nyheter
Beräknad läsningstid 3 min

Ledande expert för att främja rymden Hälsodata i Europa

Vill du ansluta dig till vårt toppteam, bygga upp en rymd av hälsodata i Europa och därigenom påverka Europas framtid. Sök senast den 29 november!

Publicerad

Vi söker en ledande expert till projektet Hälsodata 2030. I Hälsodata 2030 projekt kan du främja nyttoanvändningen av hälsodata i hela Europa. En central del av projektet är samarbetsprojektet European Health Data Space (TEHDAS) mellan 26 länder i Europa, som vi samordnar. TEHDAS hjälper Europeiska kommissionen och medlemsländerna att utveckla och främja koncept för delning av hälsodata i fråga om hanteringsmodellen, datakvaliteten och den infrastruktur som behövs. Målet är att främja folkhälsan, den offentliga hälsan och hälsoforskningen och innovationer.

Anställningen är tidsbunden för projektets längd fram till 30.10.2023.

Projektet Hälsodata 2030 ingår i temahelheten Rättvis dataekonomi.

Vi söker nu

EN LEDANDE EXPERT

Till uppgiften hör framför allt att arbeta med TEHDAS-projektet och relaterade uppgifter. Som ledande expert arbetar du som projektledarens arbetspar och i hans eller hennes frånvaro fungerar du även som koordinator för TEHDAS-projektet och leder talet vid möten av 26 länder. Du deltar aktivt i projektets alla åtta arbetspaket och kontribuerar till deras resultat.

Till dina uppgifter hör till exempel:

 • Ansvar för TEHDAS-projektets projekthantering och dess processer
 • Presentation av TEHDAS-projektets mål och resultat i workshopar och evenemang
 • Uppföljning av Europeiska unionens hälsopolitik och upprätthållande av en aktuell lägesbild. Att länka hälsopolitikens och dess förändringars effekter till TEHDAS-projektets resultat.
 • Uppföljning av TEHDAS-projektets arbetspaket och deltagande i utarbetandet av resultaten som Sitras representant
 • Förberedelse av TEHDAS-styrgruppens (Project Steering group) möten
 • Koordinering av stödkontoret för ett utkontrakterat projekt (Project support office) tillsammans med en expert från ett annat team

Vi förväntar oss

 • Minst fem års arbetserfarenhet av projektförvaltning och dess processer såsom riskhantering, ändringshantering och kvalitetskontroll. Projektförvaltningens certifikat räknas som merit.
 • Erfarenhet av strukturer och praxis för beslutsfattande inom EU. Det är en fördel om erfarenheten är kopplad till EU:s hälsopolitik.
 • Goda färdigheter i tal och skriftlig kommunikation samt utmärkt förmåga att arbeta i team.
 • Flytande färdigheter i muntlig och skriftlig engelska. Kunskaper i franska eller tyska betraktas som en fördel.
 • Högre högskoleexamen inom lämpligt område.
 • Beredskap att resa i Europa

Vi erbjuder

Vi erbjuder en inspirerad och sakkunnig arbetsgemenskap, mångsidiga, ambitiösa och effektiva arbetsuppgifter, intressanta samarbetsplatser och möjlighet att vara med och bygga upp framtiden för utnyttjandet av europeiska hälsodata.

Blev du intresserad?

Fyll i ansökningsblanketten senast 29.11.2020. Observera att intervjuerna kan inledas redan inom ansökningstiden. Uppgiften inleds 4.1.2021 eller enligt överenskommelse.

Ytterligare information fås av Markus Kalliola: markus.kalliola@sitra.fi eller per telefon 18.11. kl. 10–11 och 24.11. kl. 10–11, tfn +358 50 359 1499.