nyheter
Beräknad läsningstid 3 min

Känn dina data – Ska vi sätta datajättarna i styr med rättvisa spelregler

Den vilda verksamhetsmodellen som domineras av datajättarna måste ersättas med rättvisa spelregler. Sitra erbjuder information, verktyg och en vägkarta mot en rättvis dataekonomi.

Publicerad

När vi delar med oss av våra data till en tjänst som använder uppgifterna sparar vi ofta tid, möda och till och med pengar i vardagen: vi ser till exempel väderleksprognosen för närområdet eller erbjudandena i närbutiken eller får ett motionsprogram som är skräddarsytt för oss.

Data har många välgörande effekter i vardagen och på det samhälleliga planet, men samtidigt med ökningen av dataekonomin och dess positiva effekter ökar också oron för dess risker. Stora plattformsföretag har under de senaste åren upprepade gånger anklagats för bristande transparens och för missbruk av data. Enligt en undersökning som Sitra låtit göra kan människornas brist på förtroende till och med utvecklas till en faktor som bromsar upp den digitala affärsverksamhetens tillväxt.

Som en del av projektet IHAN för rättvis dataekonomi kartlägger Sitra finländarnas och européernas beteende och attityder i anslutning till den operativa modellen för vår nuvarande dataekonomi. Avsikten är att väcka offentlig diskussion om begreppet rättvis dataekonomi och öka medvetenheten om de datarättigheter som vi alla har. Avsikten är också att erbjuda verktyg för hantering av de individuella data som samlats om var och en av oss.

”Data och utnyttjandet av data diskuteras fortfarande alldeles för lite i relation till den fart med vilken användningen av data utvecklas och diversifieras. Alltför många finländare och till och med företag är alldeles för omedvetna om vem som samlar in data, hur data samlas in och hur data kan användas”, säger ledande sakkunnig Laura Halenius vid Sitra. ”Särskilt borde man prata mer om de invecklade etiska frågorna som förknippas med den enorma mängden data. I framtiden är det system som utnyttjar artificiell intelligens som samlar in dessa data och förmedlar dem till varandra, fortsätter Halenius.

Videon ”Anatomy of a selfie”, som publiceras nu, inleder diskussionen om de olika ändamål för vilka våra data kan användas och varför vi behöver rättvisa spelregler för användningen av data som gäller alla.

Blev du intresserad av rättvis dataekonomi?

Beställ IHAN®-nyhetsbrevet (på finska). Då hålls du uppdaterad bland annat om de verktyg för en rättvis digital vardag som ska ges ut.

Ta också del av Vägkartan för rättvis dataekonomi (på finska), som redogör för stegen mot en bättre dataekonomi än den som råder i dag. En rättvis dataekonomi är rättvis för alla. Den gör det dessutom möjligt att utnyttja digitaliseringen fullt ut och skapa ekonomisk tillväxt i Finland.

Våren 2020 ska ordnas flera företagsansvarsforum om rättvis dataekonomi. I forumet skapas grunden för hållbar användning av data i företagen. Anmälningen är öppen fram till 31.12.2019.

Vad handlar det om?