archived
Beräknad läsningstid 4 min
Detta inlägg har arkiverats och kan innehålla inaktuellt information

Nu kan du rösta på en utmaning som kommer att backas upp av ett toppteam och en miljon euro

I våras frågade vi finländare vad de betraktade som den viktigaste utmaningen för landets framtid. Av mer än 1 000 förslag har 4 uttagits till en allmän omröstning, där den slutliga frågan i utmaningstävlingen Ratkaisu 100 skulle fås fram, omröstningen börjar hösten 2016. Den fråga som samlar de flesta rösterna blir föremål för ett utvecklingsarbete där toppteam söker lösningar på frågan. Utvecklingsarbetet understöds med en miljon euro. Du kan rösta på utmaningarna på adressen www.ratkaisu100.fi fram till slutet av september.

Publicerad

Finland brottas med stora och komplicerade problem. Hälsa och välfärd, arbetslivets framtid, hållbarhetsfrågor och kompetens är aktuella ämnen. Men problem är till för att lösas. Vad kommer att vara bättre i framtidens Finland?

I våras frågade vi finländare vilket viktigt problem i samhället som borde lösas. Frågan väckte en aktiv diskussion: vi fick över 1 000 förslag på vad som kan betraktas som Finlands viktigaste problem. Förslagen lämnades in via webben och med vykort – och på workshopar på olika håll i landet.

En oberoende utmaningsjury har nu gallrat fram fyra förslag. Ett av dessa blir den fråga som ska lösas i en utmaningstävling. Allmänheten röstar bland följande alternativ:

  1. Var och en producerar energi. Utveckla en lösning som drar fördel av den kollektiva styrkan och som får finländarna att bli energiproducenter.
  2. Allas kompetens kommer till användning. Utveckla en lösning som gör det enklare att identifiera och utnyttja kompetens och förmågor i en värld där människor och information rör sig allt mer mellan länderna.
  3. Omedelbar omsorg. Utveckla en skalbar lösning som innebär att människan får stöd för sin hälsa i rätt tid. Lösningen ska bygga på teknik eller kollektiv styrka.
  4. Säkert arbete, om än bitvis. Utveckla en lösning som hjälper till att kombinera flexibelt arbete och långsiktig planering av inkomsten för dem vars arbete och inkomst kommer från flera olika källor. Det arbete som lösningen möjliggör ska motsvara och utveckla människans kompetens.

Utmaningsjuryn satte sig in i den vetenskapliga forskningen bakom de olika ämnesområdena och träffade olika experter inom branscherna innan de fyra utmaningarna för omröstningen fastställdes.

”Med beaktande av att samförståndet mellan olika grupper verkar minska i världen, anser vi att de utmaningar som det finländska samhället står inför i stort sett pekar i samma riktning”, säger Lari Lohikoski, kommunikationschef på Kyrkans informationscentral och en av 25 jurymedlemmarna.

”Trots olika bakgrunder kom vi fram till att Finland behöver mer mod att gå utanför det invanda och bekväma, vi måste vara vidsynta och arbeta mer tillsammans. Det behövs också en mer utvidgad syn på arbete och välfärd”, fortsätter Lohikoski.

Vad händer sedan när utmaningen har valts?

Definitionen av det problem som ska lösas är ett viktigt skede för lyckandet av utmaningstävlingen.

”Det händer allt för ofta att man börjar utveckla en lösning utan att känna tillräckligt bra till problemet. En djupare insikt i utmaningen förutsätter både vetenskaplig forskning och information om vilka erfarenheter de har haft som verkligen berörs av problemet”, konstaterar Kalle Nieminen, som arbetar i projektet med utmaningstävlingen.

”Det här är orsaken till att vi vill involvera ett stort antal personer redan i definitionen av utmaningen”, fortsätter Nieminen.

När utmaningen har fastställts kallar vi tvärvetenskapliga team att utveckla lösningar för det valda problemet. Ansökningen för teamen öppnas i oktober. De som kommer på de bästa lösningarna, vinner tävlingen stöds med en miljon euro.

”För att vi ska kunna lösa stora samhälleliga problem behövs en ny slags framtidstro och nya gemensamma åtgärder och metoder”, säger Sitras överombudsman Mikko Kosonen. ”Därför vill Sitra ta tag i samhälleliga problem även i form av en utmaningstävling.”

Omröstningen är öppen 8.–30.9 på www.ratkaisu100.fi. Vem som helst får rösta. Resultatet publiceras 27.10.2016.

Sitra, SuomiAreena och Akademiska bokhandeln intoducerar utmaningarna på ett gemensamt evenemang i Akademiska bokhandeln i Helsingfors centrum 8.9. kl. 1718. Det går också att delta i evenemanget på nätet på www.ratkaisu100.fi. På Twitter använder vi hashtaggen #Ratkaisu100.

Ratkaisu 100 utgör en del av programmet för Finlands självständighets hundraårsjubileum och Sitras 50-årsjubileum 2017.

Vad handlar det om?