julkaisut

Vaikuttavuusarviointi 3 ja 4: Tulevaisuusnäkymien ja oppimisen mahdollistaja

Arviointi Sitran vaikuttavuustavoitteista Yksilöille ja yhteisöille vaikutusmahdollisuuksia ja Osaamista monimutkaiseen maailmaan

Kirjoittajat

Olli Oosi, Jeremias Kortelainen, Salla Rausmaa (Owal Group) & Vesa Salminen, Helka Lamminkoski (4Front)

Julkaistu

Tämän arvioinnin tavoitteena on tuottaa tietoa Sitran vaikuttavuudesta kahden vaikuttavuustavoitteen osalta: Yksilöille ja yhteisöille vaikutusmahdollisuuksia ja Osaamista monimutkaiseen maailmaan. Vaikuttavuusarvioinnin tehtävänä on tarkastella Sitran strategisten valintojen onnistumista, Sitran merkitystä vaikuttavuustavoitteiden toteutumisessa ja vaikuttavuustavoitteisiin liittyvää toimintaympäristön kehittymistä.

Arviointiraportti perustuu pääasiassa laadulliseen aineistoon, ja siinä tarkastellaan Sitran toimia (ohjelmat, avainalueet eli projektit sekä yksittäiset hankkeet) vuodesta 2011 vuoteen 2018 saakka. Lisäksi arvioinnissa kuvataan vaikuttavuustavoitteen kehitystä Suomessa. Arviointi toteutettiin joulukuun 2017 ja kesäkuun 2018 välillä.

Julkaisun perustiedot

Otsikko

Vaikuttavuusarviointi 3 ja 4: Tulevaisuusnäkymien ja oppimisen mahdollistaja

Alaotsikko

Arviointi Sitran vaikuttavuustavoitteista Yksilöille ja yhteisöille vaikutusmahdollisuuksia ja Osaamista monimutkaiseen maailmaan

Tekijät

Olli Oosi, Jeremias Kortelainen, Salla Rausmaa (Owal Group) & Vesa Salminen, Helka Lamminkoski (4Front)

Julkaisupaikka

Helsinki

Julkaisuvuosi

2018

Julkaisija

Sitra

Sivumäärä

106 s.

ISBN (nid.)

978-952-347-076-7

ISBN (PDF)

978-952-347-077-4

ISSN (nid.)

1796-7104

ISSN (PDF)

1796-7112

Aihe

Sitra, strategia, arviointi, vaikuttavuus, uudistaminen, tulevaisuus, hyvinvointi, yhteiskunta, kansalaiset, yhteisöt, osallistuminen, elinikäinen oppiminen, vaikuttaminen, osaaminen, oppiminen, koulutus

Sarja

Sitran selvityksiä

Julkaisun numero

137

Mistä on kyse?