisällyttää datan käyttö osaksi yritysvastuuta on selkeä. Datavastuullisuus nähdään kaikkia yritysvastuun osa-alueita läpileikkaavana toimintana. Matka on vasta alussa, ja jatkuu. Mukaan työhön tarvitaan lisää edelläkävijäyrityksiä.

Yritysvastuu ulottuu dataan -julkaisu
Yritysvastuu ulottuu dataan -julkaisu pohjautuu Sitran ja FIBSin helmi-kesäkuussa 2020 koordinoiman Data osaksi yritysvastuuta -työpajasarjan tuloksiin ja niiden myötä kehittyneeseen ajatteluun. Työpajoihin osallistui kymmenien eri kokoisten yritysten ja julkisen sektorin organisaatioiden edustajia Suomesta.

IHAN – Reilu datatalous -projekti
Sitra työsti aihetta osana reilun datatalouden IHAN®-projektia. Projektissa edistetään nykyistä elinvoimaisempia eurooppalaisia palvelumarkkinoita, joissa data virtaa nykyistä vapaammin erikokoisten yritysten ja muiden toimijoiden välillä, saumattomasti, läpinäkyvästi ja yhteisillä pelisäännöillä. Ihmislähtöisessä, reilussa datataloudessa ihmisillä on oikeus yksityisyyteen ja helppoon datansa hallintaan. Samanaikaisesti ihmisillä on mahdollisuus jakaa dataansa yrityksille, jotka pystyvät tarjoamaan heille entistä yksilöidympiä palveluja.

Ota yhteyttä
 
Heli Parikka
 
Mira Nupponen

Hanke

Data osaksi yritysvastuuta

Data osaksi yritysvastuuta -työpajasarjassa pyritään tunnistamaan ja toteuttamaan parhaita käytäntöjä kestävälle datan käytölle yritysvastuun näkökulmasta.

Kirjoittaja

Mira Nupponen

Julkaistu

Suosittelemme

Tästä eteenpäin.

Mistä on kyse?