nyheter
Beräknad läsningstid 3 min

Framtiden behöver människor som skapar den – Vilka är de finländska förändringsaktörerna? 

Kartläggningen av förändringsaktörer (Changemaker mapping) utförd av världens största nätverk för sociala entreprenörer och förändringsaktörer Ashoka börjar i Finland. 

Författare

Jenni Sarolahti

Publicerad

Framtiden sker inte, den skapas. För att förändringar ska uppstå måste någon se problemet, utveckla en lösning och få andra involverade. Men vilka är de? Kartläggningen Finnish Changemaker map visar finländska förändringsaktörer på en gemensam karta, letar efter kopplingar och kartlägger trender. Förutom en digital karta utlovas rekommendationer för att stärka genomslaget för förändringsaktörernas arbete. 

”Vi talar mycket om samhällelig förändring och behovet av den, men mindre om vilka som genomför den. Ashokas kartläggning är ett viktigt uppslag i diskussionen förändringsaktörskapet. När vi förstår fältet bättre, kan vi också bättre verka för att gagna det. Därför är det viktigt för oss att delta i att finansiera kartläggningen”, säger Kalle NieminenSitra Lab. 

Kartläggningen börjar nu, och den genomförs av Ashoka Nordic. Ashoka, grundat 1980, är världens största nätverk av sociala entreprenörer och förändringsaktörer.  

I kartläggningen söks förändringsaktörer inom tre olika kategorier: 

  1. Social entreprenör eller förändringsaktör. En social entreprenör eller förändringsaktör är en person som grundat ett företag eller en organisation som har till uppgift att lösa ett problem i samhället på ett innovativt eller företagsamt sätt. En social entreprenör eller förändringsaktör inspirerar och kopplar in även andra i förändringen. 
  1. Ung förändringsaktör. En 16–25 år gammal förändringsaktör har trots sin unga ålder identifierat en samhällelig utmaning och skridit till verket. En ung förändringsaktör engagerar även andra personer i gemenskapen i förändringen. 
  1. Förändringsaktör-initiativ eller nätverk Ett initiativ eller nätverk kan vara till exempel ett projekt mellan två eller flera organisationer, där det primära målet är ett samhälleligt och socialt genomslag.  

Tipsa om en förändringsaktör 

Kartläggningen har två delar: en del uppgifter samlas in med hjälp av en enkät som fördjupas med en mer ingående intervju med cirka 50 personer. 

Kartläggningen baserar sig på en s.k. snöbollseffekt, där de som deltar i enkäten och intervjun rekommenderar följande deltagare. För dem som deltar i kartläggningen finns kriterier, utifrån vilka Ashoka Nordics team väljer dem som bjuds in.  

Nu har du möjlighet att påverka – vi sätter snöbollen i rullning!  

Känner du en finländsk förändringsaktör? Tipsa om den antingen på Twitter med hashtaggen #ChangemakerMap #FinnishChangemakers eller genom att skicka ett e-postmeddelande (på svenska, finska eller engelska) till nordic@ashoka.org. 

Vad handlar det om?