nyheter
Beräknad läsningstid 4 min

I Finland testas en ny webbplattform där alla vågar säga sin åsikt

På den internationella demokratidagen den 15 september inleder Sitra ett försök, där finländarna kan prova på en ny form av nätdiskussion. Plattformen Polis möjliggör konstruktivt utbyte av tankar omkring ett utvalt tema.

Författare

Ilari Lovio

Expert (på lång ledighet), Kommunikation och samarbetsrelationer

Publicerad

I Sitras kampanj Mitä mieltä, Suomi? (Vad tycker du, Finland?) testas en ny webbplattform, med vilken vi kan kartlägga åsikter på ett sätt som kan leda till samförstånd. I försöket samlar Sitra under fyra veckor in medborgarnas åsikter om vilken riktning Finland borde ta. Plattformen Polis med öppen källkod kan erbjuda en lösning i en situation, där många låter bli att uttrycka sin åsikt på grund av den destruktiva debattkulturen på de sociala medierna.

De särdrag som ger näring åt motsatsförhållanden på de nuvarande sociala medierna har i stor omfattning identifierats, men man har sällan pratat om hur debattapplikationer utarbetade för demokratins behov skulle kunna se ut. Polis är ett internationellt testat och bevisligen bra exempel”, säger Veera Heinonen, Direktör för Sitras tema Demokrati och delaktighet.

På plattformen Polis diskuterar man inte på samma sätt som på de sociala medierna eller i forum på nätet. På plattformen läggs påståenden om det aktuella ämnet fram och deltagarna reagerar genom att vara av samma eller annan åsikt. Polis avviker från vanliga enkätverktyg genom att deltagarna själva kan lägga till påståenden i anslutning till det aktuella ämnet, som andra sedan kan rösta på.

Polis producerar realtidsinformation om vad deltagarna är eniga om och var deras åsikter skiljer sig från varandra. Dessutom kan deltagarna utifrån svaren se hurudana åsiktsgrupper respondenterna bildar. Dessa egenskaper kan användas för att hitta gemensamhetskänsla. Deltagarna kan se i vilka frågor man är förvånansvärt eniga och kan till exempel försöka utforma påståenden som majoriteten skulle kunna underteckna.

Enligt vår utredning önskar finländarna att man digitalt och enkelt skulle kunna påverka samhället och beslutsfattandet, men lämpliga verktyg finns inte tillgängliga. Även beslutsfattare kan känna frustration över att endast någras, men de mest högljuddas åsikter lyfts fram i diskussionerna på de sociala medierna”, säger Sitras ledande expert Joonas Leppänen.

I kampanjen Mitä mieltä Suomi? kan finländarna ta ställning till Finlands riktning. Deltagarna kan rösta på lösningsförslagen och lägga till idéer om hur vi kan bygga upp ett ännu bättre Finland. Det är möjligt att i realtid följa med åsiktfördelningen och andra resultat.

I Taiwan utarbetades spelreglerna för taxiföretaget Uber genom Polis-diskussioner

Polis-plattformen har utarbetats av den amerikanska organisationen Computational Democracy. I Taiwan drog man nytta av plattformen för att besluta om de villkor på vilka Uber, som anlänt till ön, får fungera.

Under Polis-diskussionen strävade man efter enighet i frågor som: kan en Uber-taxi plocka passagerare från gatan utan beställning med en applikation, eller gäller samma prissättningsregler alla serviceproducenter.

Detta är ett modellexempel på hur man med hjälp av en Polis-diskussion kan få en exakt lägesbild av människornas åsikter. I Finland skulle man till exempel med hjälp av Polis ha kunnat föra en mer ingående medborgardebatt om Nato än att enbart säga ja eller nej”, sammanfattar Leppänen.

Sitra introducerar Polis-plattformen och arbetar med försöken tillsammans med DigiFinland, som främjar digitaliseringen inom den offentliga förvaltningen. Målet är att plattformen i framtiden ska kunna användas som stöd för olika lösningar såväl i kommuner, välfärdsområden eller till exempel i företag. 

Kampanjen Mitä mieltä, Suomi? pågår till den 13 oktober. Taiwans digiminster Audrey Tang, som utnyttjat Polis-plattformen i stor utsträckning, är huvudtalare på Sitras demokratidagsevenemang den 15 september.

Vad handlar det om?