uutiset
Arvioitu lukuaika 1 min

Reilun datatalouden pilotteihin 40 hakemusta usealta toimialalta eri puolilta Eurooppaa

Terveydenhuolto, finanssiala ja toimialasta riippumattomat teknologiahankkeet korostuivat Sitran avaamassa pilottihaussa. Hankkeissa kehitetään ratkaisuja reiluun datatalouteen. Jatkoon valittujen pilottien on määrä käynnistyä kevään aikana.

Julkaistu

Toukokuussa 2018 avattu IHAN-pilottihaku päättyi vuoden viimeisenä päivänä. Hakemusten suma muodostui vuoden viimeiselle viikolle. Määräaikaan mennessä hakemuksia saapui 40 kappaletta!

Muutama hanke on jo käynnissä. Ensimmäinen pilottihanke oli käynnistynyt kokeiluna maatalouden puolella hyvissä ajoin ennen vaatimusmäärittelyn tarkentumista.

Hakemuksissa toimialoista parhaiten oli edustettuna terveydenhuolto ja finanssisektori. Puhtaasti teknologisia, toimialasta riippumattomia hankkeita tuli runsaasti. Kaiken kaikkiaan hakemuksia tuli kotimaisten lisäksi muista Pohjoismaista. Eurooppalaiset hakijat tulivat muun muassa Hollannista, Itävallasta, Ranskasta, Sveitsistä ja Sloveniasta.

Hakemukset on nyt käyty läpi ja jatkoon valittujen kanssa aloitetaan tarkentavat neuvottelut. Mikäli jatkoneuvottelut, muun muassa aikataulujen ja tuotosten tarkennukset sujuvat suotuisasti, tehdään päätökset rahoituksesta ja edetään rahoitussopimuksiin. Suurin osa projekteista on itsenäisesti eteneviä ja IHAN-osuuksien toteutusten toivotaan pääsevän käyntiin viimeistään maaliskuussa.

#IHAN

Mistä on kyse?