nyheter
Beräknad läsningstid 3 min

Samhällelig förändring förutsätter samarbete på bred front, försök och tid

Sitras oberoende och tilliten till samarbete som byggts upp genom långsiktigt arbete lyfts upp som framtidshusets styrkor i en utvärderingsrapport som publicerades i dag.

Författare

Jenni Sarolahti

Publicerad

Resultatutvärderingen Möjliggörande av framtidsutsikter och lärande (publikationen på finska) betonar Sitras roll som aktiv upprätthållare av framtidsutsikter, utvecklare av metoder för delaktighet och nya verksamhetsmodeller samt sammanförare av olika intressegrupper.

I resultatutvärderingen som nu publicerades utreds om Sitra gör rätt saker, i rätt tid och på ett sätt som ger resultat. Utvärderingen behandlar särskilt Sitras roll som främjare av möjligheter att påverka för individer och sammanslutningar samt som kunskapsutvecklare.

Enligt en utvärdering som gjorts av Owal Group Oy och 4Front Oy har Sitra lyckats aktivera sinsemellan väldigt olika aktörer för framtidstänkande. Rollen inom det nationella förutsägelsearbetet, arbetet med megatrender samt främjandet av försökskultur får särskilt mycket beröm.

Enligt bedömare behöver man utveckla till exempel tätare partnerskap och synliga nätverk. Skalningen av Sitras resultat samt de korta projektperioderna medför utmaningar för samarbetet. Å andra sidan breddar en tilltalande, lättläst och effektiv information också gruppen deltagare.

”Då resultaten av Sitras arbete diskuteras lyfts det ofta fram sådant som vi åstadkommit, det vill säga vad vi gjort. Mindre ser man på hur vi åstadkommit resultaten. Frågan hur är dock ofta lika viktig som vad. Bedömarna tar på ett berömligt sätt upp detta perspektiv då metodutvecklingen betonas”, säger Sitras direktör för funktionerna Förutsägelse och Strategi, Paula Laine.

Sitras framtidsarbete styrs av visionen Välfärdens nästa rond samt för all verksamhet gemensamma resultatmål. Helheten resultatutvärdering har byggts upp för att analysera hur dessa mål förverkligas. De delar av  Sitras resultatutvärdering som publicerades i november 2017 fokuserade på hållbar ekonomi samt övergripande välfärd.  Alla resultatmål bedöms separat under åren 2017–2019. Utöver dessa färdigställs under år 2019 en sammanställande utvärdering om Sitras verksamhet, som enligt namnet samlar resultat från resultaturvärderingen och också analyserar Sitras omvärld samt verksamhet. Uppdragsgivare för en sammanställande utvärdering är Sitras förvaltningsråd det vill säga riksdagens bankfullmäktige. Här kan du läsa mera om Sitras utvärdering av verkningsfullhet.

Vad handlar det om?