nyheter
Beräknad läsningstid 4 min

Ny valkompass för ungdomar lockar med videor

I EU-valet kan finländska ungdomar testa en valkompass som planerats för dem. Den gemensamt utformade valkompassen är i videoformat på ungdomarnas begäran. Valkompassen utnyttjar öppen källkod. Med hjälp av källkoden kan vem som helst bygga en egen valkompass.

Författare

Krista Takkinen

Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer

Publicerad

Sitra publicerar tillsammans med Ungdomssektorns takorganisation Allians och OpenVAA-föreningen, som utvecklar en öppen valkompassplattform baserad på öppen källkod, en ny valkompass som ungdomar kan testa för Europaparlamentsvalet 2024.

I valkompassen kan ungdomarna läsa om kandidater särskilt genom teman och frågor som är viktiga för dem, eftersom den har designats tillsammans med ungdomar och med tanke på deras användning.

Ungdomarna har deltagit i både utarbetandet av frågor och i utvecklingen av användargränssnittet. Ungdomarnas önskan var att få mer bakgrundsinformation om teman för röstningen, och av framställningssätten var video den absoluta favoriten.

Den nya valkompassen avviker från den traditionella bland annat så att i stället för texter erbjuds innehåll som videor. Efter videor som erbjuder bakgrundsinformation tar användaren ställning till påståendet, precis som i traditionella valkompasser. Man kan även läsa innehåll som text om man så önskar.

I EU-valet 2019 röstade bara 24 procent av de 18–24-åriga finländarna.

Valkompassen har byggts på en plattform som använder öppen källkod. Tack vare den öppna koden kan vem som helst till exempel se rekommendationsalgoritmen och föreslå förbättringar av den. I fortsättningen kan till exempel organisationer smidigt bygga sina egna kompasser och plattformen är öppen även för andra länders användning.

Syftet är att valkompassen som utvecklats för unga lockar dem att rösta i EU-valet. Valkompasser är extremt populära i Finland och påverkar särskilt ungdomarnas röstningsval.

“För att säkerställa demokratins framtid är det kritiskt att vi får ungdomarna med i att delta. Valkompassen som gjorts för ungdomar kan göra politiken mer lättillgänglig och öka intresse för att rösta”, säger Kirsi Hantula, ledande expert på Sitra.

I Finland har valdeltagandet bland unga vuxna länge varit på en lägre nivå än bland äldre åldersgrupper. I EU-valet 2019 röstade bara 24 procent av de 18–24-åriga finländarna.

Unga vuxna är intresserade av att rösta men nämner att till exempel cynism eller brist på tillräcklig information hindrar dem från att delta.

”Trots att valdeltagandet bland unga finländare har varit på en mycket låg nivå särskilt i EU-valen har det allmänna intresset för att rösta bland de allra yngsta röstberättigade ökat något under de senaste åren. För att den positiva trenden ska fortsätta behöver vi innovationer som stärker ungdomarnas känsla av delaktighet och stöder intresset för valen”, tillägger Iina Helenius, expert på Allians.

Den öppna valkompassplattformen har utvecklats av OpenVAA-föreningen med Sitras finansiering. Den nya valkompassen i videoformat för unga har utvecklats i samarbete med OpenVAA, Allians och YouthVAA-forskningsprojektet. Europaparlamentets representation i Finland har gett finansiering för reklamen för valkompassen och produktionen av dess videoinnehåll.

Valkompassen är öppen på nuortenvaalikone.fi och kan användas ända till EU-valet. Den publiceras samtidigt med Allians traditionella valkompass i textformat, eftersom man vill undersöka båda kompassernas användningsgrad och användarupplevelse.

Vad handlar det om?