nyheter
Beräknad läsningstid 1 min

Rättvis dataekonomis pilotprojekt har fått 40 ansökningar från flera branscher i Europa

Hälso- och sjukvården, finansbranschen och branschoberoende teknologiprojekt betonades i Sitras pilotsökning. Inom projekten utvecklas lösningar för rättvis dataekonomi. De pilotprojekt som valts ut ska starta under våren.

Publicerad

IHAN-pilotsökningen som öppnade i maj 2018 gick ut på årets sista dag. De flesta ansökningarna kom in under den sista veckan på året. Inom utsatt tid inkom 40 ansökningar!

Några projekt pågår redan. Det första pilotprojektet startade som ett försök inom lantbruket i god tid innan kravspecifikationen preciserades. Några projekt startade i november och december.

De branscher som var bäst representerade i ansökningarna var hälso- och sjukvården samt finanssektorn. Det inkom även många branschoberoende, rent teknologiska projekt. Förutom inhemska ansökningar fick vi även ansökningar från de andra nordiska länderna, och europeiska ansökningar från bland annat Holland, Österrike, Frankrike, Schweiz och Slovenien.

Nu har vi gått igenom ansökningarna och kommer att inleda preciserande förhandlingar med dem som valts ut till fortsättningen. Om de fortsatta förhandlingarna, bland annat preciseringarna av tidsplaner och resultat går bra, kommer vi att fatta beslut om finansiering och gå vidare till finansieringsavtal. Större delen av projekten avancerar självständigt och vi hoppas att genomförandet av IHAN-avsnitten ska kunna starta senast i mars.

#IHAN

Vad handlar det om?