nyheter
Beräknad läsningstid 5 min

Jyväskylä vann tävlingen Årets kommun inom cirkulär ekonomi

Jyväskylä utsågs till vinnare i tävlingen Årets kommun inom cirkulär ekonomi. Tävlingen ordnades av Kommunförbundet, Finlands miljöcentral SYKE och Sitra. Villmanstrand och Uleåborg fick hedersomnämnanden.

Författare

Publicerad

I maj utmanade Kommunförbundet, Finlands miljöcentral SYKE och Sitra alla kommuner att delta i tävlingen om titeln Årets kommun inom cirkulär ekonomi. Syftet med tävlingen var att få kommunerna att snabba på övergången till cirkulär ekonomi och att presentera olika beprövade åtgärder inom cirkulär ekonomi. I år deltog sammanlagt tio kommuner i tävlingen. Alla deltagare höll en mycket hög nivå.

Till Finlands första Årets kommun inom cirkulär ekonomi valdes Jyväskylä. Stadens starka och långsiktiga engagemang i cirkulär ekonomi, som syns i strategin och i mångsidiga och effektiva tillvägagångssätt inom cirkulär ekonomi, bidrog till valet.

”Till exempel kan företagen i Jyväskylä testa lösningar inom cirkulär ekonomi vid det nya bostadsområdet Kangas. Det biogassystem som staden skapat är ett fint exempel på ett systematiskt arbete mot att göra bilbeståndet mera fossilfritt och att vara självförsörjande inom biogasproduktionen”, säger enhetschef Tuuli Myllymaa vid SYKE.

Kommunförbundets miljöchef Miira Riipinen berättar att man i Jyväskylä också har ett exceptionellt omfattande och produktivt samarbete inom cirkulär ekonomi.

”Staden har bland annat aktiverat invånarna att sträva efter en hållbar livsstil genom att ordna evenemang och tävlingar, genom att ordna kampanjer i skolorna för att minska matsvinn och genom att i samarbete med universiteten och yrkeshögskolorna genomföra undersökande experiment. Jyväskylä är också aktivt inom kommunnätverken och delar med sig av beprövade metoder, delar med sig och lär sig”, fortsätter Riipinen.

Experter från SYKE, Kommunförbundet och Sitra bedömde kommunerna och valde vinnaren anonymt utan tillgång till uppgifter som kunde avslöja kommunerna.

Cirkulär ekonomi får fotfäste i kommunerna

Under de senaste fem åren har Sitra stött kommunernas övergång till en cirkulär ekonomi, bland annat genom att tillsammans med flera tiotal kommuner pröva olika lösningar inom cirkulär ekonomi. Sitra har också tillsammans med Jyväskylä stad utvecklat vägkartan för resursklokhet (på finska) åren 2013–2015. Våren 2015 pilottestades vägkartan också i Forssa, Villmanstrand och Åbo.

”Under de senaste åren har det skett en enorm utveckling i Jyväskyläs cirkulära ekonomi. Det är fint om en del av all denna utveckling fick sin början i samarbetet med Sitra. Genom försöken strävar vi efter att tända en gnista i kommunerna, företagen och statsförvaltningen. Vi vill inspirera till en förändring i samhället som leder till en hållbar framtid”, berättar Marleena Ahonen, expert i cirkulär ekonomi på Sitra.

Pirkko Melville, forsknings- och utvecklingschef vid Jyväskylä stad, är glad över vinsten.

”Vi är glada och positivt överraskade över detta erkännande. Resurskloka Jyväskylä har förbundit sig till att vara kolneutralt redan 2030 och att inte producera något avfall 2040. Detta erkännande ger oss energi att satsa ännu mera målmedvetet på vårt ambitiösa mål.”

Villmanstrand och Uleåborg fick för sitt arbete med att främja cirkulär ekonomi hedersomnämnande i tävlingen. Villmanstrand har i sina strategiska program förbundit sig till åtgärder som främjar cirkulär ekonomi och att följa upp hur åtgärderna framskrider. Stadens särskilda styrka är att ta fram lösningar inom energi- och miljöteknik i samarbete med Villmanstrands tekniska universitet LUT och företagen.

I Uleåborgs stads miljöprogram syns ett tankesätt som främjar cirkulär ekonomi. Uleåborg har också genom planläggning stärkt verksamhetsförutsättningarna för företag som jobbar enligt cirkulär ekonomi. Staden har aktivt deltagit i olika forskningsprojekt. Med forskningsprojekten har man försökt ta fram lösningar för hur jordmassor effektivare kan utnyttjas, hur återanvändningen av samhällsavfall kan ökas och hur återvinningsgraden kan ökas.

Tävlingen Årets kommun inom cirkulär ekonomi ordnades för första gången

I tävlingen bedömdes hur effektivt de åtgärder som kommunerna beskrivit främjar den cirkulära ekonomin med tanke på ekonomin, miljön och välbefinnandet. Därtill bedömdes effektiviteten, skalbarheten och innovationsgraden för åtgärderna för cirkulär ekonomi samt hur engagerad kommunen är i att få en ändring till stånd.

Den vinnande kommunen Jyväskylä fick sparring inom kommunikation av experter inom branschen. Med hjälp av sparringen kan kommunen öka sin dragningskraft i egenskap av föregångare inom cirkulär ekonomi gentemot nuvarande eller blivande kommuninvånare samt regionens företag.

Tävlingen är en fortsättning på listan Kommunernas mest intressanta gärningar inom cirkulär ekonomi som har sammanställts av Sitra och är en av åtgärderna på Finlands vägkarta för cirkulär ekonomi.

Läs mera om tävlingen Årets kommun inom cirkulär ekonomi på Kommunförbundets webbplats.

Mer information:
Enhetschef Tuuli Myllymaa, Finlands miljöcentral, tfn 0295 251 437, fornamn.efternamn@ymparisto.fi,
Miljöchef Miira Riipinen, Kommunförbundet, tfn 040 824 4401, fornamn.efternamn@kuntaliitto.fi
Expert Marleena Ahonen, Sitra, tfn 050 511 7615, fornamn.efternamn@sitra.fi

Vad handlar det om?