uutiset
Arvioitu lukuaika 3 min

Nuorten uusi vaalikone houkuttelee videoilla

Suomalaiset nuoret pääsevät testaamaan heille suunniteltua vaalikonetta eurovaaleissa. Yhdessä suunniteltu vaalikone on nuorten toiveesta videomuotoinen. Avoimen lähdekoodin avulla kuka tahansa voi rakentaa jatkossa oman vaalikoneensa.

Kirjoittaja

Krista Takkinen

Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Sitra tuo nuorten kokeiltavaksi uuden vaalikoneen vuoden 2024 europarlamenttivaaleihin yhteistyössä nuorisoalan kattojärjestö Allianssin ja avoimeen lähdekoodiin perustuvaa vaalikonealustaa kehittävän OpenVAA-yhdistyksen kanssa.

Vaalikoneessa nuoret pääsevät tutustumaan ehdokkaisiin erityisesti heille tärkeiden teemojen ja kysymysten kautta, sillä se on suunniteltu yhdessä nuorten kanssa ja heidän käyttöään ajatellen.

Nuoret ovat osallistuneet sekä kysymysten laatimiseen että käyttöliittymän kehittämiseen. Nuorten toiveena oli saada lisää taustatietoa äänestämisen aiheista, ja esitystavoista video oli ehdoton suosikki.

Uusi vaalikone poikkeaa perinteisestä muun muassa siten, että tekstien sijaan sisällöt tarjoillaan videoina. Taustatietoa tarjoavien videoiden jälkeen käyttäjä valitsee kantansa väittämään, kuten perinteisissäkin vaalikoneissa. Sisällöt voi kuitenkin halutessaan lukea myös tekstinä.

Vuoden 2019 eurovaaleissa 18–24-vuotiaista suomalaisista vain 24 % äänesti.

Vaalikone on rakennettu avointa lähdekoodia hyödyntävälle alustalle. Avoimen koodin ansiosta kuka tahansa voi esimerkiksi nähdä suosittelualgoritmin sekä ehdottaa parannuksia siihen. Jatkossa omia koneitaan voivat rakentaa ketterästi myös esimerkiksi järjestöt ja alusta on avoin myös muiden maiden käyttöön.

Tavoitteena on, että nuorille kehitetty vaalikone houkuttelee heitä äänestämään eurovaaleissa. Vaalikoneiden suosio Suomessa on valtava, ja ne vaikuttavat etenkin nuorten äänestysvalintoihin.

“Demokratian tulevaisuuden turvaamiseksi on kriittistä, että saamme nuoret mukaan osallistumaan. Nuoria varten tehty vaalikone voi tehdä politiikasta lähestyttävämpää ja lisätä kiinnostusta äänestämiseen”, sanoo johtava asiantuntija Kirsi Hantula Sitrasta.

Nuorten aikuisten äänestysaktiivisuus on ollut Suomessa pitkään vanhempia ikäluokkia alemmalla tasolla. Vuoden 2019 eurovaaleissa 18–24-vuotiaista suomalaisista vain 24 % äänesti.

Nuoret aikuiset ovat kiinnostuneita äänestämisestä mutta mainitsevat esteiksi osallistumiselleen esimerkiksi kyynistymisen tai riittävien tietojen puutteen.

”Vaikka nuorten suomalaisten äänestysaktiivisuus on ollut varsinkin EU-vaaleissa hyvin alhainen, kaikkein nuorimpien äänioikeutettujen yleinen kiinnostus äänestämistä kohtaan on hieman vahvistunut viime vuosien aikana. Jotta positiivinen trendi jatkuisi, tarvitsemme innovaatioita, jotka vahvistavat nuorten osallisuuden kokemusta ja tukevat kiinnostusta vaaleja kohtaan”, lisää asiantuntija Iina Helenius Allianssista.

Avoimen vaalikonealustan on kehittänyt OpenVAA-yhdistys Sitran rahoituksella. Nuorten uusi videomuotoinen vaalikone on kehitetty yhteistyössä OpenVAA:n, Allianssin ja YouthVAA-tutkimushankkeen kanssa. Vaalikoneen mainontaan ja videosisältöjen tuotantoon on saatu rahoitusta EU-parlamentin Suomen edustustolta.

Vaalikone on auki osoitteessa nuortenvaalikone.fi ja on käytössä eurovaaleihin saakka. Se julkaistaan rinnakkain Allianssin perinteisen, tekstimuotoisen vaalikoneen kanssa, sillä samalla halutaan tutkia molempien koneiden käyttöastetta ja käyttäjäkokemusta.

Ota yhteyttä

Mistä on kyse?